Lista publikacji

 • 24 maja 2017 r. onet.pl

  ADP: zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,5% r/r w I kw. 2017 r., onet.pl, 24 maja 2017 r.

  „(…) Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało rekordowy wzrost o 5,5% r/r w I kw. tego roku, wynika z raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2017" opracowanego przez ADP Polska.
   

  Zobacz artykuł na stronie

 • 21 maja 2017 r. rp.pl

  Rekord w nowoczesnych firmach, rp.pl, 21 maja 2017 r.

  „(…) Od początku 2015 r. wzrost zatrudnienia w sektorze nowoczesnej gospodarki jest głównie zasługą firm produkcyjnych, którym sprzyja zarówno większy eksport, jak też rosnący popyt na krajowym rynku.

  Zobacz artykuł na stronie

 • 5 kwietnia 2017 r. gazetapraca.pl

  Od elastycznych godzin pracy wolimy wyższe pensje, gazetapraca.pl, 6 kwietnia 2017 r.

  “(…)Wzrost liczby osób zatrudnionych na zasadach innych niż umowa o pracę jest spowodowany wieloma czynnikami. Obecnie 28 proc. pracowników twierdzi, że najważniejszym czynnikiem pozwalającym im zachować odpowiedni poziom motywacji jest właściwa równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

  Zobacz artykuł na stronie

 • 5 kwietnia 2017 r. Pb.pl

  Co motywuje Polaków do pracy?, pb.pl, 5 kwietnia 2017 r.

  “(…) Twórcy raportu „The Workforce View In Europe 2017”, zrealizowanego w ośmiu krajach (m.in.
  w Niemczech, Francji, Hiszpanii i w Polsce), sprawdzili, jakie czynniki wpływają na zwiększenie zaangażowania oraz wzrost mobilizacji u pracowników.

  Zobacz artykuł na stronie

 • 5 kwietnia 2017 r. tvn24bis.pl

  Pracownicy gotowi na erę wolnych strzelców, tvn24bis.pl, 5 kwietnia 2017 r.

  “(…)Prawie ośmiu na dziesięciu Polaków jest otwartych na samozatrudnienie lub pracę w charakterze wolnego strzelca. To więcej niż w skali całej Europy, gdzie taką otwartość deklaruje 68 proc. pracowników.

  Zobacz artykuł na stronie

 • 2 kwietnia 2017 r. innpoland.pl

  Polacy to najbardziej zestresowani pracownicy w Europie. Nie udaje nam się też złapać równowagi między pracą a rodziną, innpoland.pl, 02 kwietnia 2017 r.

  „(…)”Polscy pracownicy wykazują najniższy poziom równowagi między pracą a życiem prywatnym (81 proc.), a ponadto doświadczają największego stresu (22 proc.)” - to jeden z wniosków badania rynków pracy, jakie przeprowadziła w ośmiu największych krajach Europy firma ADP.

  Zobacz artykuł na stronie

 • 17 marca 2017 r. Newsweek.pl

  Polski pracownik zestresowany najbardziej w Europie. Ale i tak lubi swoją pracę, Newsweek.pl, 17 marca 2017 r.

  „(…)W polskich firmach jest bardzo nerwowo. Potwierdzają to wyniki badania „The Workforce View in Europe 2017” przeprowadzonego na zlecenie ADP, dużej międzynarodowej firmy doradczo-usługowej świadczącej usługi w obszarze kadr i płac.

  Zobacz artykuł na stronie

 • 16 marca 2017 r. Businessinsider.com.pl

  Polska najbardziej zestresowanym krajem Europy. Kosztuje nas to miliardy złotych rocznie, Businessinsider.com.pl, 16 marca 2017 r.

  „(…)Podobnie, jak w skali całej Europy, wśród polskich pracowników większy poziom stresu deklarują kobiety. Aż 47 proc. respondentek twierdzi, iż doświadcza stresu często lub bardzo często, podczas gdy podobne zdanie ma 42 proc. mężczyzn.

  Zobacz artykuł na stronie

 • 15 marca 2017 r. Tvp.info

  Zestresowany jak Polak w pracy. Najgorzej w służbie zdrowia, Tvp.info, 15 marca 2017 r.

  “(…)Polacy należą do najbardziej zestresowanych pracowników w Europie – informuje „Puls Biznesu”. Tak wynika z raportu opublikowanego przez firmę ADP, która przebadała pracowników w ośmiu krajach Europy, między innymi z Francji, Niemiec oraz Hiszpanii.

  Zobacz artykuł na stronie

 • 15 marca 2017 r. Pb.pl

  Polacy najbardziej zestresowani, Pb.pl, 15 marca 2017 r.

  „(…)Z najnowszego raportu „The Workforce View In Europe 2017” zrealizowanego przez ADP m.in. w Niemczech, Francji i Hiszpanii, wynika, że 16 proc. Europejczyków codziennie jest podenerwowanych w pracy.

   

  Zobacz artykuł na stronie

 • 2 marca 2017 r. Bankier.pl

  Najbardziej zadowoleni pracownicy są w Polsce

    „(…)Co wydaje się naturalne, młodsze pokolenie pracowników z większym optymizmem spogląda w przyszłość. Optymistyczne nastawienie co do przyszłości rynku pracy deklaruje aż 85% badanych w grupie wiekowej 16-24 lat – przy czym średnia dla ogółu respondentów kształtuje się na poziomie 78%. Z kolei w grupie wiekowej 55+ wskaźnik ten maleje do 72%, co potwierdza istnienie korelacji pomiędzy spadkiem poziomu optymizmu a rosnącym wiekiem. Co interesujące, niezależnie od wieku mężczyźni są nieco bardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości niż kobiety (80% do 75%). W poszczególnych sektorach gospodarki najwyższy poziom optymizmu osiągnęły sektory informatyki i telekomunikacji, w których 85% pracowników jest pozytywnie nastawionych do kolejnych pięciu lat. Na drugim biegunie znaleźli się pracownicy organizacji zajmujących się sztuką i kulturą, wśród których poziom optymizmu wynosi 71%.

  Zobacz artykuł na stronie

 • 28 lutego 2017 r., Businessinsider.com.pl

  Polacy bardziej zadowoleni ze swojej pracy niż Niemcy

  „(…)Co może zaskakiwać, pomimo tego, że Polacy tak pozytywnie oceniali swoją sytuację, aż 86 proc. deklarowało, że dopuszcza możliwość  podjęcia pracy w innym  kraju. I tu   Polacy    wyraźnie    różnią    się,
  np. od Francuzów - 54 proc. z nich przyznało, że są gotowi wyjechać z kraju za pracą, pomimo znacznie niższego niż w Polsce poziomu optymizmu i  zadowolenia z obecnej    sytuacji. ADP     Polska zwraca uwagę,
  że wyniki badania wydają http://www.adp.pl/media-1/adp-w-mediachsię szczególnie interesujące, jeśli zestawić
  je z informacjami o poziomie zatrudnienia w poszczegfólnych krajach. Wystarczy spojrzeć na Hiszpanię,
  gdzie stopa bezrobocia to obecnie aż 18,9 proc., a w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy spadła
  do rekordowo niskiego poziomu (W IV kwartale zeszłego roku wśród osób pracujących w Polsce blisko 13 mln było zatrudnionych na umowy o pracę. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 28 lutego 2017 r., PulsHr.pl

  Zadowolenia w pracy trzeba szukać w Holandii. Jak wypada Polska?

  „(…)Holenderscy pracownicy są najbardziej szczęśliwi w Europie - wynika z ogólnokontynentalnego badania ADP (ADP „The Workforce View in Europe 2017”). Ponad trzy czwarte Holendrów jest  zadowolonych z pracy,   relacji z innymi pracownikami i poziomu stresu jaki towarzyszy im w obowiązkach zawodowych. Co więcej, jedna trzecia z nich nigdy nie odczuwała stresu w  miejscu  pracy. Holendrzy są  szczególnie zadowoleni, gdy mogą   pracować z   domu i   zachować  zdrowe  proporcje  miedzy pracą   i  życiem   prywatnym.  Polacy w  badaniu też wypadli bardzo dobrze (74 proc.). Pesymizm to domena Włochów (65 proc.).(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 6 lutego 2017 r., Wbj.pl

  Record-high employment in Polish innovative firms – ADP Polska

  “(…)In 2016, employment in companies in the “modern economy” sector has increased by 4.47 percent, according to report compiled by ADP Polska. The biggest number of employees is working in the production sector of the modern economy, where the employment grew by 7.93 percent.(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 6 lutego 2017 r., PulsHR.pl

  Raport ADP Polska: Zatrudnienie w sektorze nowoczesnej gospodarki rośnie

  „(…)Zdecydowany prym w nowoczesnej gospodarce, zarówno w czwartym kwartale, jak i w całym 2016 r. wiodły przedsiębiorstwa produkcyjne - wynika z najnowszego raportu „Zatrudnieniew nowoczesnej gospodarce Q4 2016”. Firmy tego segmentu w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku zwiększyły zatrudnienie o 7,92 proc. względem analogicznego okresu 2015 r. Niemal identyczny wynik – 7,93 proc. odnotowano w skali całego roku.(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 6 lutego 2017 r., Money.pl

  ADP: Firmy Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie

  „(…)Największy skok - rekordowy dla całej Nowoczesnej Gospodarki - w IV kw. 2016 r. zarejestrowano w dużych firmach produkcyjnych (powyżej 500 pracowników). Podmioty te odnotowały 8,33% wzrost zatrudnienia w ujęciu kwartalnym - dla porównania wzrost zatrudnienia w mniejszych firmach tego sektora wyniósł 5,98%" - czytamy w raporcie. Raport pokazuje, że przedsiębiorstwa produkcyjne zarejestrowały niemal 3-krotnie wyższy wzrost zatrudnienia niż te specjalizujące się w usługach. Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach - rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie.(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 6 lutego 2017 r., Pb.pl

  2016 r. rekordowy pod względem zatrudnienia dla innowacyjnych spółek

  „(…)O 4,47 proc. wzrosło zatrudnienie w firmach "nowoczesnej gospodarki" w 2016 r. w porównaniu z 2015 r., wynika z raportu ADP Polska. Największy skok zanotowano w IV kw., gdy pracę w najbardziej innowacyjnych spółkach w Polsce znalazło o 5,09 proc. pracowników więcej niż rok wcześniej. Według autorów raportu pt. "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2016” prym w "nowoczesnej gospodarce" zarówno w IV kwartale, jak i w całym 2016 r. wiodły przedsiębiorstwa produkcyjne. "Firmy tego segmentu w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku zwiększyły zatrudnienie o 7,92 proc. względem analogicznego okresu 2015 r." - napisano w opracowaniu.(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 6 lutego 2017 r., Rp.pl

  Rynek pracy: Produkcja bije rekord zatrudnienia

  „(…) W skali całego roku firmy nowoczesnej gospodarki zwiększyły liczbę pracowników o 4,5 proc. i po raz kolejny wyprzedziły wzrost zatrudnienia w całym sektorze przedsiębiorstw, który według GUS wyniósł 2,8 proc. O rekordowym wyniku nowoczesnej gospodarki w IV kw. ub. roku zadecydowała aktywność rekrutacyjna w sektorze produkcji, gdzie zatrudnienie wzrosło o ponad 7,9 proc. w skali roku. Produkcja napędzała tam zresztą rynek pracy w całym minionym roku. Podobnie było w 2015 r., tyle że wówczas wzrost był głównie zasługą mniejszych firm (do 500 pracowników). Natomiast w 2016 r. lokomotywą nowoczesnej gospodarki były duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 osób – co miało większy pozytywny wpływ na rynek pracy (każdy punkt proc. wzrostu przekłada się na większą liczbę miejsc pracy).(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 3 grudnia 2015 r., money.pl

  Mniejsze firmy zwiększyły zatrudnienie o 7,13% r/r w III kw. 2015 r.

