Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Dobre Zarządzanie Kapitałem Ludzkim zawsze zaczyna się
od ludzi i docenienia ludzkiej strony pracy

Okiem europejskich pracowników 2015/16

Okiem europejskich pracowników 2015/16
 
Raport „Okiem europejskich pracowników 2015/16” bada nastawienie pracowników wobec przyszłości rynku pracy. Zebrane wyniki pokazują ważne tendencje dotyczące pracowników, ich zaangażowania oraz przemian demograficznych na rynku pracy.
W lipcu 2015 r. niezależna agencja badania rynku Opinion Matters przeprowadziła na zlecenie ADP badanie Workforce View in Europe. Badanie objęło 11257 dorosłych pracowników z ośmiu krajów europejskich: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
 
Okiem europejskich pracowników 2015/16: arkusz informacyjny - Polska

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Okiem europejskich pracowników 2015/16: arkusz informacyjny - Polska

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Europa przeszła bardzo burzliwe zmiany. Rynek pracy doświadcza ciągłych przemian, które wynikają ze zmian demograficznych, coraz silniejszej konkurencji międzynarodowej oraz rozwoju technologii.
Jak polscy pracownicy, na tle europejskich kolegów, widzą przyszłość rynku pracy?
 

Pobierz Okiem europejskich pracowników 2015/16: arkusz informacyjny - Polska

Zobacz nasze filmy

Jak pracownicy widzą przyszłość rynku pracy?

Przedsiębiorcy działają w środowisku coraz bardziej międzynarodowym, które przynosi wyzwania globalnemu Zarządzaniu Kapitałem Ludzkim.
Zobacz nasz film

Jak podnieść zaangażowanie pracowników?

Zaangażowana kadra oznacza lepszy wizerunek pracodawcy, rekrutację, utrzymanie pracowników, a w konsekwencji wyższą wydajność.
Zobacz nasz film

* pola wymagane

Raport

Jak być liderem w świecie VUCA: inwestycje w działy kadr

Najważniejsze wnioski z badania europejskich pracowników.

5 najważniejszych trendów wśród europejskich pracowników