Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce

Firma ADP Polska przedstawia raport zatrudnienia w sektorze Nowoczesnej Gospodarki. Raport stanowi kompleksową analizę rynku pracy w firmach sektora Nowoczesnej Gospodarki w odniesieniu do całego rynku. Raport jest regularnie przygotowywany przez ADP Polska – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych.

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce” wzorowany jest na raporcie ekspertów ADP w USA. Zestawienia statystyczne dot. rynku pracy największej gospodarki świata publikowane są na amerykańskim rynku od kilkunastu lat. National Employment Report® przygotowywany każdego miesiąca przez ekspertów ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics jest najbardziej wyczekiwaną publikacją dot. zatrudnienia w USA.