  "(…) Przedsiębiorstwa produkcyjne umocniły swoją pozycję lidera Nowoczesnej Gospodarki i napędzają rozwój całego rynku. Szczególnie mogą cieszyć kolejne rekordowe wyniki mniejszych firm produkcyjnych, które pokazują, że przedsiębiorstwa te 'odrobiły lekcję' i odważnie wdrażają rozwiązania umożliwiające dynamiczny rozwój. Cieszy również stabilny rozwój całego sektora Nowoczesnej Gospodarki. Kolejny kwartał zakończony ponad 4-proc. wzrostem zatrudnienia stanowi potwierdzenie, że otwartość na innowacje oraz skłonność do implementacji rozwiązań usprawniających zarządzanie biznesem przynosi wymierne efekty" - skomentowała wyniki raportu menedżer ds. rozwoju ADP Polska Iwona Kubeczek, cytowana w komunikacie. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 4 listopada 2016 r., Biznes.newseria.pl

  Zatrudnienie nadal rośnie!

  „(…)– Przedstawiciele awangardy biznesu zdają sobie sprawę z dynamiki zmian w środowisku pracy oraz występowania różnych zjawisk kreujących jego charakter. Stąd ich działy HR wdrażają nowoczesne rozwiązania, by przyciągnąć najlepszych specjalistów, którzy zagwarantują rozwój firmy na wielu płaszczyznach.  Z perspektywy innowacyjnego pracodawcy, zwiększenie liczby miejsc pracy, towarzyszące implementacji najnowocześniejszych praktyk w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, nie oznacza jedynie poniesienia nakładów finansowych. Wiąże się przede wszystkim z inwestycją, która prędzej czy później zwróci się w postaci wykwalifikowanego i lojalnego pracownika oraz ogólnego rozwoju firmy. Co niezwykle istotne, taka argumentacja trafia do coraz szerszego grona firm. Rekordowy wzrost zatrudnienia odnotowany przez ogół przedsiębiorstw pokazuje, że polskie firmy odważnie stawiają na innowacje, podejmują się nowych zleceń i planują konsekwentny rozwój – co przekłada się na wzmacnianie zespołów i gromadzenie niezbędnego know-how. Co równie ważne, dalszy rozwój nadal jest możliwy. W prawdzie, ogółowi polskich przedsiębiorstw bardzo ciężko będzie dogonić lub wyprzedzić Nowoczesną Gospodarkę, jednak nadal w ich funkcjonowaniu pozostaje wiele sfer, których usprawnienie może przełożyć się na wzrost zatrudnienia – powiedziała Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 4 listopada 2016 r., Money.pl

  Zatrudnienie nadal rośnie!

  „(…)Cała Nowoczesna Gospodarka zakończyła omawiany okres z 4,33% wzrostem liczby nowych pracowników w porównaniu do III kw. 2015 r. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), III kwartał 2016 r. był również wyjątkowo udany dla całego rynku pracy. Wzrost zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach (dane GUS) sięgnął rekordowej wartości 3,16% - najwyższej w historii raportów ADP. Na podstawie danych można stwierdzić, że krajowy rynek nieustannie podąża za najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Dzięki rekordowym wynikom w III kw. 2016 r. dystans między awangardą biznesu a ogółem firm w Polsce wyniósł 1,2 pkt proc.(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 3 listopada 2016 r., rp.pl

  Produkcja pobudza zatrudnienie

  „(…)Znacznie lepiej wypadły duże zakłady (powyżej 500 pracowników), które w III kwartale miały o 8,7 proc. pracowników więcej niż rok wcześniej. W rezultacie łączny wzrost zatrudnienia w produkcji sięgnął prawie 8 proc. i był prawie trzykrotnie wyższy niż w usługach. – Zdecydowana większość dużych firm produkcyjnych to przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. Eksportują dużą część swojej produkcji, co wobec dość dobrej koniunktury na rynkach zagranicznych sprzyja wzrostowi zatrudnienia – wyjaśnia Karol Stróżyk, menedżer HR w Neapco Europe, dostawcy komponentów do największych światowych producentów aut. Firma w swoim polskim zakładzie zwiększyła ostatnio zatrudnienie o ponad 5 proc. do tysiąca osób. Zdaniem Stróżyka, mniejsze firmy produkcyjne, działające głównie w kraju, borykają się z deflacją i silną konkurencją ze strony dużych graczy. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 25 października 2016 r., Innews.pl

  Większa autonomia personelu – ADP rozwija rozwiązania z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim

  „(…)Nowy portal ADP GlobalView o nazwie myView oferuje pracownikom bardziej spersonalizowane i dostosowane do ich potrzeb funkcje, które pozwalają na większą autonomię oraz zachęcają do samoobsługi. Portal myView został zaprojektowany zgodnie ze strategią „mobile-first”, a jego obsługa przypomina pracę z pulpitem nawigacyjnym, umożliwiającym administratorom konfigurowanie aktualności, linków, brandingu, ostrzeżeń i powiadomień dla różnych grup użytkowników w organizacji. Interaktywna funkcja myPay oferowana na portalu w przystępny sposób przekazuje użytkownikom informacje dotyczące wynagrodzeń, umożliwiając łatwe zrozumienie złożonych i nieraz zmiennych składowych paska płacowego. Oferowane funkcje obejmują pomoc kontekstową, a także możliwość porównania pasków płacowych z różnych okresów i podgląd płatności za nadgodziny. Dzięki takim rozwiązaniom pracownicy mogą zobaczyć, w jaki sposób potrącenia i zmiany wpłynęły na wysokość ich wynagrodzenia.(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 25 października 2016 r., Inwestor.newseria.pl

  Większa autonomia personelu – ADP rozwija rozwiązania z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim

  „(…)– Pracując nad rozwojem naszych globalnych rozwiązań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, oddaliśmy większą „władzę” w ręce pracowników tak, aby dostarczyć użytkownikom bardziej elastyczną i łatwiejszą do zarządzania infrastrukturę, która zaspokoi ich zmieniające się potrzeby w zakresie kadr i płac – wyjaśnił Don McGuire, prezes ADP w regionie EMEA. – Kładąc nacisk przede wszystkim na doświadczenie pracownika, pomagamy naszym klientom zwiększyć zaangażowanie członków zespołu i zachęcić ich do samodzielnej obsługi narzędzi kadrowo-płacowych. Stale wprowadzamy innowacje i odnawiamy nasze rozwiązania, potwierdzając tym samym nasze zaangażowanie w rozwój zarządzania kapitałem ludzkim na całym świecie.(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 16 września 2016 r., kadry.abc.com

  HR powinien zająć się problemami związanymi z elastycznym czasem pracy

  „(…) – Nowoczesne środowisko pracy wymaga od działów i liderów HR „ludzkiego” spojrzenia na zarządzanie kadrami. Ich celem powinno być motywowanie i integrowanie zespołu oraz dbanie o pozytywny stosunek do kultury korporacyjnej każdego pracownika, niezależnie od szczebla. Raport ADP pokazuje, że jednym z największych wyzwań stojących przed działami HR jest pokonanie przeszkód wynikających z coraz bardziej elastycznego czasu pracy. Dlatego zadaniem liderów HR jest również wdrożenie automatyzacji i standaryzacji systemów rejestru czasu pracy, gdyż zaniedbania w tym zakresie mogą być szkodliwe dla firm i globalnego rynku. Optymalizacja podniesie morale zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej, wprowadzi przejrzystość i usprawni komunikację – podsumowuje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 14 września 2016 r., Onet.pl

  18 proc. pracowników UE pracuje w niepełnym wymiarze godzin

  „(…) Raport ADP pokazuje, że jednym z największych wyzwań stojących przed działami HR jest pokonanie przeszkód wynikających z coraz bardziej elastycznego czasu pracy. Dlatego zadaniem liderów HR jest również wdrożenie automatyzacji i standaryzacji systemów rejestru czasu pracy, gdyż zaniedbania w tym zakresie mogą być szkodliwe dla firm i globalnego rynku. Optymalizacja podniesie morale zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej, wprowadzi przejrzystość i usprawni komunikację" - skomentowała HR business partner w ADP Polska Magdalena Dacka (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 8 sierpnia 2016 r., gazetapraca.pl

  Rozkwit branży produkcyjnej zakończy erę niskich płac?

  „(…) Lokomotywą naszej gospodarki są w ostatnim czasie firmy produkcyjne. To one tworzą najwięcej nowych miejsc pracy i wysysają bezrobotnych z rejestrów. Z raportu przygotowanego przez firmę ADP Polska: „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce” wynika, że w drugim kwartale 2016 r. zatrudnienie w tym segmencie wzrosło niemal o jedną dziesiątą (9,2 proc.). Dla porównania firmy usługowe w tym czasie przyjęły do pracy tylko 2,5 proc. osób więcej. (…) Pęd firm produkcyjnych jest jeszcze bardziej spektakularny, gdy pokaże się go na tle całej gospodarki. Z danych GUS wynika, że ogółem zatrudnienie od marca do czerwca podskoczyło o 2,9 proc. To ponad trzy razy mniej niż u produkcyjnych gigantów.(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 4 sierpnia 2016 r., pulsHR.pl

  Nowoczesne firmy rekrutują coraz więcej pracowników

  „(…) Nowoczesna gospodarka zakończyła pierwszą połowę 2016 r. 4,23 proc. wzrostem zatrudnienia (w porównaniu do pierwszej połowy 2015 r.). Szczególnie udany był drugi kwartał, kiedy to pracę w najbardziej innowacyjnych spółkach w Polsce znalazło o 4,52 proc. pracowników więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. (…) - Pracownicy dostrzegając sprzyjającą koniunkturę będą mogli pozwolić sobie na wybór oferty, która w pełni ich satysfakcjonuje – komentuje Magdalena Dacka, HR business partner w ADP Polska. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 18 maja 2016 r., money.pl

  Firmy nowej gospodarki zatrudniły o 3,92% r/r więcej pracowników

  „(…) Największy wzrost zatrudnienia w I kw. 2016 r. zarejestrowały duże firmy specjalizujące się w produkcji, czyli podmioty zatrudniające ponad 500 pracowników. Przedsiębiorstwa te zwiększyły zatrudnienie aż o 7,05% w porównaniu do I kw. 2015 r., podano także. (…) Zestawienie danych dotyczących obu segmentów Nowoczesnej Gospodarki w I kw. 2016 r. pokazuje, że przedsiębiorstwa produkcyjne zarejestrowały ponad 2,5-krotnie wyższy wzrost zatrudnienia niż te specjalizujące się w usługach (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 18 maja 2016 r., Warsaw Business Journal, wbj.pl

  “Modern Economy” firms increased employment by nearly 4%

  “(…) “Modern Economy” firms, i.e. companies, which use new technologies and outsourcing, increased their employment by 3.92 percent in Q1 2016 y/y, according to a report by ADP. The highest employment growth (7.05 percent) was recorded by companies from the manufacturing sector with more than 500 workers. Entities operating in the services sector increased their employment (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 9 maja 2016 r., forbes.pl

  Trendy na rynku pracy. Co doceniają pracownicy?

