Czy twoje procesy HR będą zgodne z nowymi przepisami?

Zmiana przepisów dotyczących danych personalnych

Największa od 30 lat zmiana w obszarze ochrony danych

25 maja 2018 r. wejdzie w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych UE (GDPR). Wpłynie ono na sposób zarządzania i przetwarzania danych osobowych przez pracodawców i partnerów HR. Brak zgodności z przepisami może pociągać za sobą znaczące koszty i ryzyko. Firmy mają trudności ze zrozumieniem zmian w przepisach, jakie spowoduje wejście w życie rozporządzenia i nie wiedzą, jakie działania powinny w związku z nimi podjąć. Wyniki ankiety z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim przeprowadzonej przez IDC w 2016 r. wskazują, że 33% dyrektorów działów HR odczuwa obawy związane z kwestią prywatności danych i rozporządzeniem GDPR. A czy Ty jesteś gotowy na zmiany w przepisach?

Wsparcie eksperta to podstawa

Pracodawcy nie mogą wyeliminować ryzyka, lecz mogą skorzystać z usług wiarygodnego partnera. Według IDC, na rynku działa niewielu dostawców usług personalnych, którzy są w stanie zapewnić sprawniejszą obsługę procesów w wielu różnych organizacjach dzięki skali prowadzonej działalności, a jednocześnie posiadają znajomość lokalnych przepisów i praktyk dotyczących zatrudnienia. Zdaniem IDC wiele firm zdecyduje się na korzystanie z usług w chmurze lub outsourcing procesów związanych z przetwarzaniem danych personalnych i innych funkcji w celu ograniczenia ryzyka oraz zapewnienia stałego poziomu ochrony danych i zgodności z wymogami prawnymi.

Możemy pomóc

ADP inwestuje znaczące środki w infrastrukturę umożliwiającą zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i przechowywanie informacji, a także udostępnienie klientom wsparcia ekspertów nie tylko w związku z rozporządzeniem o ochronie danych, ale również zmianami innych wymogów z obszaru HR. Współpraca z ADP eliminuje konieczność zakupu nowych licencji lub wersji oprogramowania. Systemy ADP opierają się na integracji, zgodności z przepisami i wiedzy specjalistycznej, dzięki czemu nie musisz budować od zera własnych systemów. W ramach współpracy z zaufanym partnerem zewnętrznym otrzymujesz gotowe, kompleksowe rozwiązanie.

Aby dowiedzieć się, jak przekształcić rozporządzenie GDPR w szansę, pobierz raport IDC

„Usługi w chmurze i rozwiązania zapewniające zgodność z przepisami prawa wspierają transformację działu HR i realizację strategii zarządzania kapitałem ludzkim”

 
Wyłączenie odpowiedzialności: Należy pamiętać, że w zakresie, w jakim jest to możliwe, rozwiązania technologiczne ADP będą wspomagać klientów w realizacji strategii oraz zachowaniu zgodności z przepisami, jednak samodzielnie mogą nie gwarantować spełnienia wszystkich wymogów prawnych spoczywających na kliencie jako na pracodawcy. Pomimo, iż niniejsza informacja została przygotowana w dobrej wierze, firma ADP ani jej przedstawiciele lub pracownicy nie udzielają żadnych zapewnień ani gwarancji, a także nie ponoszą odpowiedzialności w związku z dokładnością lub kompletnością niniejszej informacji. W szczególności nie udzielamy zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do urzeczywistnienia bądź zasadności wszelkich prognoz, szacunków lub przewidywań dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji.
 
Zmiany w europejskich przepisach o ochronie danych
Video

Video

Co oznacza dla Twojej firmy wejście w życie rozporządzenia GDPR?

Pobierz pełny raport