Centrum Prasowe

ADP liderem w badaniu Magic Quadrant firmy Gartner

Pracodawcy i opiniotwórcy na całym świecie przyjmują sprawdzoną, innowacyjną koncepcję ADP w dziedzinie outsourcingu usług płacowych. Najnowszy dowód uznania, potwierdzający naszą wiodącą pozycję w tym zakresie, to przyznanie firmie ADP tytułu Lidera w badaniu „Magic Quadrant for Payroll BPO Services“ firmy Gartner. Gartner wyróżnia „Liderów“ jako dostawców, którzy osiągają dzisiaj bardzo dobre wyniki, zarówno poprzez posiadanie wyraźnie określonej wizji kierunku rynkowego oraz poprzez aktywne budowanie możliwości i kompetencji w celu podtrzymania swojej pozycji przywódczej na rynku.

Badanie Magic Quadrant ocenia możliwości 13 kluczowych dostawców usług outsourcingu w zakresie obsługi biznesowych rozwiązań płacowych na całym świecie. Nabywcy usług płacowych BPO powinni korzystać z jego rezultatów w celu identyfikowania i oceniania tych dostawców, którzy są w stanie najlepiej spełnić ich potrzeby w zakresie administracji płacowej.*

„ADP jest liderem branży w zakresie obsługi płac w outsourcingu od ponad sześćdziesięciu lat. Na przestrzeni tych lat bazowaliśmy na naszej specjalistycznej wiedzy i stale ją rozszerzaliśmy, aby móc obecnie oferować pełne spektrum rozwiązań zarządzania kapitałem ludzkim w outsourcingu dla firm na całym świecie“ – powiedział Carlos Rodriguez, Prezes i Dyrektor Generalny ADP. „Nasze nieustające ukierunkowanie na rozwój produktów i usług HCM dla organizacji o dowolnej wielkości umożliwia nam kontynuowanie rozwijania naszej działalności, przy jednoczesnym doskonaleniu i ułatwieniu obsługi dla użytkownika końcowego poprzez nasze innowacyjne rozwiązania.“

 

Carlos Rodriguez, Prezes i Dyrektor Generalny ADP 

 

Kontakt

* require fields