  „(…) – Dzięki naszemu badaniu „Evolution of work” widzimy kilka trendów, które pojawiają się na rynkach pracy zarówno w Europie, w Azji, jak i w Ameryce Północnej. Wśród tych najbardziej widocznych są zdecydowane pragnienie możliwości uelastycznienia swojego czasu pracy, wpływu na harmonogram pracy oraz postępująca automatyzacja powtarzalnych zadań – mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 14 kwietnia 2016 r., Onet.pl

  Trendy na rynku pracy. Co doceniają pracownicy?

  „(…) Na całym świecie rośnie popularność technologii, które umożliwiają pracę zdalną. To oznacza, że pracodawcy mogą sięgać na różne rynki, nawet najbardziej oddalone od ich siedziby, by pozyskać najlepszych pracowników. Zatrzymanie talentów w firmie stanowi nie lada wyzwanie. Umowa o pracę, przyzwoita pensja i dodatkowe benefity mogą nie wystarczyć. Ważne jest m.in. nowoczesne środowisko pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego i technologicznego. (…) - Jeżeli chcemy pozyskać wysoko wykwalifikowanych pracowników, to warto się otworzyć na inne rynki, na nowe lokalizacje. Dzięki postępowi technologicznemu i możliwości pracy z dowolnego miejsca możemy przyciągnąć talenty, które znajdują się w zupełnie innym miejscu Polski czy świata – mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 14 kwietnia 2016 r. Onet.pl

  Firmom coraz trudniej zatrzymać najlepszych pracowników. Rozbudowane pakiety świadczeń nie wystarczają, Onet.pl, 14 kwietnia 2016 r.

  „(…) Na całym świecie rośnie popularność technologii, które umożliwiają pracę zdalną. To oznacza, że pracodawcy mogą sięgać na różne rynki, nawet najbardziej oddalone od ich siedziby, by pozyskać najlepszych pracowników. Zatrzymanie talentów w firmie stanowi nie lada wyzwanie. Umowa o pracę, przyzwoita pensja i dodatkowe benefity mogą nie wystarczyć.

  Zobacz artykuł na stronie

 • 15 marca 2016 r., pulsHR.pl

  Oto 5 trendów zmieniających środowisko pracy

  „(…) Obserwowana na całym świecie zmiana charakteru środowiska pracy jest napędzana pięcioma trendami - dążeniem pracowników do elastyczności miejsca pracy, pozyskiwania wiedzy w czasie rzeczywistym, większej autonomii, poczucia stabilności oraz możliwości pracy nad istotnymi z ich punktu widzenia projektami. Wnioski te są częścią globalnego badania „Evolution of Work” przeprowadzonego przez ADP Research Institute, które objęło ponad 2 tys. pracowników i pracodawców z 13 krajów. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 19 lutego 2016 r., wp.pl

  Firmy nowej gospodarki zatrudniły o 4,31% r/r więcej pracowników

  „(…) Rok 2015 upłynął nie tylko pod znakiem wzrostu zatrudnienia, ale również zmian w świadomości pracowników i ich oczekiwaniach względem miejsc pracy. Dostrzegając sprzyjającą koniunkturę polscy pracownicy coraz częściej decydują się na podejmowanie nowych wyzwań i zmianę pracy - przy czym to oni znacznie częściej niż jeszcze kilka miesięcy temu stawiają warunki" - powiedziała menedżer ds. Rozwoju Iwona Kubeczek (…)””

  Zobacz artykuł na stronie

 • 19 lutego 2016 r., Rzeczpospolita

  Produkcja daje pracę

  „(…) O ponad 4,2 proc. wzrosło w ub.r. zatrudnienie w innowacyjnych polskich firmach tworzących sektor tzw. nowoczesnej gospodarki. To prawie czterokrotnie szybsze tempo niż w przypadku ogółu przedsiębiorstw badanych przez GUS, jest zasługą ożywienia w sektorze produkcji. Ten na koniec roku miał o 6 proc. więcej pracowników niż rok wcześniej (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 22 grudnia 2015 r., polskatimes.pl

  Polscy pracownicy są jednymi z najbardziej zestresowanych w Europie

  „(…) Jest oczywiste, że wzmocnienie stabilności gospodarczej w Europie zdecydowanie poprawiło nastawienie pracowników wobec przyszłości rynku pracy. Jednak ten segment czekają również kolejne wyzwania. Nieustanna wojna o talenty i konieczność niwelowania różnic w umiejętnościach będą kluczowymi wyzwaniami, czekającymi rynek w najbliższych latach. Umiejętne wykorzystanie pojawiających się przed firmami możliwości oraz stawianie czoła konkretnym wyzwaniom, pomogą przedsiębiorstwom skutecznie rywalizować o talenty i przyciągać najlepszych pracowników na rynku – tłumaczy Leon Vergnes, Senior Vice President / General Manager EMEA, ADP ES International. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 3 grudnia 2015 r., pulsHR.pl

  Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce mocno w górę

  „(…) Spośród firm produkcyjnych, największą dynamikę zatrudnienia w trzecim kwartale 2015 r. odnotowały mniejsze firmy specjalizujące się w produkcji, czyli podmioty zatrudniające do 500 pracowników. Firmy te zwiększyły zatrudnienie aż o 7,13 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. (to wynik ponad 7-krotnie wyższy od średniej ogólnorynkowej, badanej przez GUS). Z bardzo dobrym wynikiem trzeci kwartał zakończyły również duże firmy produkcyjne, zatrudniające powyżej 500 pracowników. W przedsiębiorstwach tego segmentu pracę znalazło o 5,79 proc. osób więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 22 listopada 2015 r., PolskieRadio.pl

  Ponad połowa Polaków często doświadcza stresu w pracy

  „(…) 46 proc. Polaków twierdzi, że w Polsce pracodawcy są gotowi do konkurowania o talenty na szczeblu międzynarodowym. Średnia europejska to 50 proc. Z drugiej strony, Polacy coraz częściej martwią się o odpływ dobrych pracowników za granicę. 39 proc. uważa to za zagrożenie. Z kolei Szwajcarzy i Brytyjczycy najczęściej martwią się o konieczność konkurowania z pracownikami innych narodowości. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 28 października 2015 r., pulsHR.pl

  Rynek pracy w Europie okiem pracowników

  „(…) Z wyników badania ADP wynika, że w perspektywie kilku najbliższych lat, największym wyzwaniem dla firm będzie zatrzymywanie w swoich szeregach utalentowanych pracowników. Tym bardziej, że coraz więcej osób zastanawia się nad zmianą obecnej pracy w czasie krótszym niż trzy lata – tak deklaruje aż 34 proc. respondentów.(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 28 października 2014 r., wp.pl

  Innowacyjne firmy zatrudniają

  „(…) W III kwartale br. przedsiębiorstwa zaliczane do tzw. nowoczesnej gospodarki odnotowały 4,03 proc. wzrost zatrudnienia w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. (…) Zjawisko to przeanalizowała spółka ADP Polska, która cyklicznie przygotowuje raporty na temat zatrudnienia w tym sektorze. Okazało się, że firmy mniejsze, zatrudniające do 500 pracowników, wypadły lepiej (zwiększyły zatrudnienie o 4,39 proc.) niż większe przedsiębiorstwa (wzrost o 3,85 proc.). (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 4 września 2015 r., gazetapraca.pl

  Rynek pracy się ustabilizował?

  „(…) Wskaźniki z rynku pracy pokazują, że mamy do czynienia z długotrwałą poprawą. Jeśli sprawdzą się prognozy Ministerstwa Pracy dotyczące jednocyfrowej stopy bezrobocia, będziemy mogli porównywać się z wiodącymi krajami Europy Zachodniej - mówi Mariusz Koczwara z ADP Polska, firmy zajmującej się outsourcingiem kadrowo-płacowym. (…)””

  Zobacz artykuł na stronie

 • 16 czerwca 2015 r., Onet.pl

  Firmy Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie o 4,33% r/r

  „(…) Początek 2015 r. był rekordowy dla sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki pod względem dynamiki zatrudnienia. W I kw. 2015 r. na prowadzenie wysunęły się mniejsze firmy specjalizujące się w produkcji, czyli podmioty zatrudniające do 500 pracowników. Firmy te zwiększyły zatrudnienie skokowo, bo aż o 7,9% w porównaniu do I kw. 2014 r. Wynik ten stanowił największy wzrost zatrudnienia w historii raportów ADP Polska, który jednocześnie niemal 7-krotnie przewyższył średnią ogólnorynkową, badaną przez GUS, podano w informacji. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 26 lutego 2015 r., Money.pl

  Setka innowacyjnych firm zwiększyła zatrudnienie

  „ (…)Rozwój sektora najbardziej innowacyjnych firm napędziły przedsiębiorstwa zatrudniające do 500 pracowników. Firmy te w 2014 r. przyjęły do pracy o 5,34 proc. więcej osób niż w 2013 r. W ostatnim kwartale wskaźnik wzrostu zatrudnienia w tych podmiotach wyniósł nawet 5,45 proc.(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 28 października 2014 r., forbes.pl

  Innowacyjne firmy zwiększają zatrudnienie

  „ W III kwartale br. przedsiębiorstwa zaliczane do tzw. nowoczesnej gospodarki odnotowały 4,03-proc. wzrost zatrudnienia w porównaniu z tym samym okresem ub.r. (…) Okazało się, że firmy mniejsze, zatrudniające do 500 pracowników, wypadły lepiej (zwiększyły zatrudnienie o 4,39 proc.) niż większe przedsiębiorstwa (wzrost o 3,85 proc.). (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 21 sierpnia 2014 r., WP.pl

  Zatrudnienie w innowacyjnych firmach może wzrosnąć o 5 proc.

  „Innowacyjne firmy zatrudniają znacznie chętniej niż inne. Nowe miejsca pracy częściej tworzą mniejsze firmy (do 500 pracowników), ponieważ przejmują one część zadań od dużych koncernów. Analitycy ADP Polska szacują, że wzrost zatrudnienia w sektorze tzw. nowoczesnej gospodarki w ciągu roku może sięgnąć 5 proc. W ślad za tym wzrostem powinno podążać również zapotrzebowanie na nowych pracowników w innych sektorach. (…) – Traktujemy Nowoczesną Gospodarkę jako awangardę rynku. To firmy, które wyznaczają trendy pozostałym przedsiębiorstwom i notują lepsze wyniki finansowe. Podobnie dzieje się w innych krajach – komentuje Dariusz Terlecki, dyrektor sprzedaży i marketingu ADP Polska. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 18 sierpnia 2014 r., gazetapraca.pl

  Nowoczesne firmy chętniej zatrudniają pracowników

  „Rynek pracy ma się coraz lepiej, firmy nie zamierzają zwalniać. A są i takie branże, w których zatrudnienie ciągle rośnie. Pracowników poszukują firmy skupione w tzw. sektorze nowoczesnej gospodarki. Chodzi o przedsiębiorstwa korzystające z najnowszych rozwiązań technologicznych. Należą one do takich branż jak sprzedaż detaliczna, usługi, produkcja, telekomunikacja, IT, finanse oraz farmacja. Z danych ADP Polska wynika, że zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach w drugim kwartale 2014 r. wzrosło o 3,7 proc. To znacznie więcej, niż wynosi średnia dla całej gospodarki.(…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 18 sierpnia 2014 r., Polsat News

  Mniejsze firmy zwiększyły zatrudnienie o 7,13% r/r w III kw. 2015 r.

