Czy twoje procesy HR będą zgodne z nowymi przepisami?

Zmiana przepisów dotyczących danych personalnych

Największa od 30 lat zmiana w obszarze ochrony danych

25 maja 2018 r. wejdzie w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych UE (GDPR). Wpłynie ono na sposób zarządzania i przetwarzania danych osobowych przez pracodawców i partnerów HR. Brak zgodności z przepisami może pociągać za sobą znaczące koszty i ryzyko. Firmy mają trudności ze zrozumieniem zmian w przepisach, jakie spowoduje wejście w życie rozporządzenia i nie wiedzą, jakie działania powinny w związku z nimi podjąć. Wyniki ankiety z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim przeprowadzonej przez IDC w 2016 r. wskazują, że 33% dyrektorów działów HR odczuwa obawy związane z kwestią prywatności danych i rozporządzeniem GDPR. A czy Ty jesteś gotowy na zmiany w przepisach?

Wsparcie eksperta to podstawa

Pracodawcy nie mogą wyeliminować ryzyka, lecz mogą skorzystać z usług wiarygodnego partnera. Według IDC, na rynku działa niewielu dostawców usług personalnych, którzy są w stanie zapewnić sprawniejszą obsługę procesów w wielu różnych organizacjach dzięki skali prowadzonej działalności, a jednocześnie posiadają znajomość lokalnych przepisów i praktyk dotyczących zatrudnienia. Zdaniem IDC wiele firm zdecyduje się na korzystanie z usług w chmurze lub outsourcing procesów związanych z przetwarzaniem danych personalnych i innych funkcji w celu ograniczenia ryzyka oraz zapewnienia stałego poziomu ochrony danych i zgodności z wymogami prawnymi.

Możemy pomóc

ADP inwestuje znaczące środki w infrastrukturę umożliwiającą zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i przechowywanie informacji, a także udostępnienie klientom wsparcia ekspertów nie tylko w związku z rozporządzeniem o ochronie danych, ale również zmianami innych wymogów z obszaru HR. Współpraca z ADP eliminuje konieczność zakupu nowych licencji lub wersji oprogramowania. Systemy ADP opierają się na integracji, zgodności z przepisami i wiedzy specjalistycznej, dzięki czemu nie musisz budować od zera własnych systemów. W ramach współpracy z zaufanym partnerem zewnętrznym otrzymujesz gotowe, kompleksowe rozwiązanie.

Aby dowiedzieć się, jak przekształcić rozporządzenie GDPR w szansę, pobierz raport IDC


Przekształcenie GDPR z obowiązku w możliwość. Pobierz raport IDC: Chmura, zgodność z przepisami, doświadczenie w przemianach HR dla wspierania Twojej strategii HCM.

 
Zastrzeżenie: Proszę zwrócić uwagę na zakres dotyczący obowiązków prawnych pracodawcy, w jakim zakresie rozwiązania technologiczne ADP mogą pomóc klientom w przestrzeganiu prawodawstwa, wspierając ich strategię, niezależnie od tego czy są w stanie spotkać się z nimi wszystkimi. O ile informacje te zostały sporządzone w dobrej wierze, bez reprezentacji lub gwarancji, wyraźnej lub domniemanej to ADP ani żaden z jego pracowników nie będzie odpowiedzialny za dokładność lub współuczestnictwo w tych informacjach. W szczególności nie podaje się żadnej reprezentacji ani gwarancji w odniesieniu do osiągnięcia lub rozsądności wszelkich przyszłych prognoz lub szacunków dotyczących zarządzania lub perspektywy zawartych w tej informacji.
 
 

Ochrona danych to nasz priorytet

Pobierz pełny raport

Pobierz pełny raport

Video

Video

Co oznacza dla Twojej firmy wejście w życie rozporządzenia GDPR?
 
 
 

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Eksperci i doradcy ADP odpowiedzą na każde z nich.