Nowoczesna Gospodarka – kwartał pod znakiem dominacji produkcji

III kwartał 2016 r. był bardzo dobrym okresem dla firm produkcyjnych z sektora Nowoczesnej
Gospodarki. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji zwiększyły zatrudnienie średnio
aż o 7,96%. Analiza wzrostu zatrudnienia w okresie lipiec – wrzesień br. wskazuje na dominację firm
produkcyjnych zatrudniających powyżej 500 pracowników. W tych przedsiębiorstwach zanotowano
8,69% wzrost zatrudnienia w stosunku do analogicznego okresu z roku 2015 – co jest jednym
z najlepszych wyników zarejestrowanych w całej historii raportów ADP Polska. Mniejsze
przedsiębiorstwa produkcyjne odnotowały niższą dynamikę wzrostu i zakończyły III kw. br. z wynikiem
4,97%. Okres od lipca do września br. upłynął również pod znakiem wzrostu zatrudnienia w sektorze
usługowym, w którym najbardziej innowacyjne firmy stworzyły o 2,62% więcej miejsc pracy niż
w analogicznym okresie przed rokiem. Odwrotnie niż w sektorze produkcyjnym – znacznie wyższy
wzrost zatrudnienia zarejestrowano w mniejszych firmach (zatrudniających poniżej 500 pracowników),
które zakończyły III kw. 2016 r. z bardzo dobrym wynikiem +5,74%. Z kolei, duże przedsiębiorstwa
usługowe, osiągnęły wzrost na poziomie 1,04%. Warto podkreślić, iż w porównaniu do analogicznego
okresu przed rokiem, znacznie zwiększyła się różnica w tempie wzrostu zatrudnienia pomiędzy firmami usługowymi o różnej wielkość.
 
Pełna treść raportu dostępna TUTAJ