Kontroling personalny
Innowacyjne rozwiązanie dla liderów HR

Kontroling Personalny – innowacyjne rozwiązanie dla liderów HR

Wymagania wobec działów HR nieustannie rosną. Od Dyrektorów, Menadżerów i HR Biznes Partnerów oczekuje się, że będą aktywnie uczestniczyć w strategicznym rozwoju organizacji. Przed liderami HR pojawia się wyzwanie w postaci analizy stanu faktycznego, zdiagnozowania potrzeb, opracowania odpowiednich działań i wdrożenie ich, a następnie prezentacji efektów ich pracy oraz oceny zaimplementowanych procedur.

Nowoczesne podejście do analizy danych kadrowych

ADP Polska przygotowało dla Liderów HR Kontroling Personalny – innowacyjną usługę analizy danych kadrowych, dzięki której wyznaczą właściwe kierunki polityki personalnej firmy oraz zmierzą i wykażą rezultaty zastosowanych działań.
 
Kontroling Personalny umożliwia Liderom HR dokonanie zarówno holistycznej, jak i szczegółowej oceny poszczególnych obszarów firmy, w celu zdiagnozowania ewentualnych problemów i pojawiających się wyzwań. Bazując na doświadczeniach ADP w innych krajach oraz w drodze konsultacji z ekspertami HR w Polsce, wybraliśmy kluczowe wskaźniki, charakteryzujące personel organizacji. Wśród nich znalazły się m.in. stan zatrudnienia, średnie wynagrodzenie, koszty pracy, lojalność pracowników i rotacja w organizacji..
 

Kontroling Personalny gwarantuje:

  • Pogłębioną i wielowymiarową analizę
  • Bezcenne wsparcie w śledzeniu trendów i statystyk
  • Podstawę i wdrażania skutecznych rozwiązań
  • Punkt wyjścia dla tworzenia efektywnej polityki kadrowej
Podstawowym celem Kontrolingu Personalnego jest możliwie jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz kształtowanie polityki personalnej odpowiedniej do potrzeb organizacji i gwarantującej efektywność wdrożonych działań.
 
Czytaj więcej o Kontrolingu Personalnym na naszym blogu:
 

Zastanawiasz się, czym jest Kontroling Personalny ADP?

Jakie korzyści przynosi ta usługa? Obejrzyj film, który przybliży nasze innowacyjne rozwiązanie.


Dziękujemy za zainteresowanie!