  „(…) Firmy Nowoczesnej Gospodarki notują zauważalny wzrost zatrudnienia i to od wielu kwartałów. W ostatnim kwartale jest to blisko 4%, a w pierwszym półroczu tego roku ponad 4%. (…) Są to zazwyczaj firmy międzynarodowe, które pewien model biznesowy przenoszą z kraju swojego pochodzenia do Polski i powielają go tutaj, z dobrymi efektami jak widać. (…) Myślę, że kategorie bezrobocia i zatrudnienia są ze sobą powiązane, więc jeśli odnotowujemy poprawę w kategorii zatrudnienia, to możemy się również spodziewać spadku bezrobocia, przy czym nie będzie to kategoria sprintu, a raczej maratonu. (…) (…)”.

  Zobacz artykuł na stronie

 • 13 sierpnia 2014 r., Pb.pl

  Innowatorzy liderami w zatrudnianiu

  „Małe i średnie firmy, reprezentujące sektor nowoczesnej gospodarki, zatrudniają chętniej. Pracy dostarczają im więksi. (…) - To doskonały wynik. Owszem widzimy pewne wyhamowanie wobec wzrostu obserwowanego na początku roku, ale zawsze powtarzam – nie czepiajmy się prymusów! Firmy z tej grupy niezmiennie odnotowują kilkuprocentowy wzrost w każdym kwartale – wskaźniki te są znacznie lepsze od danych ogólnorynkowych. To nie jest przypadek. – przekonuje Dariusz Terlecki, pomysłodawca i współautor polskiej edycji raportu.(…)

  Zobacz artykuł na stronie

 • 11 sierpnia 2014 r., rp.pl

  Zatrudnienie w mniejszych firmach rośnie szybciej

  „O ponad 3,7 proc. wzrosła w II kwartale liczba pracowników w sektorze nowoczesnej gospodarki. 
To głównie zasługa firm zatrudniających 
do 500 osób. O ile największe firmy, liczące ponad 500 pracowników, zakończyły II kwartał z 3,1-proc. wzrostem zatrudnienia, o tyle w tych mniejszych tempo wzrostu było niemal dwukrotnie wyższe (ok. 5,5 proc.). Przewagę utrzymują one zresztą już trzeci kwartał z rzędu i dotyczy ona zarówno firm produkcyjnych, jak i usługowych – wynika z najnowszego raportu ADP Polska, czołowego gracza na rynku outsourcingu płacowo-kadrowego. (…)”

  Zobacz artykuł na stronie

 • 19 maja 2014 r., Pb.pl

  Biznesowi liderzy poszukują asów

  "(…) Firmy z sektora nowoczesnej gospodarki, wciąż zatrudniają chętniej niż pozostałe przedsiębiorstwa, choć jak pokazują dane GUS — w pierwszych miesiącach tego roku wśród ogółu polskich firm nie odnotowano spadku zatrudnienia. ADP Polska opublikowała najnowszą edycję raportu na temat zatrudnienia w sektorze określanym jako nowoczesna gospodarka. Do tej grupy zaliczani są liderzy w swoich branżach — firmy innowacyjne, elastyczne organizacyjnie, często posiadające kapitał zagraniczny, stosujące zaawansowane technologicznie narzędzia i korzystające z outsourcingu. (...) Najnowszy raport, dotyczący I kwartału 2014 r., przynosi kilka interesujących danych. Pierwszy raz od czterech kwartałów wzrost zatrudnienia w firmach usługowych nowoczesnej gospodarki był wyższy (4,53 proc.) niż w firmach produkcyjnych (4,21 proc.). A największy, nienotowany dotychczas skok zatrudnienia, odnotowały mniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli zatrudniające do 500 pracowników (7,84 proc.). Za nimi uplasowały się mniejsze firmy usługowe (5,64 proc.). (...) Jak tłumaczą twórcy raportu, choć dane z I kwartału pokazują, że był on lepszy dla mniejszych firm nowoczesnej gospodarki, to nie oznacza, że większe biznesy radziły sobie źle. — Ich intensywny wzrost w poprzednich kwartałach po prostu się ustabilizował, a w tym czasie najwięksi gracze pociągnęli za sobą mniejsze firmy — mówi Dariusz Terlecki z ADP Polska"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 19 maja 2014 r., gazetapraca.pl

  Wiosna na rynku pracy

  "Ocieplenie widać nie tylko za oknem. Wyraźnie z kryzysu przebudza się gospodarka, a ożywienie wreszcie przekłada się na spadek bezrobocia (…) - Ożywienie odnotowane przez ADP Polska znalazło potwierdzenie w danych GUS-u, ale także we wskaźniku koniunktury PMI, który pokazuje m.in. gotowość firm do zakupów i zatrudniania - mówi Iwona Kubeczek z ADP Polska. Dodaje, że polski sektor przemysłowy odnotował najwyższy wskaźnik PMI od ponad trzech lat (55,1 pkt). Wskaźnik PMI dla przemysłu i usług wzrósł w całej strefie euro. Zdaniem ekspertów ADP to dobry prognostyk dla polskiego biznesu nastawionego na eksport. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 14 maja 2014 r., PolskieRadio.pl

  Są firmy, które zatrudniają więcej pracowników niż inne

  "To ważny sygnał dla rynku pracy – w I kwartale tego roku zatrudnienie w grupie firm zaliczanych do tzw. Nowoczesnej gospodarki, wzrosło prawie o 4,5 procent. Tak wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2014” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Jakie firmy zalicza się do tego sektora, wyjaśnia Dariusz Terlecki – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu ADP Polska, pomysłodawca i jeden z autorów polskiej edycji raportu. – Nieważne czy jest to przemysł ciężki, czy usługi – do firm Nowoczesnej Gospodarki zaliczamy te, które charakteryzują się otwartością na innowacje, nowoczesnym podejściem zarówno do technologii, jak i rozwiązań dotyczących zarządzania – mówi ekspert. Dotyczy to przede wszystkim sektora nowych technologii, outsourcingu, posiadającego własne centra usług wspólnych. (…) Na uwagę, wg eksperta, zwraca bardzo dobra kondycja usług – tu nastąpiło wyraźne odbicie w górę. Po raz pierwszy od czterech kwartałów, wzrost zatrudnienia w firmach usługowych Nowoczesnej Gospodarki był wyższy (4,53 proc.) niż w firmach produkcyjnych (4,21 proc.). (…) Jednocześnie, jak zaznacza ekspert, wiele firm sygnalizuje, że mimo wysokiego bezrobocia, nadal największym wyzwaniem jest znalezienie dobrego fachowca"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 14 maja 2014 r., rp.pl

  Innowacyjne firmy zatrudniają

  "W I kw. nowoczesna gospodarka miała 4,4 proc. pracowników więcej niż rok wcześniej. – Nowoczesna gospodarka [czyli firmy, które korzystają z nowych technologii i rozwiązań HR, np. outsourcingu – red.] nadal wyraźnie się wybija. Przedsiębiorstwa te wkraczają na nowe rynki zbytu, poszerzają portfolio produktów i usług, zwiększają zatrudnienie, a przede wszystkim stale usprawniają swoją działalność, korzystając z outsourcingu – twierdzi Dariusz Terlecki, dyrektor sprzedaży i marketingu ADP Polska, czołowego gracza na rynku outsourcingu płacowo-kadrowego. Tę opinię potwierdzają wyniki najnowszego raportu ADP o zatrudnieniu w nowoczesnej gospodarce. (…) Rekordowy, nienotowany dotychczas wzrost zatrudnienia odnotowały mniejsze firmy produkcyjne, które w I kw. miały o 7,8 proc. pracowników więcej niż rok wcześniej. Nieco niższy (5,6 proc.) był wzrost zatrudnienia w mniejszych firmach usługowych, ale i w tym sektorze mniejsi gracze górowali aktywnością rekrutacyjną nad dużymi przedsiębiorstwami. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 14 maja 2014 r., wp.pl

  ADP: Firmy Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie

  "(…) Przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie o 4,42% r/r w I kw. 2014 r., wynika z najnowszego raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2014" opracowanego przez ADP Polska. – Pierwszy raz od czterech kwartałów, wzrost zatrudnienia w firmach usługowych Nowoczesnej Gospodarki był wyższy (4,53%) niż w firmach produkcyjnych (4,21%). Największy, nienotowany dotychczas skok zatrudnienia zarejestrowały mniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki, zatrudniające do 500 pracowników (7,84%). Za nimi uplasowały się mniejsze firmy usługowe (5,64%)– czytamy w komunikacie. Tym samym, po raz pierwszy w historii publikacji raportu ADP Polska, w obu sektorach jednocześnie – zarówno w usługach, jak i w produkcji – wzrost zatrudnienia był wyższy w mniejszych firmach niż w większych przedsiębiorstw (powyżej 500 pracowników), podkreśla ADP Polska. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 14 maja 2014 r., praca.wnp.pl

  Firmy z nowoczesnej gospodarki zwiększają zatrudnienie

  "W I kwartale 2014 r. przedsiębiorstwa sektora "Nowoczesnej Gospodarki" odnotowały 4,42 proc. wzrost zatrudnienia wobec analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z najnowszego raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2014" przygotowanego przez ADP Polska, dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. (…) – Najnowsze dane GUS potwierdziły nasze prognozy – wzrost zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce pociągnął za sobą zmiany na całym rynku. Jeszcze rok temu przyjmowano nasze predykcje z niedowierzaniem, a teraz widzimy, że rzeczywiście ogół polskich przedsiębiorstw powoli podąża śladem liderów. Jednak dorównanie do poziomu wiodących firm to maraton, a nie sprint – powiedział Dariusz Terlecki, dyrektor sprzedaży i marketingu ADP Polska, pomysłodawca i jeden z autorów polskiej edycji raportu. – Nowoczesna Gospodarka nadal wyraźnie się wybija. Przedsiębiorstwa te stale usprawniają swoją działalność, wkraczają na nowe rynki zbytu, poszerzają portfolio produktów i usług, zwiększają zatrudnienie, a przede wszystkim korzystają z outsourcingu. Dzięki kolejnym zleceniom, mniejsze firmy mogą rozwijać swój biznes, stosować coraz nowsze technologie oraz zwiększać swoje zespoły. Natomiast duże przedsiębiorstwa, poprzez outsourcing wybranych obszarów i procesów, zyskują cenny czas oraz oszczędzają zasoby i środki finansowe, które mogą wykorzystać w celu pozyskiwania nowych klientów i rozszerzania zakresu działalności. Dlatego z całą pewnością możemy stwierdzić, że model prowadzenia biznesu stosowany przez Nowoczesną Gospodarkę przynosi wymierne korzyści zarówno firmom z jej sektora, niezależnie od ich wielkości, jak i całemu rynkowi – dodał. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 14 maja 2014 r., PolskieRadio.pl

  Po pierwsze ekonomia

  "Dobra wiadomość z polskiego rynku pracy. W I kw. tego roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach r/r wzrosło aż o prawie 4,5 proc., ale tylko w pewnym, choć znaczącym, sektorze firm, o którym mówi najnowszy raport ADP Polska. A o szczegółach z Dyrektorem ds. sprzedaży, Dariuszem Terleckim, rozmawia Halina Lichocka. (…) – Dotychczas najlepiej radziły sobie firmy duże, zatrudniające powyżej 500 osób. W tej chwili po raz pierwszy zauważamy bardzo silną tendencję wzrostu w firmach mniejszych i średnich. Wzrost przekroczył 6 proc. (…) To jest znakomity parametr, w szczególności jeżeli porównamy go do ogółu gospodarki. (…) Trzeba jeszcze poczekać zanim ogół gospodarki osiągnie poziom zbliżony do tych najlepszych, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 12 maja 2014 r., PolskieRadio.pl

  Mniejsze firmy zwiększyły zatrudnienie o 7,13% r/r w III kw. 2015 r.

