Zarządzanie płacami w aspekcie międzynarodowym

Należy ponownie przemyśleć i
sformułować strategię Zarządzania
Kapitałem Ludzkim

Płace ponad granicami

CEO: Czy twoi pracownicy wspierają międzynarodowy rozwój firmy?

 
Osoby na stanowisku CEO na szczeblu międzynarodowym coraz częściej ponownie analizują i formułują strategie zarządzania kapitałem ludzkim. Zgodnie z Ankietą przeprowadzoną przez PwC w 2014 roku dla osób na stanowisku CEO, 93% osób na stanowisku CEO uznaje potrzebę zmian lub właśnie zmienia strategię przyciągania i zatrzymywania utalentowanych pracowników. Jednak 61% z nich jeszcze tego nie uczyniło. Trzy czynniki, zdaniem osób na stanowisku CEO, istotne dla osiągnięcia sukcesu to: stworzenie nowej wartości poprzez transformację cyfrową, opracowanie zróżnicowanego i dynamicznego partnerstwa oraz znalezienie różnych sposobów myślenia i pracy w środowisku wielonarodowym.

Wybierz stanowisko

Dziękujemy za zainteresowanie


Klip video

INFOGRAFIKA

Czy twoi pracownicy wspierają międzynarodowy rozwój firmy?