Zyskaj pozycję rynkową, która umożliwi globalny rozwój Twojej firmy

Następuje fascynujący okres do prowadzenia interesów. Technologia otworzyła granice, a firmy dokonują globalnej ekspansji. Już 25% światowego PKB generują koncerny międzynarodowe1. Jednak sprawą zasadniczą, jeśli chodzi o sukces lub o porażkę danej firmy, jest jej zdolność do stawiania czoła nowym wyzwaniom w zakresie Zasobów Ludzkich. Czy Twoja firma jest odpowiednio przygotowana, by rozwijać się globalnie?
 

Pozbądź się przeszkód stojących na drodze globalnego wzrostu

Przeciętny koncern międzynarodowy korzysta średnio z 33 systemów personalnych i płacowych2. Stanowi to wielkie obciążenie łącznych kosztów posiadania firmy, nie wspominając o wpływie na jej wydajność. A czy wiesz, że koszty nieprzestrzegania norm i przepisów kosztują firmy globalne średnio 9 milionów USD każdego roku3?
 
Globalne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim może Ci pomóc. Kompleksowe podejście pomaga firmom łatwo operować ponad granicami, dzięki temu, że łączy najnowocześniejszą technologię chmury z obecnością ekspertów w każdym miejscu na świecie.
 
Globalne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim oddaje zagadnienia personalne i płacowe w ręce jednego zaufanego dostawcy, który posiada narzędzia, procesy i wiedzę fachową, aby pomóc firmie:
  • zintegrować systemy płacowe i personalne
  • usprawnić procesy oraz zwiększyć wydajność
  • uzyskać jasny i szeroki obraz globalnych Zasobów Ludzkich oraz kontrolę nad nimi
  • zredukować łączne koszty posiadania oraz zminimalizować ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów
  • zmodernizować zarządzanie talentami oraz zatrudnianie pracowników
 
Dowiedz się więcej jak Globalne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim może pomóc Twojej firmie w międzynarodowym rozwoju w sposób stabilny, trwały i efektywny kosztowo.

Dlaczego zharmonizowanie zagadnień personalnych i płacowych jest tak ważne dla koncernów globalnych?

Ekspansja na rynek międzynarodowy to ekscytujący okres dla każdej firmy. To, w jaki sposób poradzi sobie ona z problemami, jakie mogą pojawić się w związku z tym w obszarze HR, może zadecydować o tym czy firma ta odniesie sukces czy porażkę

Czy Twoja strategia Zarządzania Kapitałem Ludzkim jest przygotowana do globalnego rozwoju?

 
W kontekście nieodwracalnego procesu globalizacji Zarządzanie Kapitałem Ludzkim staje się narzędziem, które może przyczynić się do sukcesu firmy w globalnym otoczeniu biznesowym.
 

Jakiego typu technologie musisz posiadać, aby móc rywalizować na międzynarodowym rynku talentów?

 
Poruszanie się po nowej globalnej mapie talentów oznacza spełnianie wymagań całkowicie nowej grupy wiekowej. Jakiego typu technologie, procesy i ludzi musisz posiadać, aby móc rywalizować na nowym międzynarodowym rynku talentów, niezmiernie wymagających i świetnie obeznanych z najnowocześniejszymi technologiami?
 

W jaki sposób dział HR może zwiększać globalną wydajność i zaangażowanie pracowników firmy?

 
Komunikacja cyfrowa i media społecznościowe doprowadziły do powstania bazy wiedzy i umożliwiły globalną współpracę w biznesie. Jak firmy mogą wykorzystać globalną pulę talentów jednocześnie utrzymując, z jednej strony, swoje strategie w zakresie zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, a z drugiej strony poprawiając Zarządzanie Kapitałem Ludzkim?

Jak zespół ds. Zasobów Ludzkich może wykazać swoją wartość jako strategiczny partner w interesach?

 
Dział HR odgrywa kluczową rolę w realizowaniu celów strategicznych organizacji międzynarodowych. Pomaga zrozumieć, co cenią sobie pracownicy oraz co czyni ich produktywnymi.
1 World Investment Report, UNCTAD, 2011
2 A Benchmark Study of Multinational Organizations, Ponemon Institute, 2011
3 A Benchmark Study of Multinational Organizations, Ponemon Institute, 2011

Formularz kontaktowy

* require fields