Przygotowujesz się do integracji
w związku z fuzją lub przejęciem?

Czy znasz teorię paradoksu fuzji
i przejęć?

Obecnie, obserwujemy zdecydowanie większą liczbę fuzji i przejęć niż dotychczas, przy czym rekordowy jest również odsetek przedsięwzięć zakończonych niepowodzeniem. Jak wskazują kolejne badania, wskaźnik niepowodzeń w obszarze fuzji i przejęć wynosi między 70% a 90%. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest lekceważenie czynnika ludzkiego.

 

Czynniki personalne decydujące o powodzeniu fuzji i przejęć

Jeśli  zaniedbamy  personalne aspekty  analizy  due  diligence, narażamy  się  na  duże ryzyko porażki. W zakończonym powodzeniem procesie fuzji lub przejęcia kluczową rolę powinien odgrywać zespół ds. Zasobów Ludzkich, którego zadaniem jest skuteczna koordynacja złożonych zmian transformacyjnych w obszarach zgodności, IT i kultury korporacyjnej. Warto więc ułatwić sobie nieco życie i na odpowiednio wczesnym etapie skorzystać z usług partnera HR, przekuwając wyzwania związane z fuzją lub przejęciem w szanse.


Jak możemy pomóc

Korzyści   z   udziału   zewnętrznego   eksperta    z    zakresu   kadrowych   procesów  biznesowych na wszystkich etapach transakcji fuzji lub przejęcia są nie do przecenienia zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Dział ds. fuzji i przejęć ADP oferuje doradztwo i wykonuje analizy przed rozpoczęciem fuzji oraz przed finalizacją transakcji, proponując plan szybkiej adaptacji lub rozstania się z przejmowanymi pracownikami.

Dzięki   posiadanej   wiedzy  i   doświadczeniu, zespół    ADP   pomaga   klientom   zachować zgodność z wszelkimi lokalnymi przepisami prawa i wymogami oraz opracować plan postępowania wobec nieoczekiwanych okoliczności występujących podczas transakcji.

Aby dowiedzieć się jak przygotować się do integracji w związku z fuzją lub przejęciem, pobierz nasz raport.


* pola wymagane