Innowacyjne usługi

Nowoczesne rozwiązania dla
przedsiębiorstw każdego rozmiaru

Zakres usługi Komfort Plus

Sprawdź, z jakich rozwiązań i funkcjonalności będzie mogła korzystać Twoja firma, wybierając usługę Komfort Plus. Kliknij w wybrane rozwiązanie i zapoznaj się ze szczegółami oferty.

 • Zarządzanie procesem naliczania list płac
  Na podstawie danych zarejestrowanych w systemie oraz ustalonego kalendarza naliczeń, ADP zarządza procesem naliczania płac dla pracowników Twojej firmy zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilno-prawne. ADP nalicza zarówno standardowe składniki płacowe, jak i elementy nietypowe uzależnione od potrzeb Twojej firmy. Po zatwierdzeniu listy płac przygotowana zostaje dokumentacja ponaliczeniowa m.in. przelewy wynagrodzeń w formacie pliku wsadowego do systemu bankowego, polecenia księgowania z listy płac, wynikowe raporty listy płac oraz paski płacowe zintegrowane z RMUA.
 • Realizacja procesów kadrowo-płacowych wykonywanych na koniec roku
  Bazując na naliczanych w ciągu roku wynagrodzeniach oraz danych osobowych zawartych w oprogramowaniu, ADP przygotowuje dokumentację związaną z zakończeniem roku. Niezbędne informacje zostaną dostarczone w wersji elektronicznej albo innej formie dostosowanej do potrzeb Twojej firmy.
 • Przygotowanie i przekazanie danych oraz dokumentów do stron trzecich
  Korzystając z danych zarejestrowanych w oprogramowaniu i bazując na wynikach procesu naliczania, ADP odpowiada za zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków rodzin do oraz z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, sporządzenie i przekazanie do ZUS miesięcznych raportów rozliczeniowych oraz dostarczanie danych z zakresu świadczonej usługi do prawem obowiązujących sprawozdań statystycznych.
 • Dostęp pracowników do danych osobowych, wniosków urlopowych oraz pasków płacowych
  Rozwiązanie to pozwala każdemu pracownikowi Twojej firmy – na każdym poziomie struktury organizacyjnej – na dostęp do swoich danych osobowych, ich przegląd oraz ewentualną zmianę. Pracownik może również za pośrednictwem oprogramowania wystąpić z wnioskiem urlopowym oraz w dowolnym momencie pobrać pasek płacowy. Przełożony może sprawdzić bilanse urlopowe podległych pracowników, zaakceptować lub odrzucić wniosek urlopowy. Na podstawie zmiany zainicjowanej przez pracownika i dostarczonych przez niego dokumentów zostają uruchomione procesy zmian w odpowiednich instytucjach urzędowych (jeżeli są wymagane) np. w ubezpieczeniach społecznych.