  "(…) Najlepsi radzą sobie rzeczywiście lepiej. Delta pomiędzy najlepszymi, a ogółem gospodarki wynosi ok. 4-5 proc. na korzyść firm z Nowoczesnej Gospodarki. (…) Nie czepiajmy się prymusów. 4-5 proc. na plusie to jest znakomita tendencja i gdyby ogół gospodarki mógł pochwalić się podobnymi liczbami, byłoby znakomicie. My powtarzamy od wielu kwartałów, że ogół gospodarki powinien podążać śladem wyznaczonym przez najlepszych i pewnie tak będzie. Jeszcze rok temu, kiedy głosiliśmy takie opinie, patrzono na nas z niedowierzaniem. Ale tak się dzieje. GUS podał, że w I kw. mamy pozytywne wyniki jeśli chodzi o zatrudnienie. To są jeszcze symboliczne wartości, tym nie mniej – po raz pierwszy na plusie. (…) Nasi rozmówcy oceniają, że wzrost zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce powinien utrzymać się na poziomie ok. 5 proc. (…) Zauważalne są też pewne czynniki w otoczeniu zewnętrznym, które dają do myślenia osobom, planującym biznes np. zmiany związane z umowami cywilno-prawnymi. (…) W rozumieniu menedżerów jest to moment, kiedy należy się zastanowić, dwa razy pomyśleć zanim dokona się zmiany zatrudnienia. (…) W dłuższej perspektywie przedsiębiorcy będą stymulowani do tego, aby zamieniać umowy cywilno-prawne na umowy o pracę. Jednak w podejściu krótkoterminowym możemy się spodziewać pewnego zamieszania i każda firma będzie próbowała stworzyć własną strategię na najbliższe miesiące – jak zmienić strukturę zatrudnienia. Zjawisko to dotyczy zwłaszcza tych firm, dla których umowy cywilno-prawne stanowią znaczącą część zatrudnionych. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 5 marca 2014 r., rp.pl

  Talenty na celowniku firm

  "(…) W naszym badaniu menedżerowie HR w globalnych firmach jako główny cel biznesowy wskazują ekspansję na nowe rynki i rozwój przywództwa. Z kolei wśród wyzwań na pierwszym miejscu wymieniają zdobywanie i rekrutację talentów, a następnie ich szkolenie i rozwój oraz powstrzymanie przed odejściem. (...) Nie sądzę, by można było polegać wyłącznie na rządowych projektach. Również sektor prywatny nie jest przygotowany do tego, by wziąć na siebie rolę zasypywania luki kompetencyjnej. Sądzę, że najlepszym wyjściem byłoby prawdziwe publiczno-prywatne partnerstwo, które pomogłoby wyrównać braki kandydatów. Firmy dobrze wiedzą, jakich umiejętności potrzebują, udowodniły też, że potrafią i chcą współpracować z instytucjami edukacyjnymi by wyrównać tę lukę. Teraz trzeba zorganizować taką współpracę na większą skalę. (...) Kolejną wrażliwą kwestią jest ograniczanie ryzyka prawnego. Ma to związek z wprowadzeniem coraz to nowych przepisów i regulacji administracyjnych, które mogą mieć wpływ na działalność firmy. Według naszych danych, w 2013 r. na świecie wprowadzono ponad 20 tys. nowych przepisów mających wpływ na sprawy pracownicze. Szefowie HR starają się jakoś w tym odnaleźć, co szczególnie w przypadku firm działających na wielu rynkach nie jest łatwe. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 13 lutego 2014 r., Onet.pl

  IV kw. 2013 r. przyniósł największy

  "To już czwarty kwartał z rzędu, w którym wzrost zatrudnienia jest wyższy w firmach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki (5,82 proc.) w porównaniu do firm usługowych (4,76 proc.). (...) – Pogłoski o trudnej sytuacji na rynku pracy są mocno przesadzone. Twierdzenie to z pewnością dotyczy najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, czyli sektora Nowoczesnej Gospodarki. Firmy te w każdym kwartale odnotowują przynajmniej kilkuprocentowy wzrost zatrudnienia, który w IV kw. 2013 r. przekroczył prognozowany przez ekspertów próg 5 proc. Wzrost zatrudnienia jest bezpośrednio związany z rozwojem biznesu, a ten z kolei – z outsourcingiem. Outsourcing przynosi bowiem kilkudziesięcioprocentowe oszczędności czasowe i kilkunastoprocentowe oszczędności finansowe, pozwalając skupić się na podstawowej działalności i inwestować w rozwój. Jeśli większość polskich firm weźmie przykład z Nowoczesnej Gospodarki w kwestii ogólnej strategii biznesowej, w kolejnych kwartałach będziemy mogli obserwować jeszcze większe wzrosty zatrudnienia, a w konsekwencji – także dynamiczny rozwój całej polskiej gospodarki – prognozuje Dariusz Terlecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu ADP Polska, pomysłodawca i jeden z autorów polskiej edycji raportu. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 12 lutego 2014 r., TVN24 Biznes i Świat

  Rośnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach "Nowoczesnej Gospodarki"

  "Nowoczesna Gospodarka to firmy, które nieustanie dążą do doskonalenia i polepszania swojej bieżącej działalności. Przejawia się to w tym, że wdrażają nowoczesne rozwiązania technologiczne, również mamy tutaj na myśli ulepszanie procesów – takie procesy, jak outsourcing. Jednocześnie te firmy, mając stosowny czas i energię, dzięki temu mogąc się rozwijać, zdobywają nowe rynki i nowych klientów, a dzięki temu zwiększają zatrudnienie. (…) (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 10 lutego 2014 r., Rzeczpospolita

  Przybyło miejsc pracy w nowoczesnych firmach

  "W minionym roku krajowe innowacyjne spółki o ponad 4 proc. zwiększyły liczbę pracowników. W tym roku ten wzrost powinien przyspieszyć do 5 proc. (…) To jednak i tak zdecydowanie lepiej niż ogół przedsiębiorstw, gdzie – według GUS – ostatni kwartał zeszłego roku przyniósł lekki spadek zatrudnienia. Na te różnice w kondycji firm zwraca uwagę najnowszy raport ADP Polska, potentata rynku outsourcingu płacowo-kadrowego. – Analiza dynamiki zmian w ostatnim kwartale pozwala prognozować, że najbardziej innowacyjne spółki powinny zamknąć 2014 rok ok. 5-procentowym wzrostem zatrudnienia – twierdzi Dariusz Terlecki, dyrektor w ADP Polska i jeden z autorów raportu. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 10 lutego 2014 r., Polskie Radio

  Bardzo Ważny Projekt

  "Do Nowoczesnej Gospodarki klasyfikujemy te firmy, które są otwarte na innowacje, na nowe rozwiązania organizacyjne. Są to firmy reprezentujące wszystkie sektory gospodarki np. nowoczesną technologię, telekomunikację czy IT, ale także produkcję m.in. ciężki przemysł. (…) Firmy te, przyciśnięte przez zewnętrzne uwarunkowania, były bardziej otwarte na wdrażanie rozwiązań, które pozwalały się im szybciej adaptować do warunków zewnętrznych. Nie chodzi tylko o technologie, ale także o rozwiązania organizacyjne, wśród których jako przykład można podać outsourcing różnych dziedzin aktywności i skupienie się na tym, co rzeczywiście daje tym firmom przewagę konkurencyjną. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 10 lutego 2014 r., Pb.pl

  Innowacyjne biznesy przodują w zatrudnieniu

  "Firmy tzw. nowoczesnej gospodarki mają chęci i możliwości, by tworzyć miejsca pracy. (…) Według najnowszego raportu ADP Polska, w IV kwartale 2013 r. przedsiębiorstwa zaliczane do tej grupy odnotowały 5,12 proc. wzrost zatrudnienia w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. (…) – Pogoń rynku za nowoczesną gospodarką można porównać do biegu na długim dystansie. Firmy wykorzystujące elastyczne formy oraz innowacyjne rozwiązania mają zazwyczaj niższe koszty stałe, co pozwala im na inwestowanie w kolejne nowe technologie i rozwój. Możliwość bieżącego zarządzania jest tu kluczowa, aby podejmowane decyzje były wdrażane natychmiastowo, co przekłada się na lepsze dostosowanie do rynku. Takiej możliwości nie mają firmy zarządzane według tradycyjnego modelu. Często też brak wizji i dostosowania do rynku kończy się upadłością, a co za tym idzie – dystanse pomiędzy tradycyjnym podejściem a nowoczesnymi rozwiązaniami się zwiększają. Wzrost zatrudnienia w firmach produkcyjnych oznacza, że rynek zaczął budzić się z letargu oraz że rynki zbytu poza naszymi granicami są w lepszej kondycji i zamówienia powracają. To dobry prognostyk na nadchodzący rok – mówi Dominika Staniewicz, ekspert Business Centre Club. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 20 stycznia 2014 r., Pb.pl

  Dobrze sprawdzić usługodawcę

  "Nierzetelność, nieznajomość przepisów, zawalanie terminów – takie mogą być skutki oddania zarządzania wynagrodzeniami w niewłaściwe ręce. Jak wyeliminować lub ograniczyć ryzyko przy współpracy z zewnętrzną firmą w sprawach kadrowych? Zdaniem Dariusza Terleckiego, dyrektora sprzedaży i marketingu w ADP Polska (oferuje usługi outsourcingu), pierwszą wskazówką powinna być historia i rodowód takiej firmy. Im dłużej działa, tym większa pewność, że jest stabilna, a jej pozycja na rynku ugruntowana. Koniecznie trzeba też sprawdzić jej referencje. – Warto poprosić o przedstawienie listów referencyjnych, a w miarę możliwości także zrealizowanych projektów. Jeżeli firma outsourcingowa może się pochwalić owocną współpracą z przedsiębiorstwami, to jest to sygnał, że realizuje usługi na wysokim poziomie – mówi Dariusz Terlecki. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 30 października 2013 r., Interia.pl

