Czy Twoja strategia HR jest gotowa na globalny rozwój?

W miarę jak firmy rozwijają się by objąć swoją działalnością coraz większe połacie kuli ziemskiej, na Liderów HR wywierana jest coraz większa presja, by znaleźć rozwiązania dla nowych złożoności i ryzyk wynikających z globalnego rozwoju. Czy Twoja strategia HR jest wystarczająco zorganizowana, by umożliwić globalny rozwój Twojej firmy?
 

Globalne usprawnienie zagadnień personalnych i płacowych

A czy wiesz, że koszty nieprzestrzegania norm i przepisów kosztują firmy globalne średnio 9 milionów USD każdego roku1? Albo że firmy międzynarodowe korzystają przeciętnie z 31 różnych systemów personalnych i 33 systemów płacowych w miarę swojej ekspansji2?
 
Utrata kontroli oraz pełnego obrazu operacji międzynarodowych, fragmentaryczne systemy i procesy jak również zwiększone ryzyko związane z przestrzeganiem prawa zagrażają produktywności i dają liderom biznesowym powody do przemyśleń na temat dalszego rozwoju.
 
Globalne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim jest nowym podejściem, które pomaga firmom osiągnąć trwały rozwój dzięki połączeniu technologii i usług, co ma na celu pomoc firmom przy:
  • Zharmonizowaniu administracji płacowej i personalnej w obrębie różnorodnych systemów i narzędzi
  • Uzyskaniu jasnego i szerokiego obrazu międzynarodowych operacji dotyczących Zasobów Ludzkich oraz kontrolę nad nimi
  • Przestrzeganiu prawodawstwa na całym świecie
  • Poprawie globalnej wydajności firmy i stan zatrudnienia pracowników
 
Dowiedz się więcej, jak Globalne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim może rozwijać działy HR, by prosperowały w nowym globalnym środowisku biznesowym.

Czy Twoja strategia Zarządzania Kapitałem Ludzkim jest przygotowana do globalnego rozwoju?

 
W kontekście nieodwracalnego procesu globalizacji Zarządzanie Kapitałem Ludzkim staje się narzędziem, które może przyczynić się do sukcesu firmy w globalnym otoczeniu biznesowym.
 

Jak sprawić, by pracownicy stali się kompetentni i jak zaspokajać ich zmieniające się potrzeby?

 
Pracownicy wymagają dziś od pracodawców więcej niż dotychczas. W jaki sposób specjaliści do spraw zasobów ludzkich mogą ponownie określić sposób, w jaki przyciągać, zatrudnia i zarządza ludźmi tak, by utrzymać tempo rosnącym oczekiwaniom pracowników i usprawnić Zarządzanie Kapitałem Ludzkim?
 

W jaki sposób dział HR może zwiększać globalną wydajność i zaangażowanie pracowników firmy?

 
Komunikacja cyfrowa i media społecznościowe doprowadziły do powstania bazy wiedzy i umożliwiły globalną współpracę w biznesie. Jak firmy mogą wykorzystać globalną pulę talentów jednocześnie utrzymując, z jednej strony, swoje strategie w zakresie zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, a z drugiej strony poprawiając Zarządzanie Kapitałem Ludzkim?

Jak zespół ds. Zasobów Ludzkich może wykazać swoją wartość jako strategiczny partner w interesach?

 
Dział HR odgrywa kluczową rolę w realizowaniu celów strategicznych organizacji międzynarodowych. Pomaga zrozumieć, co cenią sobie pracownicy oraz co czyni ich produktywnymi.

Dlaczego zharmonizowanie zagadnień personalnych i płacowych jest tak ważne dla koncernów globalnych?

Ekspansja na rynek międzynarodowy to ekscytujący okres dla każdej firmy. To, w jaki sposób poradzi sobie ona z problemami, jakie mogą pojawić się w związku z tym w obszarze HR, może zadecydować o tym czy firma ta odniesie sukces czy porażkę
1 Global Human Capital Management Decision Makers Survey, ADP Research Institute, 2015
2 A Benchmark Study of Multinational Organizations, Ponemon Institute, 2011

Dziękujemy za zainteresowanie!

Kontakt

* require fields