Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce

Cykl raportów opracowywanych przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów ADP w zestawieniu z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Nasza próba badawcza to ponad 130 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ponad 100 tys. obsługiwanych pracowników każdego miesiąca. Raporty są opatrzone komentarzami eksperckimi przedstawicieli naszych kluczowych klientów oraz ekspertyzami prawnymi i rynkowymi menedżerów ADP.

Formularz kontaktowy

* require fields

Outsourcing kadrowo-płacowy