  PROGNOZY: Nowoczesna Gospodarka zdystansowała rynek

  "Nowoczesna Gospodarka stale zwiększa zatrudnienie, utrzymując jednocześnie dystans wobec ogółu rynku – wynika z najnowszego raportu ADP Polska, lidera rynku usług naliczania wynagrodzeń i administracji kadr. (…) Zdaniem autorów raportu, na koniec roku zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce ma wzrosnąć o 5 proc. – Polski biznes znajduje się obecnie w stanie zawieszenia, wciąż ostrożnie podchodząc do inwestycji i wzmocnień kadrowych. Na tym tle Nowoczesna Gospodarka wyraźnie się wybija – z kwartału na kwartał systematycznie zwiększa zatrudnienie przynajmniej o kilka procent. Przedsiębiorstwa tzw. Nowoczesnej Gospodarki mają świadomość, że biznesowych problemów nie rozwiązuje się zamrażając inwestycje i zawieszając decyzje. Innowacyjne firmy usprawniają swoją działalność, inwestują, wzmacniają portfolio usług i produktów, otwierają się na zagraniczne rynki, ściągają najlepszych specjalistów – wszystko po to, aby pozyskać nowych klientów i w konsekwencji rozwijać biznes. Z kolei oszczędności szukają w obszarach, które nie są bezpośrednio związane z podstawową działalnością firmy. O dalsze losy Nowoczesnej Gospodarki jestem spokojny – podtrzymuję prognozy dotyczące 5-proc. wzrostu zatrudnienia na koniec 2013 r. – prognozuje Dariusz Terlecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu ADP Polska, pomysłodawca i jeden z autorów polskiej edycji raportu. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 23 października 2013 r., Rp.pl

  Nowoczesne firmy przyspieszają

  "Innowacyjne, elastyczne przedsiębiorstwa już korzystają z poprawy koniunktury. Szybciej zwiększają zatrudnienie, zwłaszcza w produkcji. – Innowacyjne, elastyczne firmy charakteryzują się po prostu dużym potencjałem wzrostu, dlatego nie powinno dziwić, że właśnie w nich zatrudnienie rośnie najszybciej – podkreśla Artur Więznowski, dyrektor naczelny Huty Miedzi Legnica, należącej do grupy KGHM Polska Miedź. Ten potencjał wzrostu widać w najnowszych danych firmy ADP Polska będącej czołowym graczem na rynku outsourcingu płacowo-kadrowego (naliczanie płac i administracja kadrowa). Według jej raportu opracowanego na podstawie informacji ze 100 polskich przedsiębiorstw – klientów ADP, w III kw. zatrudnienie wzrosło tam o ponad 3,9 proc. w porównaniu z tym samym okresem minionego roku. Zdaniem ekspertów ADP tegoroczna prognoza zakładająca 5-proc. wzrost liczby pracowników w sektorze nowoczesnej gospodarki nie jest zagrożona. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 23 października 2013 r., Pb.pl

  Nowoczesna gospodarka zatrudnia

  "Innowacyjne firmy zatrudniają więcej, podczas gdy ogólnie zatrudnienie spada. Rekordzistami są przedsiębiorstwa produkcyjne. (…) – Znacząca przewaga dynamiki zatrudnienia w przemyśle nad usługami jest wynikiem popytu zewnętrznego, czyli rosnącego eksportu – uważa Iwona Kubeczek, menedżer ds. rozwoju w ADP Polska"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 29 lipca 2013 r., Rp.pl

  Zatrzymać najlepszych

  "(…) Choć niemała cześć firm wciąż boryka się ze skutkami kryzysu, spora grupa rozwija biznesu, rekrutując pracowników. Według danych spółki ADP, czołowego gracza na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego, korzystające z jej usług nowoczesne, innowacyjne firmy odnotowały w II kw. ponad 3,8-proc. wzrost zatrudnienia w porównaniu z ubiegłym rokiem. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 29 lipca 2013 r., Onet.pl

  Gdy inni zwalniają, oni zwiększają zatrudnienie

  "Na polskim rynku pracy zatrudnienie w pierwszej poł. 2013 r. zmniejszyło się o 1 proc., a stopa bezrobocia wyniosła 13,2 proc. Te ponure dane nie dotyczą jednak sektora tzw. Nowoczesnej Gospodarki – wynika z najnowszego raportu ADP Polska. (...) Jak wynika z Raportu, podmioty z Nowoczesnej Gospodarki zamiast zredukować, to zwiększyły zatrudnienie o 3,61 proc. w pierwszej połowie 2013 r. Jeszcze lepiej było w samym drugim kwartale, tu wzrost sięgnął 3,84 proc. (...) Eksperci są zgodni co do tego, że Nowoczesna Gospodarka będzie dalej pozyskiwać nowych pracowników. Według prognoz, w całym 2013 r. przyrost zatrudnienia w tej grupie będzie o 5 proc. wyższy niż w roku poprzednim. Spodziewane jest również odbicie na całym polskim rynku pracy."

  Zobacz artykuł na stronie

 • 12 czerwca 2013 r., Inwestycje.pl

  Zatrudnienie rośnie... ale tylko w innowacyjnych firmach

  "Tylko Nowoczesna Gospodarka zakończyła I kwartał 2013 r. wzrostem zatrudnienia – wynika z raportu ADP Polska, firmy specjalizującej się w outsourcingu naliczania wynagrodzeń i administracji kadr. Choć ogólnie rynek pracy odnotował regres, w innowacyjnych firmach zatrudnienie wzrosło o ponad 3 proc., a do końca roku zwiększy się o kolejne 2 punkty procentowe. (…) Iwona Kubeczek, Business Development Manager ADP Polska, prognozuje ponadto, iż sektor Nowoczesnej Gospodarki będzie się rozwijał. – Stale powstają nowe firmy, które szybko wyprzedzają swoich konkurentów. Dodatkowo przedsiębiorstwa są coraz bardziej otwarte na innowacje, zwiększa się też udział kapitału zagranicznego. Z każdym rokiem, a nawet kwartałem będziemy mogli coraz więcej firm zaliczyć do sektora Nowoczesnej Gospodarki – powiedziała Iwona Kubeczek. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 12 czerwca 2013 r., praca.wnp.pl

  Innowacyjne firmy zatrudniają

  "Problemy z zatrudnieniem w okresie problemów gospodarczych są bardzo poważne. Ostatnio, co prawda odnotowano spadek bezrobocia, jednak w I kwartale tego roku wciąż rosło. Jedynym segmentem zwiększającym zatrudnienie były firmy innowacyjne. (…) Tzw. nowoczesna gospodarka, według analiz amerykańskiej agencji ratingowej Moody’s i metodyki badań opracowanej przez spółkę ADP w tym roku jeszcze zwiększy poziom zatrudnienia o dwa punkty procentowe. – W I kw. 2013 r. awangarda biznesu skupiła się na dywersyfikacji działalności, implementacji nowoczesnych technologii i wprowadzeniu atrakcyjnych systemów motywacyjnych. Oczywiście nawet czołówka biznesowego peletonu musiała zmierzyć się z takimi trudnościami, jak rotacja pracowników, konieczność uelastycznienia form zatrudnienia czy wyhamowanie dynamiki tworzenia nowych miejsc pracy. Nie mam jednak wątpliwości, że innowacyjne firmy są zdecydowanie bardziej odporne na zmieniające się warunki gospodarcze w porównaniu do ogółu rynku – uważa Dariusz Terlecki, dyrektor sprzedaży i marketingu ADP Polska, pomysłodawca i jeden z autorów polskiej edycji raportu. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 3 czerwca 2013 r., Puls Biznesu

  Nowoczesna gospodarka wciąż zatrudnia

  "Firmy zaliczane do sektora tzw. nowoczesnej gospodarki, czyli innowacyjne, elastycznie zorganizowane, stosujące zaawansowane technologie, zakończyły I kwartał tego roku wzrostem zatrudnienia o ponad 3 proc. A do końca roku zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach zwiększy się o kolejne 2 pkt proc. — wynika z raportu ADP Polska, jaki firma przygotowała na podstawie danych od swoich klientów — przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. — W I kw. 2013 r. przedsiębiorstwa nowoczesnej gospodarki skupiły się na dywersyfikacji działalności, implementacji nowoczesnych technologii i wprowadzeniu atrakcyjnych systemów motywacyjnych. Wszystko po to, aby systematycznie się rozwijać, zwiększać zatrudnienie i przyciągać najlepszych rynkowych specjalistów. Oczywiście nawet czołówka biznesowego peletonu musiała zmierzyć się z takimi trudnościami, jak rotacja pracowników, konieczność uelastycznienia form zatrudnienia czy wyhamowanie dynamiki tworzenia nowych miejsc pracy. Nie mam jednak wątpliwości, że innowacyjne firmy są zdecydowanie bardziej odporne na zmieniające się warunki gospodarcze w porównaniu z ogółem rynku — komentuje Dariusz Terlecki z ADP Polska, pomysłodawca i jeden z autorów polskiej edycji raportu. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 24 maja 2013 r., TVN CNBC

  Gdzie jest praca?

  "Bezrobocie spada, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Stopa bezrobocia w kwietniu spadła do 14% z 14,3% w marcu. (…) 14-sto procentowe bezrobocie oznacza, że w urzędach pracy zarejestrowanych było 2 miliony 256 tysięcy bezrobotnych. Rozmowa z Iwoną Kubeczek, menedżer ds. rozwoju ADP Polska."

  Zobacz artykuł na stronie

 • 17 maja 2013 r., Rzeczpospolita

  Nowocześni korzystają z doświadczenia specjalistów

  "(…) Wiele firm decyduje się na wdrożenie modelu outsourcingowego. Pozwala to nie tylko na optymalizację kosztów, ale przede wszystkim na unowocześnienie działalności spółki i budowanie wartości firmy w oczach inwestorów. Zakres oferowanych usług kadrowo-płacowych przez firmy outsourcingowe jest bardzo zróżnicowany. (…) – W ramach outsourcingu płacowego dostawca może udostępniać odpowiednie oprogramowanie, oferować różnorodne usługi związane z naliczaniem płac, sporządzać kompleksowe raporty oraz przygotowywać dokumentację np. dla ZUS, urzędu skarbowego czy komornika. W ramach obsługi kadrowej rola usługodawcy również zaczyna się od udostępnienia odpowiedniego oprogramowania. Nierzadko kończy się jednak na całkowitym wydzieleniu i przejęciu obszarów biznesowych, w tym zarządzania aktami osobowymi, prowadzenia baz danych, kompleksowej obsługi dokumentów czy kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi. W dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi do obowiązków zewnętrznego dostawcy mogą z kolei należeć zarówno rekrutacja i selekcja nowych pracowników, jak i organizacja szkoleń. Bardzo ważne jest precyzyjne zdefiniowanie potrzeb firmy oraz określenie podziału odpowiedzialności współpracujących ze sobą firm – mówi Dariusz Terlecki, ekspert Instytutu Outsourcingu, dyrektor sprzedaży i marketingu ADP Polska. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 8 maja 2013 r., Rp.pl

  Innowacyjne firmy nadal zatrudniają

  "Mimo spowolnienia firmy otwarte na nowe rozwiązania
i technologie rekrutują pracowników. W I kwartale zwiększyły zatrudnienie o 3,36 proc., a w całym 2013 planują 5-proc. wzrost. To przede wszystkim większa aktywność rekrutacyjna firm produkcyjnych sprawiła, że choć w I kwartale cały polski rynek pracy przeżywał regres, to w innowacyjnych spółkach zatrudnienie wzrosło. Na koniec marca było o prawie 3,4 proc. wyższe niż rok wcześniej – wynika z danych firmy ADP Polska, czołowego gracza na rynku outsourcingu płacowo-kadrowego (naliczanie płac i administracja kadrowa). (…) Co prawda także one odczuwają skutki recesji – tempo wzrostu zatrudnienia od połowy minionego roku w tej grupie słabnie. – Nawet czołówka biznesowego peletonu musiała zmierzyć się z takimi trudnościami, jak rotacja pracowników, konieczność uelastycznienia firm zatrudnienia czy wyhamowanie dynamiki tworzenia nowych miejsc pracy – twierdzi Dariusz Terlecki, dyrektor sprzedaży i marketingu ADP Polska, pomysłodawca polskiej edycji raportu. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 15 kwietnia 2013 r., Puls Biznesu

  Kadry i płace na zewnątrz

  "Już dwa lata temu niemal co dziesiąta firma w Polsce korzystała z outsourcingu kadrowo-płacowego. Szacujemy, że jest to około 8 proc. przedsiębiorstw zatrudniających ponad 50 pracowników oraz większość mikro i małych firm. Wartość całego rynku outsourcingu kadrowo-płacowego szacuje się na 377 mln zł, z czego połowę tworzą firmy oferujące zaawansowane usługi kadrowo-płacowe, a połowę biura księgowe. (…) Na stały wzrost zapotrzebowania na usługi kadrowo-płacowe wpływają docenione już przez polskie firmy korzyści, m.in. efekt skali, bezpieczeństwo danych, gwarancja jakości i zgodności z prawem. Korzyści z wykorzystania tych rozwiązań wynikają przede wszystkim z profesjonalizacji procesów – decydują one o bezpieczeństwie zarządzania dziedziną kadr i płac, która praktycznie w każdej firmie stanowi olbrzymią część kosztów operacyjnych. Korzystając z usług kadrowo-płacowych wyspecjalizowanych dostawców, firmy otrzymują skalowalne rozwiązania, które z łatwością można dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa – niezależnie od tego, czy zwiększa czy zmniejsza ono zatrudnienie. Jest to szczególnie ważne podczas spowolnienia gospodarczego."

