ADP® Audit of files

Upewnij się, że akta osobowe w Twojej firmie są poprawne oraz spełniają wymagania prawne. Raport z audytu jest przygotowywany na podstawie jednego trzech poziomów usługi: Basic, Flexi i Gold. Możesz wdrożyć zalecane działania samodzielnie lub możesz zlecić to firmie ADP.
Rozwiązanie dostępne dla firm każdej wielkości oraz w ramach wszystkich usług świadczonych przez ADP.