Innowacyjne usługi

Nowoczesne rozwiązania dla
przedsiębiorstw każdego rozmiaru

Realizacja przelewów

Realizacja przelewów jest jedną z dodatkowych usług oferowanych przez ADP. W ramach usługi, ADP zrealizuje przelewy Twojej firmy związane z obszarem kadr i płac.

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi wspierające biznes. W zależności od potrzeb firma może zdecydować się na powierzenie ADP zarządzania płacami swoich pracowników, administrowania kadrami i rozliczania czasu pracy. Co ciekawe, wielu klientów rozpoczyna współpracę z ADP w podstawowym zakresie, sukcesywnie poszerzając obszar współpracy o kolejne usługi.

W ramach usługi administracji kadr i naliczania płac, ADP wskaże Twojej firmie kwoty, które należy przekazać pracownikom i odpowiednim instytucjom zewnętrznym, jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy. Aby odciążyć przedsiębiorstwo od czynności administracyjnych, oferujemy także usługę Realizacji przelewów.

Korzystając z usługi Realizacja przelewów, powierzasz ADP autoryzację przelewów: wynagrodzeń, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zobowiązań wobec ZUS, organów egzekucyjnych i pozostałych zleceń z zakresu świadczonych usług. ADP zrealizuje przelewy z jednego subkonta założonego przez Twoją firmę w banku, z którym współpracujesz. Ty pozostajesz właścicielem konta, zarządzasz nim m.in. zasilasz stosownymi kwotami i otrzymujesz wyciągi bankowe. W każdym momencie masz pełną kontrolę nad realizowanymi operacjami. Z kolei, ADP gwarantuje, że przelewy będą wykonane terminowo – zgodnie z ustaleniami lub według odgórnie ustalonych przez instytucje państwowe terminów.

Skorzystaj z usługi Realizacja przelewów oferowanej przez ADP!

 

Usługi w ADP