  Zobacz artykuł na stronie

 • 11 lutego 2013 r., TV Biznes

  Giełda Komentarzy

  "Według raportu ADP Polska wzrasta zatrudnienie w „nowoczesnej gospodarce”. Jak można zdefiniować ten sektor rynku? Gośćmi programu są Iwona Kubeczek (menedżer ds. rozwoju ADP Polska) oraz Dariusz Terlecki (dyrektor sprzedaży i marketingu ADP Polska)."

  Zobacz artykuł na stronie

 • 6 lutego 2013 r., TVN CNBC

  Które branże będą zatrudniać?

  "Jest praca i będzie jej coraz więcej – wynika z raportu globalnej firmy ADP. Gdzie jej szukać? W sektorze tzw. Nowoczesnej Gospodarki. Jak wynika z badań ADP, w tym roku będą poszukiwać pracowników firmy innowacyjne, nowocześnie zarządzane, a przede wszystkim duże. Co czeka polski rynek pracy w roku, który ma stać pod znakiem ostrego hamowania całej gospodarki? Gościem TVN CNBC była Iwona Kubeczek – menedżer do spraw rozwoju ADP Polska."

  Zobacz artykuł na stronie

 • 5 lutego 2013 r., Interia.pl

  Awangarda biznesu będzie zwiększać zatrudnienie

  "Najłatwiej znaleźć pracę w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnej gospodarki – wynika z raportu ADP Polska, firmy specjalizującej się w outsourcingu naliczania wynagrodzeń i administracji kadr. Choć w 2012 r. ogólnie na rynku pracy w Polsce panowała stagnacja, w nowoczesnej gospodarce zatrudnienie wzrosło o ponad 6 proc. Eksperci prognozują, że w 2013 r. tendencja wzrostowa zostanie utrzymana i uplasuje się na poziomie 5-10 proc. Analiza powstała w oparciu o metodykę opracowaną przez ekspertów ADP i agencji ratingowej Moody’s w USA. (…) – Już od wielu lat obserwujemy znaczny wzrost zatrudnienia w sektorze nowoczesnej gospodarki w porównaniu do ogółu rynku. Nic nie wskazuje na zmianę tego trendu. Prognozuję, że tegoroczny wzrost zatrudnienia w firmach z sektora nowoczesnej gospodarki wyniesie ok. 5 proc. – mówi Przemysław Budzbon, dyrektor zarządzający ADP Polska. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 29 stycznia 2013 r., Rzeczpospolita

  Nowoczesne firmy dadzą pracę

  "Choć w gospodarce zatrudnienie nie wzrasta, to rynkowa czołówka rekrutuje pracowników. W tym roku zwiększy ich liczbę o 5-10 proc. Nowe miejsca pracy powstaną w tym roku zarówno w firmach usługowych, jak też w produkcyjnych. Ale głównie w tych, które są innowacyjne, elastyczne, przeważnie posiadają kapitał zagraniczny i stosują zaawansowane technologicznie narzędzia – wynika z badań firmy ADP, czołowego gracza na rynku outsourcingu płacowo-kadrowego. Jak podkreśla Przemysław Budzbon, dyrektor generalny ADP Polska, właśnie takie przedsiębiorstwa rozwijają się znacznie szybciej niż pozostałe, stanowiące rynkową większość. Co prawda także one odczuwają skutki spowolnienia. Tempo wzrostu zatrudnienia w drugim półroczu wyraźnie słabło z kwartału na kwartał, choć i tak sięgnęło 6,2 proc. To głównie zasługa dużych firm, bo w małych i średnich wzrost wyniósł 4,3 proc. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 29 stycznia 2013 r., Puls Biznesu

  Innowacyjne firmy zwiększają zatrudnienie

  "W 2013 r. łatwiej będzie znaleźć pracę w firmach z sektora nowoczesnej gospodarki niż w przedsiębiorstwach spoza tego sektora — prognozuje ADP Polska. Stagnacji panującej na rynku pracy nie widać w innowacyjnych polskich przedsiębiorstwach. Firmy z tzw. sektora nowoczesnej gospodarki zwiększają zatrudnienie — wynika z raportu firmy ADP Polska, dostawcy usług outsourcingowych w zakresie naliczania wynagrodzeń i administracji kadr. (…) — Wzrost zatrudnienia w nowoczesnych przedsiębiorstwach to trwały trend, odzwierciedlający kierunek rozwoju przedsiębiorczości obrany już w latach 80. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w firmach oferujących zaawansowane usługi, np. outsourcingu procesów biznesowych. Firmy te stanowią zaledwie 3 proc. rynku pracy, jednak rekrutują w imponującym tempie. Z dużą dozą pewności można założyć, że rozwój i dynamiczny wzrost zatrudnienia w tym sektorze są nieuchronne. Wzrost zatrudnienia w nowoczesnych firmach w 2013 r. nie powinien być mniejszy niż 10 proc. — przewiduje Anna Sokołowska, ekspert rynku pracy z ADP Polska."
   

  Zobacz artykuł na stronie

 • 18 listopada 2013 r., Pb.pl

  Kadry i płace na zewnątrz

  "Zlecanie spraw pracowniczych zyskuje w Polsce na znaczeniu. Szacuje się, że spośród przedsiębiorców, którzy zatrudniają ponad 50 pracowników, około 8-10 proc. powierza administrację kadr i płac firmom zewnętrznym. – Wartość całego rynku outsourcingu kadrowo-płacowego wycenia się na niemal 400 mln zł, z czego połowa należy do firm, które oferują zaawansowane usługi kadrowo-płacowe, a druga połowa do tradycyjnych biur księgowych – informuje Dariusz Terlecki, dyrektor sprzedaży i marketingu w ADP Polska. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 12 listopada 2012 r., Puls Biznesu

  Moda, wygoda czy oszczędność

  "Zlecanie obsługi kadr i płac staje się coraz popularniejsze. I nic w tym dziwnego – zwłaszcza w kryzysie. Kiedy warto wyprowadzać kadry i płace poza firmę? Zdaniem Dariusza Terleckiego, dyrektora sprzedaży i marketingu ADP Polska, zawsze, bo nie zależy to od branży ani wielkości przedsiębiorstwa, lecz od jego priorytetów. A wartością outsourcingu są nie tylko potencjalne oszczędności wynikające ze zmniejszenia liczby etatów. — Bardzo ważna jest profesjonalizacja działań, które w przypadku payroll-u decydują o bezpieczeństwie zarządzania funduszem płac, a w praktycznie każdej firmie stanowi olbrzymią część kosztów operacyjnych. Te działania nie są tzw. core businesem, dlatego pojawia się pytanie, czy robić to samemu, czy powierzyć profesjonaliście z zewnątrz. Wyspecjalizowany outsourcer wykonuje miesięcznie dziesiątki niestandardowych działań — mówi Dariusz Terlecki. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 24 października 2012 r., Rzeczpospolita

  Najłatwiej o zatrudnienie w IT i telekomunikacji

  "Mimo spowolnienia są firmy i branże, które przyjmują pracowników i umacniają się na rynku. W sektorze IT, telekomunikacji, a nawet w części firm motoryzacyjnych zatrudnienie rośnie – wynika z badań firmy ADP Polska, czołowego gracza na rynku outsourcingu płacowo-kadrowego. – Jest spory obszar polskiej gospodarki, w którym całkiem dobrze się dzieje – twierdzi Przemysław Budzbon, dyrektor generalny ADP Polska. Według jej danych zebranych z ponad 200 firm, głównie spółek z zagranicznym kapitałem, większość z nich w I półroczu tego roku nie dość, że nie zwalniała, to zwiększyła zatrudnienie. W rezultacie łączna liczba pracowników wzrosła tam o prawie 5,5 proc. w porównaniu z podobnym okresem roku 2011, choć drugi kwartał był nieco słabszy niż początek roku. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 12 października 2012 r., Puls Biznesu

  Rynek pracy hamuje. Ale nie wszędzie

  "Firmy z sektora tzw. nowoczesnej gospodarki nadal zwiększają zatrudnienie. GUS sygnalizuje stagnację na rynku pracy. Ale są firmy, które wcale nie planują zwolnień. Wręcz przeciwnie — nadal zwiększają zatrudnienie. Są to przedsiębiorstwa działające w sektorze tzw. nowoczesnej gospodarki — zaawansowane technologicznie, innowacyjne, często z kapitałem zagranicznym, otwarte i elastyczne organizacyjnie. To główny wniosek z badania firmy Automatic Data Processing (ADP Polska), zajmującej się outsourcingiem usług HR, na ponad 100 swoich klientach, zatrudniających ok. 100 tys. pracowników. (…) Zdaniem Przemysława Budzbona, dyrektora generalnego ADP Polska, firmy tzw. nowoczesnej gospodarki po prostu szybciej adaptują się do niepewnej sytuacji makroekonomicznej. Reagują na nią, prowadząc dalszą rekrutację z wykorzystaniem równolegle zarówno tradycyjnych, elastycznych, jak i nowoczesnych form zatrudnienia, np. leasing pracowniczy, umowy-zlecenia, czy samozatrudnienie"

  Zobacz artukuł na stronie

 • 9 stycznia 2012 r., Inwestycje.pl

  Czy nadążasz za zmianami w prawie pracy?

