Innowacyjne usługi

Nowoczesne rozwiązania dla
przedsiębiorstw każdego rozmiaru

Czas Pracy

Czas Pracy jest jedną z dodatkowych usług oferowanych przez ADP. Pozwala na zarządzanie czasem pracy pracowników Twojej firmy za pomocą oprogramowania dostępnego online.

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi wspierające biznes. W zależności od potrzeb firma może zdecydować się na powierzenie ADP zarządzania płacami swoich pracowników, administrowania kadrami i rozliczania czasu pracy. Co ciekawe, wielu klientów rozpoczyna współpracę z ADP w podstawowym zakresie, sukcesywnie poszerzając obszar współpracy o kolejne usługi.

Czas Pracy daje możliwość zarządzania czasem pracy osób zatrudnionych w firmie na umowę o pracę. Moduł oprogramowania eRCP umożliwia planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wystarczy zarejestrować dane o planowanym i rzeczywistym czasie pracy podwładnych, uwzględniając ewentualne nieobecności czy nadgodziny. Jeżeli z grafiku będzie wynikało przekroczenie norm czasu pracy, system automatycznie poinformuje o konieczności naniesienia zmian. Wszystkie dane zostaną następnie uwzględnione na liście płac, a na ich podstawie ADP naliczy odpowiednie elementy płacowe.

Usługa oferowana jest w formie intuicyjnej w obsłudze aplikacji internetowej eRCP, administrowanej przez ADP. Oprogramowanie dostępne jest online. Dzięki temu rozwiązaniu, każda uprawniona osoba w Twojej firmie ma możliwość zarządzania czasem pracy zespołu za pośrednictwem internetu. Z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie możesz korzystać z oprogramowania – wystarczy urządzenie z dostępem do sieci www.

Skorzystaj z usługi Czas Pracy oferowanej przez ADP!

 

Usługi w ADP