Innowacyjne usługi

Nowoczesne rozwiązania dla
przedsiębiorstw każdego rozmiaru

Usługi dodatkowe modelu Komfort Plus w ADP

Rozwiązania kadrowo-płacowe oferowane przez ADP są dopasowane do potrzeb Twojej firmy. To Ty decydujesz, z których rozwiązań i w jakim zakresie chcesz korzystać. Usługę Komfort Plus możesz w każdej chwili uzupełnić o nowe rozwiązania oferowane w ramach pakietu usług dodatkowych. Sprawdź, z jakich dodatkowych usług kadrowo-płacowych będzie mogła korzystać Twoja firma, wybierając Komfort Plus. Kliknij w wybraną usługę dodatkową i zapoznaj się ze szczegółami oferty.

 • Proces końca roku – forma przekazywania dokumentów dostosowana do potrzeb Twojej firmy
  W ramach świadczonej usługi, ADP przygotuje niezbędną dokumentację kadrowo-płacową związaną z zakończeniem roku. Pliki możesz otrzymać w wersji elektronicznej albo innej formie w zależności od potrzeb Twojej firmy. Możemy m.in. wydrukować materiały i przekazać je w zaadresowanych kopertach albo wysłać je bezpośrednio do pracowników i właściwego urzędu skarbowego. To Ty decydujesz, z której formy przekazania informacji chcesz skorzystać.
 • Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej (RMUA Roczna) – forma przekazania dokumentów dostosowana do potrzeb Twojej firmy
  Pracownik, który w ciągu roku podatkowego miał przekazany do ZUS chociaż jeden raport rozliczeniowy powinien otrzymać od płatnika składek roczne podsumowanie. Oferujemy różne formy przygotowania dokumentów dla pracowników w zależności od potrzeb Twojej firmy. Możemy m.in. przekazać je w formie elektronicznej, wydrukować, przekazać w zaadresowanych kopertach, a także wysłać materiały bezpośrednio do pracowników. To Ty decydujesz, z której formy przekazania dokumentów chcesz skorzystać.
 • Proces realizacji przelewów przez ADP
  Dla wygody Twojej firmy, ADP oferuje usługę Realizacja przelewów. Szczegółowe informacje dotyczące Realizacji przelewów dostępne są w sekcji Usługi dodatkowe.
 • Wprowadzanie danych płacowych do oprogramowania
  ADP może zarejestrować dane płacowe w oprogramowaniu kadrowo-płacowym m.in. dane dotyczące godzin pracy, uwzględniające ewentualne absencje oraz nadgodziny, a także kwoty uzgodnione w umowach z pracownikami, ewentualne premie, bonusy czy potrącenia. Dane są przekazywane przez Twoją firmę w wersji elektronicznej, ADP koordynuje proces ich rejestracji.
 • Raportowanie do PFRON
  Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (FTE) i nie zatrudnia wymaganej ustawą o rehabilitacji liczby pracowników niepełnosprawnych, zobowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz przekazywać do PFRON miesięczne i roczne informacje o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. ADP może w imieniu Twojej firmy wykonywać obliczenia kwoty przelewu i przekazać niezbędne informacje do PFRON.