Human Capital Management

Czy optymistyczni pracownicy to szczęśliwi pracownicy?

27/10/2015

Na koniec lata chcielibyśmy podzielić się z Wami dobrymi wieściami. Zgodnie z naszym nowym raportem zatytułowanym „Okiem europejskich pracowników 2015/16”, zaczynamy dostrzegać obiecujące zjawisko – wraca optymizm wśród pracowników. Nasze badania pokazują, że wraz z poprawą koniunktury gospodarczej aż 77% pracowników w Europie jest dobrej myśli, jeśli chodzi o swoją przyszłość w pracy.

Jednak nastroje nie są równie pozytywne w całej Europie. W niektórych państwach widać jedynie iskierkę optymizmu wśród pracowników. Z największą niepewnością mamy do czynienia w krajach,których gospodarki skurczyły się drastycznie w ostatnich latach. Najmniej pozytywnie nastawieni do przyszłości rynku pracy są Włosi – ponad połowa z nich uważa, że przyszłość nadal jest trudna do przewidzenia (61%).

Co zyskujemy dzięki wzrostowi optymizmu?

Trzeba zaznaczyć, że poprawa nastrojów niekoniecznie jest tożsama z zadowoleniem i lojalnością pracowników. W miarę wzrostu mobilności na rynku pracy, ludzie coraz chętniej poszukują lepszych warunków do rozwoju. Tak naprawdę, ponad jedna trzecia (34%) europejskich pracowników zamierza zmienić pracę w ciągu trzech lat. Nawet większość niemieckich pracowników, najbardziej skłonnych do wiązania długofalowej przyszłości ze swoimi pracodawcami, nie przewiduje, by miała pozostać na obecnych stanowiskach do końca swojej kariery zawodowej (60%).

W rezultacie, z globalnej perspektywy zarządzania kapitałem ludzkim, decydujące znaczenie w kolejnych latach będą miały zatrzymywanie i pozyskiwanie utalentowanych pracowników. W wielu krajach poważnym problemem pozostaje odpływ miejscowych talentów i wiedzy. W największym stopniu zaniepokojeni odpływem utalentowanej siły roboczej do innych krajów są pracownicy w Hiszpanii (49%), we Włoszech (47%) i w Polsce (39%). Na silnym i zdrowym rynku równie ważne, jak zatrzymywanie talentów jest ich pozyskiwanie. Połowa (51%) europejskich pracowników już teraz dostrzega brak napływu świeżych talentów do firm, natomiast 47% uważa, że istnieje niedobór utalentowanych osób, związany z brakiem prowadzonej rekrutacji.

Tylko połowa europejskich pracowników sądzi, że ich organizacja jest przygotowana do konkurowania o zlecenia i talenty w skali międzynarodowej. Aby móc zatrzymywać i pozyskiwać najbardziej utalentowanych pracowników, zespoły zajmujące się zarządzaniem kapitałem ludzkim i talentami, muszą dopilnować, żeby panujący optymizm przełożył się bezpośrednio na zadowolenie z pracodawcy, a nie na chęć poszukiwania nowych możliwości zawodowych. Muszą dawać pracownikom szanse na osiąganie sukcesów i rozwijanie swoich umiejętności.

Jak sprawić, by Twoi pracownicy osiągali sukcesy?

Pracownicy pytani o to, co przyczyniło się do podniesienia poziomu optymizmu wymieniali następujące czynniki:

  1. wzrost bezpieczeństwa zatrudnienia (38%),
  2. rosnące możliwości rozwoju zawodowego (27%),
  3. dostęp do szkoleń umożliwiających osiąganie sukcesów (27%).

Te czynniki są oczywiście ważne, ale czy potrafimy uwzględnić je w całej organizacji? Po pierwsze, bezpieczeństwo zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego możemy zapewnić, przeprowadzając regularne oceny pracownicze i wyrażając uznanie za dobrą pracę. Po drugie, stagnacja bez możliwości awansu lub rozwoju może skłonić pracownika do poszukiwania uznania u innego pracodawcy. Po trzecie, choć prawie 9 na 10 europejskich pracowników uważa, że jest odpowiednio przeszkolonych do pracy na swoich stanowiskach, należy pamiętać o tym, że nauka i rozwój to proces trwający nieustannie. Inwestycje w szkolenia mają kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności i zadowolenia z pracy.

Ponadto, bezwzględnie trzeba zadbać, aby nasi pełni optymizmu pracownicy byli naprawdę szczęśliwi. W ten sposób przyciągniemy do siebie najlepszych i najbystrzejszych pracowników, którzy pomogą naszej organizacji w osiąganiu wyznaczonych celów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w raporcie „Okiem europejskich pracowników 2015/16”.

Tagi:Human Capital ManagementHuman resourcesThought leadership