Wszechstronna platforma ADP do zarządzania czasem pracy jest w pełni zintegrowana z system płacowym, co zapewnia bezbłędną obsługę płac. System jest w pełni zgodny z przepisami prawa pracy.