  "(…) W ciągu ubiegłego roku weszło w życie wiele zmian pracy mających wpływ na prawidłową realizację obowiązków związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników. Śledzenie na bieżąco nowych przepisów oraz zmieniających się interpretacji tych przepisów wymaga wiele czasu i wysiłku. Obsługa kadrowa i prowadzenie dokumentacji wymaga ciągłego doszkalania. Dlatego warto zastanowić się nad zleceniem obsługi funkcji kadrowych zewnętrznemu podmiotowi. Outsourcing jest rozwiązaniem optymalnym dla wielu przedsiębiorców. Podstawową korzyścią jest redukcja kosztów. Chodzi tu nie tylko o koszty bezpośrednie związane z zatrudnieniem i stałymi szkoleniami personelu działu HR, jak i pośrednie związane na przykład z utrzymaniem odpowiedniej infrastruktury. Niewątpliwą zaletą outsourcingu jest uwolnienie przedsiębiorców i kadrowców od prowadzenia uciążliwiej dokumentacji, wypełniania czasochłonnych formalności i dodatkowych szkoleń, a także przeniesienie na dostawcę usług odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia formalności czy popełnienia błędu"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 14 listopada 2011 r., Firma24.pl

  Doświadczony ekspert zastępuje Gary’ego Butlera

  "Firma ADP ogłosiła 9 listopada, że decyzją Rady Dyrektorów Carlos A. Rodriguez otrzymał awans na stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego. Rodriguez zastępuje na tym stanowisku Gary’ego C. Butlera, który po 37 latach pracy w ADP odchodzi na emeryturę. Gary C. Butler obejmował stanowisko Dyrektora Generalnego od roku 2006. W tym czasie zarówno przychody, jak i zyski znacząco wzrosły, a firma jest w dobrej kondycji umożliwiającej jej dalszy zyskowny rozwój. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 27 października 2011 r., Prportal.pl

  ADP opublikowało najnowszą edycję raportu HR „Europe at Work”

    "Światowy lider w outsourcingu kadrowo-płacowym, firma ADP, opublikowała tegoroczną edycję raportu „Europe at Work”. Publikacja zawiera przegląd i porównanie najważniejszych zagadnień ekonomicznych i społecznych dotyczących krajów europejskich w czytelnym układzie tabel i wykresów. Najważniejsze kwestie zawarte w raporcie to m.in. problem bezrobocia, struktura zatrudnienia w europejskich firmach oraz wskaźniki ekonomiczne związane z inwestycjami zagranicznymi. Badania przeprowadzono w 30 krajach europejskich. (…)

  – Dokładne przyjrzenie się raportowi wskazuje, że lepsze warunki pracy panują w starych krajach Unii. Krótszy czas pracy i jednocześnie lepsze warunku zatrudnienia idą w parze z wysokim rozwojem technologicznym – komentuje Dariusz Terlecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w ADP Polska. (…)

  – Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy oddać w ręce czytelników nasz raport. Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje okażą się szczególnie przydatne dla wszystkich tych, których zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem, budowanie długofalowych strategii również w obszarze kapitału ludzkiego – dodaje Dariusz Terlecki."

  Zobacz artykuł na stronie

 • 24 października 2011 r., Portfel.pl

  Jak utrzymać mały biznes na rynku

  "Każdy kto prowadzi własną firmę, wie jak trudne jest to zadanie. Małe i średnie firmy szczególnie narażone są na wszelkie zmiany na rynku, na którym funkcjonują. Ciągła walka z konkurencją o utrzymanie swojej pozycji wymaga od zarządzających firmą, pełnego skupienia się na kluczowej z ich punktu widzenia działalności. Dla wszystkich tych osób niezwykle pomocnym narzędziem w zarządzaniu firmą jest outsourcing. (…) – Dla firm z sektora małych i średnich firm, kluczowym argumentem przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z outsourcingu jest gwarancja zachowania ciągłości obsługi. Od jakiegoś czasu obserwujemy stałe zainteresowanie naszymi usługami właśnie w sektorze MŚP – mówi Dariusz Terlecki, dyrektor sprzedaży i marketingu ADP Polska. (…)"– Dokładne przyjrzenie się raportowi wskazuje, że lepsze warunki pracy panują w starych krajach Unii. Krótszy czas pracy i jednocześnie lepsze warunku zatrudnienia idą w parze z wysokim rozwojem technologicznym – komentuje Dariusz Terlecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w ADP Polska. (…)

   

  – Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy oddać w ręce czytelników nasz raport. Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje okażą się szczególnie przydatne dla wszystkich tych, których zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem, budowanie długofalowych strategii również w obszarze kapitału ludzkiego – dodaje Dariusz Terlecki."

  Zobacz artykuł na stronie

 • 1 października 2011 r., Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Zanim powiesz TAK, komentarz Dariusza Terleckiego

  "Przedsiębiorcy szukający oszczędności i nowoczesnych rozwiązań powinni zwrócić uwagę na zjawisko rosnącego rynku usług outsourcingu płacowo-kadrowego. Zlecając firmie zewnętrznej obsługę możemy obniżyć koszty przeznaczane dotąd na naliczanie płac i administrację kadrową nawet do 30 proc. Pojawia się jeszcze pytanie, jak wybrać odpowiedniego partnera, aby współpraca była bezpieczna, efektywna i bezproblemowa? (…) Decydując się na współpracę z firmą oferującą outsourcing powinniśmy zawsze przeprowadzić czterostopniową analizę, która ułatwi nam sprawne przekazanie procesów. Gdy określimy już własne potrzeby, sprawdzimy przyszłego usługodawcę, przeanalizujemy ofertę i uszczegółowimy umowę, możemy mówić o dobrych podstawach do wieloletniej, opartej na solidnych fundamentach współpracy. Partnerskie podejście, właściwe zrozumienie wzajemnych potrzeb i zaufanie między dostawcą a klientem są w tej kwestii bardzo ważne. Dlatego dobrze jest od początku rozmawiać i maksymalnie korzystać z wiedzy dostawcy – ma on bowiem za sobą duże doświadczenie i jest specjalistą w swojej dziedzinie– Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy oddać w ręce czytelników nasz raport. Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje okażą się szczególnie przydatne dla wszystkich tych, których zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem, budowanie długofalowych strategii również w obszarze kapitału ludzkiego – dodaje Dariusz Terlecki."

   

  Zobacz artukuł na stronie

 • 2 lutego 2011 r., Money.pl

  Nowe zasady przedłużania umów na czas określony

  "Pracodawca nie będzie musiał kierować pracownika na obowiązkowe badania lekarskie, jeśli zatrudnia go na kolejny okres w terminie do 30 dni od zakończenia poprzedniej umowy o pracę. (…) W dniu 27 stycznia 2011 r. Senat przyjął ustawę uchwaloną przez Sejm dotyczącą zmian w Kodeksie pracy. Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, czeka teraz na podpis prezydenta. Jeżeli zostanie podpisana, to wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. - Warto zauważyć, że zapowiadane uproszczenie w rzeczywistości stanowi kolejny przejaw skomplikowania i uszczegółowienia regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników. W dotychczasowej praktyce, o ile zatrudnienie było kontynuowane na podstawie kolejnej umowy o pracę, wnioski pracowników o wydanie świadectwa pracy były raczej wyjątkiem, a nie zasadą; pracodawca zaś wydawał świadectwo pracy po zakończeniu współpracy z pracownikiem. Wprowadzenie nowych reguł spowoduje, że każdorazowy upływ 24 miesięcy może stanowić przesłankę do wydania świadectwa pracy potwierdzającego zakończone okresy zatrudnienia. Jest to o tyle istotne, że trwają prace nad włączeniem części regulacji tzw. pakietu antykryzysowego do Kodeksu pracy, w tym padają propozycje przyjęcia zasady, że po upływie 4 lat pracy, umowa o pracę na czas określony byłaby „przekształcana” w umowy o pracę na czas nieokreślony - mówi Tomasz Czerkies, doradca prawny ADP Polska."

  Zobacz artukuł na stronie

 • 28 marca 2011 r., eGospodarka.pl

  Branża HR: wyzwania i bariery

  "1/3 światowych działów HR boryka się z trudnościami w obsadzaniu kluczowych stanowisk. W Polsce najtrudniejsza okazuje się kontrola całkowitych kosztów pracy oraz stosowanie prawa i wdrażanie zmian prawnych - wynika z badania International Survey on HR needs (Międzynarodowe badanie potrzeb HR) przeprowadzonego w 2010 roku na zlecenie firmy ADP. W badaniu pytano osoby odpowiedzialne za politykę personalną firm o to, z jakimi największymi wyzwaniami spotykają się w tym obszarze. Każda z firm mogła wskazać na kilka problemów. Globalnie najczęściej wymienianą przez respondentów (aż 33% wskazań) okazała się trudność z zatrudnieniem wykwalifikowanych osób (trudności w obsadzaniu kluczowych stanowisk). Ten problem, aż 11% respondentów wymieniło na pierwszym miejscu. Na kolejnych miejscach znalazły się: problemy z zatrzymaniem wykwalifikowanych pracowników oraz rozwój managerów i pracowników o dużym potencjale. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 22 września 2010 r., Rzeczpospolita

  Gdy płace wychodzą poza firmę

  "Do ponad 325 mln zł ma wzrosnąć w tym roku wartość polskiego rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jedną z barier rozwoju jest opór działów kadr w firmach. W dużych firmach zatrudniających powyżej 500 pracowników oszczędności wynoszą od 20 do 35 proc. W firmach poniżej 500 pracowników dochodzą do 20 proc. – wyliczają korzyści outsourcingu kadrowo-płacowego eksperci ADP Polska, spółki córki globalnego potentata tej branży. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 23 marca 2010 r., Twoja-firma.pl

  Prawidłowe rozliczanie czasu pracy pracowników

  "Jednym z licznych obowiązków przed jakimi staje pracodawca jest prawidłowe rozliczanie czasu pracy pracowników. Przepisy prawa w tym zakresie są bardzo skomplikowane, a błąd może kosztować pracodawcę wiele problemów. (…) - „Wprowadzenie przez pracodawcę różnych systemów czasu pracy wymaga od niego spełnienia określonych wymagań. Różne systemy charakteryzują się też różnymi okresami rozliczeniowymi. Inne są również zasady naliczania nadgodzin. Z punktu widzenia pracowników, właściwe planowanie czasu pracy zapewnia im pracę zgodną z normami ochronnymi prawa pracy. Chodzi tu między innymi o zapewnienie im ustawowo zagwarantowanego prawa do odpoczynku dobowego czy prawa do urlopu. – zauważa Tomasz Czerkies, konsultant prawny ADP Polska. - Niewłaściwe rozliczanie czasu pracy przez pracodawcę może wiązać się dla niego z szeregiem przykrych konsekwencji. Z jednej strony, mogą to być roszczenia pracowników z tytułu niewłaściwego naliczenia nadgodzin. Oddzielnym problemem jest grożąca mu odpowiedzialność karna, w przypadku odkrycia nieprawidłowości w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy.” – dodaje Tomasz Czerkies. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 13 maja 2009 r., Money.pl

  Outsourcing kadrowy – pracodawca nie zapłaci za błąd

  "Korzystanie z outsorcingu kadrowo-płacowego zabezpiecza przed odpowiedzialnością za błędy w dokumentacji. W Polsce jednym z najczęściej stosowanych obszarów outsourcingu wśród MŚP jest zlecanie firmie zewnętrznej prowadzenia działalności płacowo-kadrowej. Choć w tym zakresie nie ma znaczących zależności między potrzebami, a wielkością personelu firmy, to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej zmagają się z problemami w tym obszarze. (…)"

  Zobacz artykuł na stronie

 • 2 stycznia 2009 r., Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Prawdy i mity

  "Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my – przekonywał Henry Ford."

  Zobacz artykuł na stronie

 •  
   
   

  Kontakt

  * require fields