Rozwiązania HR oparte na chmurze

Transformacja HR dzięki chmurze: przepis na wzrost przedsiębiorstwa

Pierwszy artykuł z tej serii wyjaśnia, jak technologia chmury obliczeniowej napędza transformację HR, przyznając działom kadr czołowych firm główną rolę w rozwoju organizacji.  

Czy HR może wspierać wzrost organiczny, ekspansję lub M&A?

Podczas gdy światowa gospodarka powraca do formy, przedsiębiorstwa poszukują nowych rynków – lub większego udziału w istniejących. Niektóre z nich stawiają na rozwój organiczny, otwierając oddziały w nowych lokalizacjach lub poszerzając ofertę produktów. Innym firmom bardziej odpowiada fuzja lub przejęcie (ang. Merger and Acquisition, M&A), umożliwiając dostęp do nowych klientów i rynków przy jednoczesnym potencjalnym obniżeniu kosztów. Nie dziwi więc fakt coraz częstszych fuzji – jak potwierdza w swoim raporcie agencja Bloomberg, w pierwszej połowie 2014 roku odnotowano najszybsze od 14 lat tempo globalnych działań w zakresie M&A. Badanie podaje jednak również współczynnik niepowodzenia tych działań, który wynosi od 40 do 80%.

Problemy z integracją pracowników

Ostatnio wydana książka[1] wśród przyczyn niepowodzeń tak wielu fuzji i przejęć wymienia brak planowania oraz błędy na etapie negocjacji. Porażki te mają również związek z czynnikami kulturowymi i społecznymi, takimi jak integracja pracowników lub standaryzacja polityk i procesów kadrowych połączonych firm. Niektóre przedsiębiorstwa nie mają właściwego wglądu w stan osobowy wszystkich globalnych oddziałów, nie mówiąc o informacjach dotyczących zatrudnienia.
 
Firmy, które decydują się na rozwój organiczny, często doświadczają podobnych trudności z powodu szybkiego wzrostu liczby pracowników lub międzynarodowej ekspansji. W obu przypadkach problemy z integracją generują dodatkowe koszty, które mogą w szybkim tempie przewyższyć zysk planowany w związku z fuzją lub przyspieszonym rozwojem organicznym.
 Problemy z integracją pracowników

Przekształcanie HR

Przekształcanie HR
HR odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu trudności związanych z przeprowadzoną fuzją oraz w stałym wspieraniu wzrostu przedsiębiorstwa. Niestety, większość zespołów HR nie jest przygotowana do tych zadań. Kierownicy ds. HR dostrzegają ten problem – zaledwie 8% ankietowanych przez Deloitte2 przyznało, że ich zespoły posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby stawić czoło wyzwaniom dzisiejszego, globalnego rynku.

Wpływ finansowy pracowników: Twego najbardziej wartościowego z aktywów

Jak zarządzają kosztami (TCO) największe firmy? Coraz więcej z nich zaczyna myśleć o swoich pracownikach jako o „kapitale ludzkim" i stara się nimi starannie zarządzać, tak jak i resztą własnych aktywów. O dziwo, z tego punktu widzenia większość firm okazuje się słaba w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management, HCM) i musi borykać się z bardzo kosztownymi wyzwaniami, takimi jak:
 
  • duży odpływ pracowników
  • zwiększona potrzeba zatrudniania nowych pracowników na ich miejsca
  • nieefektywne systemy i procesy HR
Ale firmy, którym udało się przezwyciężyć te problemy mogą cieszyć się znaczącymi korzyściami: badania przeprowadzone w 2014 r. przez NelsonHall wykazały, że amerykańskie firmy, które wdrażają strategię zarządzania kapitałem ludzkim są w stanie zmniejszyć swój całkowity koszt posiadania (TCO) o 26%.

