global payroll

Jak skutecznie zarządzać wynagrodzeniami na poziomie międzynarodowym?

24/09/2015

Działy płac mają bardzo niewdzięczną pracę. Sto razy zrobią coś dobrze i nikt im za to nie podziękuje. Ale niech tylko coś pójdzie nie tak, a rozpęta się piekło. Czy tak naprawdę którakolwiek funkcja może mieć większy wpływ na stosunki między kierownictwem a pracownikami niż płace? Moim zdaniem nie. Wszystkie współczesne wynalazki działu personalnego, od programów „rowerem do pracy”, przez darmową kawę, aż po karnety do klubów fitness bledną w porównaniu z wynagrodzeniem otrzymywanym w odpowiedniej wysokości i we właściwym terminie (chociaż trzeba przyznać, że darmowa kawa zajmuje drugie miejsce tuż za wynagrodzeniem).

Wynagrodzenie ponad granicami

Skuteczne działanie w obszarze wynagrodzeń nie polega tylko na regularnym uzupełnianiu tabelek w Excelu. To nie takie proste! To nieustanna ekwilibrystyka w zakresie zapewniania zgodności z przepisami i ograniczania ryzyka, wymagająca bieżącej znajomości technologii HR, zawiłych przepisów. Działania te rzutują na niemal wszystkie elementy – od wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, po opiekę medyczną i programy emerytalne.

Już dla organizacji działających w jednym miejscu odpowiednie zarządzanie płacami jest wielką sztuką, a dla globalnych korporacji sprawa staje się potwornie skomplikowana. W miarę ekspansji zagranicznej, przedsiębiorstwa dziedziczą nowe narzędzia personalne i systemy, zmniejsza się ich sprawność, a rośnie ryzyko błędu. Globalne firmy posiadają przeciętnie ponad 32 systemy płacowe jednocześnie, uprawiając swego rodzaju korporacyjną żonglerkę. Jeżeli nawet uda im się po mistrzowsku opanować tę cyrkową sztukę lub dostosować istniejące systemy do obsługi wszystkich nowych pracowników, systemy te nadal muszą uwzględniać różnice w przepisach prawa pracy, prawach pracowniczych i przepisach podatkowych w każdym nowym miejscu.

Efektywne zarządzanie kosztami personalnymi

Koszty tych działań na jednego pracownika z roku na rok niezmiennie rosną. Globalne zarządzanie płacami jest bardzo złożonym równaniem. Według firmy Ernst&Young, 55% firm o zasięgu globalnym wątpi, czy kiedykolwiek znajdzie system płacowy spełniający ich wszystkie potrzeby w zakresie obsługi wynagrodzeń. Do tego dochodzi niezbędna infrastruktura techniczna, która może być niezwykle kosztowna, jeżeli firma działa w wielu lokalizacjach w różnych częściach świata.

Aby jednak wykorzystać zalety standaryzacji i automatyzacji, obszar personalny i płace mogą ze sobą harmonijnie współpracować. Korzystanie z usług jednego dostawcy oraz wprowadzenie systemu zarządzania kapitałem ludzkim działającego w chmurze, pomaga organizacjom w tych dążeniach oraz pozwala na dodatkowe ograniczanie kosztów. Złożoność międzynarodowego zarządzania wynagrodzeniami może spowalniać ekspansję na nowe, lukratywne rynki i ograniczać możliwości rozwoju. Współpracując z globalnym partnerem HCM, posiadającym wiedzę o rynkach lokalnych, przedsiębiorstwa mogą przenieść odpowiedzialność i ryzyko na zewnętrznego dostawcę. W ten sposób nie tylko zadbają o zgodność z przepisami na wszystkich rynkach, ale uczynią sam proces ekspansji lżejszym, szybszym i sprawniejszym.

Potęga standaryzacji i automatyzacji

Dzięki standaryzacji, automatyzacji i outsourcingowi, płace mogą z ustawicznego utrapienia stać się strategiczną przewagą. Jeżeli ta funkcja nie jest prawidłowo zorganizowana, koszty płac wraz z obsługą personelu i świadczeń mogą sięgać do 35% całkowitych kosztów personalnych.

Ponad dwie trzecie kierowników z działów personalnych twierdzi, że chciałoby ujednolicenia i skoordynowania systemów kadrowo-płacowych na całym świecie. Globalny system kadrowo-płacowy postrzegają jako element globalnej ekspansji.

Na przykład globalny system płacowy oferowany przez firmę ADP dysponuje lokalnymi ekspertami w ponad 100 krajach, umożliwiając spełnianie oczekiwań klientów. Harmonizując obsługę kadrowo-płacową w poszczególnych systemach, narzędziach, kulturach i językach jednocześnie gwarantuje zgodność z szybko zmieniającymi się przepisami, postanowieniami umów i porozumień zbiorowych, regulacjami w zakresie systemów ubezpieczeń społecznych i podatków. Warto przypomnieć, że elementy te różnią się w poszczególnych krajach, a w niektórych rejonach naszego globu nawet w poszczególnych miastach.

Ostatecznie, kadry i płace mają takie samo zadanie – obsługiwać pracowników organizacji. Można powiedzieć, że obszar personalny jest kręgosłupem przedsiębiorstwa, a płace stanowią najważniejszy wyróżnik tego najcenniejszego atutu. Aby wspierać pracowników, dział personalny musi się postarać, by model realizacji tych funkcji był w większym stopniu zintegrowany. Zharmonizowane działanie obszaru personalnego i płac jest fundamentem zarządzania kapitałem ludzkim. Umożliwia organizacji uzyskiwanie miarodajnych danych o personelu, zwiększanie produktywności i realizację strategicznych celów biznesowych. Już nie mówiąc o uldze, kiedy nie musimy się martwić, że coś pójdzie nie tak. Zgodzą się Państwo ze mną?

Więcej wskazówek na temat wdrażania skutecznej globalnej strategii wynagrodzeń można znaleźć na naszej stronie internetowej www.adp.pl

Tagi:global payrollHCMHR automationHR standardisationHuman Capital Managementinternational payrollPayrolltechnology