Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Jak sprawić, by pracownicy stali się kompetentni i jak zaspokajać ich zmieniające się potrzeby?

Komunikacja cyfrowa i media społecznościowe doprowadziły do powstania bazy wiedzy i umożliwiły globalną współpracę w biznesie. Jak firmy mogą wykorzystać globalną pulę talentów jednocześnie utrzymując, z jednej strony, swoje strategie w zakresie zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, a z drugiej strony poprawiając Zarządzanie Kapitałem Ludzkim?

Przyjęcie nowego, opartego na technologii podejścia

Przyjęcie nowego, opartego na technologii podejścia
55 mln osób na świecie pracuje poza krajem swojego pochodzenia, co oznacza, że elastyczne formy zatrudnienia, sieci społecznościowe i technologia mobilna zmieniają środowisko pracy każdego z nas. Dlatego wielu komentatorów biznesu i zarządzania personelem wskazuje na zmiany otoczenia, do których organizacje muszą się przystosować. Muszą one również wdrożyć nowe rozwiązania w zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
 
Działy kadr muszą poznać nowe metody pracy i uwzględnić je w swojej strategii zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management, HCM), jeśli chcą sprawić, by pracownicy stali się kompetentni i by firma przetrwała w obecnym wysoce konkurencyjnym świecie, dzięki:
 
  • zastosowaniu serwisów społecznościowych do rozwiązań rekrutacyjnych
  • wykorzystaniu potencjału danych i analiz oraz ich wpływu na proces Zarządzania Kapitałem Ludzkim
  • skorzystaniu z rewolucji mobilnej i zapewnieniu dostępu do aplikacji firmowych na smartfonach pracowników
  • stworzeniu społeczności online dla kandydatów dzięki rekrutacji w sieci
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem, by dowiedzieć się jak przyciągnąć i zatrzymać talenty oraz zapewnić najwyższy poziom usług HR, które pozwolą Twojej firmie zwiększyć wydajność i zaangażowanie pracowników oraz wspierać cele biznesu.

Pobierz pełny Raport