Dowiedz się z badania ADP nt. całkowitego kosztu posiadania (TCO) co oznacza on dla średnich przedsiębiorstw

W 2014 roku instytut badawczy ADP® (ADPRI) zlecił przeprowadzenie badania świadomości całkowitego kosztu posiadania (TCO) wśród firm średniej wielkości (zatrudniających 50-999 pracowników). Badania te wykazały fałszywe poczucie zaufania co do własnej wiedzy nt. zarządzania kapitałem ludzkim, jego kosztów oraz wydajności własnej zarządzania kapitałem ludzkim. Badanie zawiera również analizę pokazującą w jakim stopniu średnie firmy rozumieją i zarządzają całkowitym kosztem zrządzania kapitałem ludzkim (TCO).
 
 
* Badania diagnostyczne dotyczą tylko firm zatrudniających 50-999 pracowników
 
 
Firmy, które decydują się na rozwój organiczny, często doświadczają podobnych trudności z powodu szybkiego wzrostu liczby pracowników lub międzynarodowej ekspansji. W obu przypadkach problemy z integracją generują dodatkowe koszty, które mogą w szybkim tempie przewyższyć zysk planowany w związku z fuzją lub przyspieszonym rozwojem organicznym.

Przekształcanie HR

HR odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu trudności związanych z przeprowadzoną fuzją oraz w stałym wspieraniu wzrostu przedsiębiorstwa. Niestety, większość zespołów HR nie jest przygotowana do tych zadań. Kierownicy ds. HR dostrzegają ten problem – zaledwie 8% ankietowanych przez Deloitte2 przyznało, że ich zespoły posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby stawić czoło wyzwaniom dzisiejszego, globalnego rynku.

Transformacja HR wsparciem dla ekspansji

Aby móc wspierać ekspansję przedsiębiorstw, zespoły HR muszą wprowadzić poważne zmiany. Oznacza to przekształcenie działań przez wyznaczenie właściwych ludzi oraz procesów oraz korzystanie z odpowiednich rozwiązań technologicznych z zakresu HR.
 
Jak twierdzi Dirk Russell, kierownik ds. systemu HRIS w obszarze EMEA w firmie Covidien, która przeszła ten proces, pomyślna transformacja funkcji HR ułatwia ekspansję firmy na nowe rynki. Jego zdaniem „wystarczy tylko dodać parametry nowego kraju i podłączyć go do systemu. Oczywiście wprowadzenie nowych usług z zakresu HR wymaga trochę czasu, ale podejście typu podłącz i używaj (ang. plug-in-and-play) zostało już dobrze sprawdzone.”

Czy Twój HR ma wpływ?

W ciągu ostatnich 20 lat wiele działów HR wkroczyło na ścieżkę transformacji, tworząc często wspólne ośrodki usług, ośrodki informacji oraz nowe role w zakresie partnerstwa biznesowego HR. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Bersin & Associates3, „organizacjom dysponującym wpływowym działem HR” – tym, które przeszły pomyślną transformację – zależy nie tylko na świadczeniu korzystnych cenowo usług. Skupiają się one również na działaniach, które poprawiają wyniki przedsiębiorstwa, w tym na zachęcaniu do współpracy, motywowaniu pracowników oraz zwiększaniu ich zaangażowania. W Best Buy, na przykład, 0,1% wzrostu zaangażowania pracowników ceni się bardziej niż uzyskanie 100 000 USD rocznego przychodu operacyjnego sklepu.[4].
 
Niemniej jednak programy transformacji zwykle przynoszą rezultaty po miesiącach lub latach od wprowadzenia – niektóre z nich nigdy nie generują realnej wartości. Badanie przeprowadzone w 2013 roku przez Orion Partners, firmę doradczą w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi wykazało, że podczas gdy 89% działów HR zostało poddanych restrukturyzacji w ciągu ostatnich trzech lat, tylko 22% transformację przeszło pomyślnie.
 
Jest jednak sposób, aby przyspieszyć transformację HR – rozwiązanie tkwi w chmurze.
 
Czy Twój HR ma wpływ?

Rozwiązania oparte na chmurze motorem rewolucji w HR

Projekty transformacji HR, które odniosły największy sukces wykorzystywały rozwiązania chmurowe. Dostosowane do administracji zasobów oraz płac, zarządzania talentami, rekrutacji oraz innych usług HR rozwiązania te w szybkim tempie odmieniły HR z pasywnej, administracyjnej funkcji w dział przedsiębiorstwa o podejściu bardziej zorientowanym na strategię i produktywność.
 
