Innowacyjne usługi

Nowoczesne rozwiązania dla
przedsiębiorstw każdego rozmiaru

Audyt teczek

Audyt teczek jest jedną z dodatkowych usług oferowanych przez ADP. W ramach usługi, ADP zweryfikuje poprawność prowadzenia akt osobowych w Twojej firmie.

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi wspierające biznes. W zależności od potrzeb firma może zdecydować się na powierzenie ADP zarządzania płacami swoich pracowników, administrowania kadrami i rozliczania czasu pracy. Co ciekawe, wielu klientów rozpoczyna współpracę z ADP w podstawowym zakresie, sukcesywnie poszerzając obszar współpracy o kolejne usługi.

ADP przeprowadzi w Twojej firmie audyt akt osobowych pracowników. Teczki zostaną zweryfikowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy. Zakres audytu zostanie dopasowany do potrzeb Twojej firmy. ADP oferuje usługę obejmującą weryfikację wszystkich akt osobowych zatrudnionych pracowników lub ich część. Usługa może być zrealizowana na różnych poziomach w zależności od potrzeb Twojej firmy. To Ty decydujesz, z którego wariantu audytu chcesz skorzystać. Na podstawie audytu opracowany zostanie raport poaudytowy, uwzględniający wszelkie rozbieżności i rekomendacje dotyczące zmian.

Skorzystaj z usługi Audyt teczek oferowanej przez ADP!

 

Usługi w ADP