Pięć największych wyzwań dla firm zarządzających pracownikami w skali globalnej

22/12/2015

Kompleksowe zarządzanie kapitałem ludzkim może stanowić skuteczną, zintegrowaną odpowiedź na wszelkie wyzwania związane z obszarem personalnym.

Dla globalnych pracodawców, granice, różnice stref czasowych, waluty, oceany, a także zwyczaje kulturowe oraz języki są elementami rynku. Najprawdopodobniej nie są one dla Ciebie jedynymi problemami natury międzynarodowej. Do istotnych problemów bez wątpienia należą również:

  1. Źle dobrani ludzie i strategie

56% pracowników nie jest zaangażowanych. Poziom zaangażowania pracowników na świecie rósł aż do 2009 r., ale w 2010 r. nastąpiło załamanie i wiele sektorów nadal odczuwa jego skutki.

  1. Brak wiedzy o zarządzaniu zespołem

Według Bersin&Associates, 85% firm nie posiada globalnej strategii zarządzania talentami. To poważny problem, jeśli aż 81% prezesów mówi, że ich organizacje poszukują o wiele szerszego spektrum umiejętności niż dawniej, a 71% twierdzi, że czynnie szuka talentów w różnych krajach świata. Oznacza to, że globalne procesy rekrutacyjne nie zawsze są zintegrowane na szczeblu strategicznym.

  1. Narażenie na ryzyko

60% kierowników obszarów personalnych za swoje największe problemy uważa konieczność zapewnienia zgodności z przepisami i ryzyko. Po raz kolejny to dowodzi, jak wielce sytuacja przedsiębiorstw zależy od stopnia integracji podstawowych danych i funkcji obszaru personalnego z pozostałymi aspektami działalności. W związku z tym konieczne jest zapewnienie skonsolidowanego i spójnego obrazu globalnych danych HR do celów monitorowania, audytu, sprawozdawczości oraz analizy, który zmniejszy groźbę problemów związanych z przestrzeganiem przepisów oraz ograniczy inne zagrożenia.

  1. Globalne działania na rzecz redukcji kosztów

Przedsiębiorstwa realizujące globalną strategię zarządzania kapitałem ludzkim zmniejszają średnio o 26% całkowity koszt posiadania (TCO), czyli łączną kwotę wydatków na pokrycie wszystkich bezpośrednich i pośrednich kosztów zarządzania pracownikami. Pomimo znaczenia tej kwestii, wielu firmom brakuje wszechstronnej wiedzy o TCO oraz o tym, w jaki sposób koszt ten odnosi się do ich personelu. W rzeczywistości tylko co piąta średnia firma przeprowadziła kompleksową analizę kosztów HR.

  1. Obsługa wielu systemów HR jednocześnie

Globalne przedsiębiorstwa mają obecnie średnio 33 systemy płacowe i 31 systemów kadrowych. Ich liczba wzrosła w ostatnich latach o 40%. W przypadku organizacji działających na rynkach wschodzących jest ich jeszcze więcej. Dział personalny często nie ma czasu na strategiczne myślenie. Nic dziwnego, skoro jego własne podstawowe systemy stanowią istny labirynt, w którym pracownicy muszą się codziennie poruszać, a niewiele odziedziczonych systemów umożliwia przeprowadzanie analiz, czy nawet integrację z innymi systemami.

 

A dobre wiadomości? Kompleksowe zarządzanie kapitałem ludzkim może stanowić skuteczną, zintegrowaną odpowiedź na wszelkie wyzwania tego rodzaju. Przechowywanie danych pracowniczych w jednym miejscu zapewnia zupełnie nową jakość zarządzania kapitałem ludzkim, zwiększając jego sprawność i skuteczność, a także umożliwiając analitykę i modelowanie predyktywne, które są potrzebne działom personalnym w konkurencyjnym globalnym otoczeniu.

BILBIOGRAFIA:

(1) Trends in Global Employee Engagement, Aon Hewitt, 2011
(2) Talent Management: Benchmarks, Trends, & Best Practices, Bersin & Associates, 2010; PwC 18th CEO survey, 2015
(3) ADP HR Transformation Report, ADP, 2010
(4) NelsonHall, 2011; ADP Total Cost of Ownership (TCO) Awareness
(5) Global HCM Decision Makers Survey, styczeń 2014. 16 / Human Capital / ADP® Human Capital Insights