ADP® Payroll Disbursement Service

Usługa dodatkowa realizacji przelewów wynagrodzeń ADP® jumożliwia przekazywanie środków pracownikom i stronom trzecim odbywa się na czas i bezbłędnie.
Doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy. Możliwość integracji ze wszystkimi rozwiązaniami poza ADP GlobalView.