Czy zarządzanie aktami osobowymi odbywa się w Twojej firmie prawidłowo? Akta osobowe Twoich pracowników są weryfikowane pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Usługa ma trzy poziomy: 1) Basic: Umożliwia dokonanie oceny lokalizacji akt osobowych oraz ich poszczególnych elementów. Raportuje o wszelkich rozbieżnościach. 2) Flexi: Poza funkcjonalnością oferowaną przez poziom Basic, usługa ta umożliwia dokonanie oceny pod kątem kompletności akt, tzn. znajduje brakujące dokumenty, które powinny znaleźć się w aktach. 3) Gold: Obejmuje funkcjonalność usług Basic i Flexi. Dodatkowo umożliwia dokonanie oceny brakujących danych w dodatkowych dokumentach, w tym: historii zatrudnienia, edukacji itp.