Mimo iż sam koncept był znany już wcześniej, łączność, szybkość oraz pojemność pamięci dopiero teraz osiągnęły poziom, o którym kilka lat temu można było tylko pomarzyć. Dzięki temu technologia chmury obliczeniowej jest idealnym sposobem na przyspieszenie transformacji HR. Jak wynika z ostatniego artykułu w magazynie Forbes5, jedną z przyczyn przestoju w przypadku wielu fuzji okazał się być czas potrzebny na przeniesienie danych z jednego systemu do drugiego. „Dzięki systemom osadzonym w chmurze okres przejściowy jest znacznie krótszy. Użytkownicy końcowi z połączonych organizacji mogą łatwo i szybko korzystać z systemów w chmurze.”

Zmiana zasad gry również dla HR

Bez względu na to, czy przedsiębiorstwo preferuje rozwój organiczny czy wzrost przez przejmowanie innych firm, konieczna jest możliwość szybkiej i oszczędnej integracji personelu. Raport firmy Capgemini Consulting6 podkreśla jak istotne jest, by systemy HR mogły wspierać wszelkie inicjatywy z zakresu zasobów ludzkich pochodzące z różnych działów oraz lokalizacji.
Aby osiągnąć te cele, zespoły HR nie muszą inwestować dużych sum w nowe technologie. Bardziej opłacalnym sposobem jest nawiązanie współpracy z dostawcami rozwiązań opartych na chmurze i uzyskanie dostępu do ich najnowocześniejszych usług z zakresu HR. Dzięki temu możliwe jest wspieranie procesów HR na wielu płaszczyznach. Na przykład:
 
  • Rozwiązania oparte na chmurze w zakresie rekrutowania oszczędzają czas potrzebny na wypełnienie dokumentacji.
  • Korzystające z technologii chmury systemy zarządzania wydajnością zwiększają poziom zaangażowania pracowników w poszczególnych projektach.
  • Systemy płacowe oparte na chmurze zwiększają dokładność danych.
  • Ujednolicone usługi administracyjne HR korzystające z chmury umożliwiają międzynarodową mobilność – ułatwiając tym samym ekspansję na nowe rynki.
 

Dyrektor ds. HR u steru

Największą zaletą chmury jest to, że zespoły HR mogą same decydować o tym, jak, kiedy i gdzie chcą korzystać z wszelkich oferowanych rozwiązań. Jak napisał w swoim ostatnim artykule Charles Hamilton Ferguson, zastępca wiceprezesa czołowego dostawcy rozwiązań opartych na chmurze ADP, usługi w chmurze na żądanie, świadczone na każdym urządzeniu, przeniosą przedsiębiorstwa „na nowy poziom skuteczności i produktywności. Możesz więc dostrzec maksymalny potencjał zarządzania kapitałem ludzkim i przygotować swoją firmę na wzrost na obecnych i przyszłych rynkach.”
Poza wspieraniem ekspansji na nowe rynki, rozwiązania oparte na chmurze mogą zwiększać wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz optymalizować jego procedury zarządzania talentami. O tym jednak będzie mowa w dwóch kolejnych artykułach z tej serii.
 
[1] A Comprehensive Guide to Mergers & Acquisitions: Managing the Critical Success Factors Across Every Stage of the M&A Process by Yaakov Weber, Christina Oberg, Shlom Tarba, 2014, FT Press
[2] Human Capital Trends survey, Deloitte, 2014
[3] Bersin & Associates’ 2011 High-Impact HR Organisation ®
[4] Competing on Talent Analytics HRB 2010
[5]http://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2013/07/21/5-benefits-of-cloud-computing-you-arent-likely-to-see-in-a-sales-brochure/
[6]Using Digital Tools to Unlock HR’s True Potential, Capgemini Consulting, 2013
 

Formularz kontaktowy

* require fields