Świadczenia pracownicze: zapomniana strategia zwiększania stopnia zaangażowania pracowników i przychodów firmy

Świadczenia pracownicze: zapomniana strategia zwiększania stopnia zaangażowania pracowników i przychodów firmy<br/>
 
 
Świadczenia pracownicze są istotnym narzędziem HR, które nie powinno być lekceważone przez pracodawców. Przed współczesnymi firmami stoi wiele wyzwań w tym zakresie. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie badawczym nt. wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych za 2015 r., który został przygotowany przez Instytut Top Employers, najistotniejsza jest poprawa efektywności systemu wynagrodzeń i świadczeń tak, aby nie wymagał on dużych nakładów finansowych, a mimo to nadal były atrakcyjny dla pracowników.

Korzyści wynikające z systemu świadczeń:

Świadczenia dodatkowe mogą być niezwykle skutecznym narzędziem strategicznym. Wpływają one pozytywnie na zaangażowanie pracowników, przy jednoczesnych niewielkich nakładach czasu poświęcanego przez dział HR na procesy administracyjne.

 

Wdrażanie świadczeń na skalę globalną przy wsparciu prawnym na poziomie lokalnym sprzyja:

 
  • Globalnej spójności;
  • Uzyskiwaniu korzyści skali;
  • Większemu zadowoleniu pracowników;
  • Spójnym modelom dostosowanym do potrzeb poszczególnych krajów;
 
 

Magnes na talenty: jak przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników?
Kliknij ten link i dowiedz się więcej
 
 

Dziękujemy !

 

 

 

Video

Video


Jak przyciągnąć najbardziej kompetentnych i zaangażowanych pracowników?