ADP® Celergo

ADP Celergo to rozwiązanie do globalnej obsługi płacowej wielonarodowych organizacji liczących do 1000 pracowników w każdym kraju. Usługa jest świadczona za pośrednictwem ujednoliconej, obejmującej cały świat sieci 140 lokalnych rozwiązań do obsługi płacowej z oferty firmy ADP oraz innych firm.