ADP® Premium Plus

Lokalne rozwiązanie w zakresie obsługi kadr i płac. Wszystkie procesy administracyjne związane z cyklem życia pracownika (od zatrudnienia po zakończenie pracy) są realizowane przez ADP w oparciu o model pełnego outsourcingu.
Platforma jest dostępna z modułem dodatkowym do zarządzania czasem pracy i nieobecnościami oraz modułem zarządzania elektronicznymi aktami osobowymi.
Doskonały wybór dla firm różnej wielkości.