Przewodnik po HR-owym wszechświecie

22/12/2015

Obszar personalny może wspierać całokształt przedsięwzięć podejmowanych przez firmę, nadając pierwszeństwo zadaniom o największym znaczeniu, podejmuje decyzje w zakresie zarządzania personelem oraz pomagając ograniczać ryzyko.

W świecie biznesu zmiany zachodzą z prędkością światła, szczególnie jeżeli chodzi o zarządzanie kapitałem ludzkim. Kto za nimi nie nadąża, ten przegrywa. Oto specjalistyczny przewodnik branżowy, który pomoże Waszej globalnej firmie osiągać sukcesy i zawojować korporacyjny świat.

Choć ponad dwie trzecie przedsiębiorstw wielonarodowych uważa pozyskiwanie nowych talentów za najskuteczniejszą strategię zarządzania personelem, to niemal połowa wskazuje, że zarządzanie talentami jest dla nich największym wyzwaniem biznesowym.

Ogromna większość (93%) prezesów firm z całego świata przyznaje, że ich strategie zarządzania talentami wymagają zmiany, ale tylko jedna trzecia z nich faktycznie podejmie działania. To poważny rozdźwięk, który może ograniczać możliwości rozwojowe globalnych firm.

Czy w ramach zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) w Twojej firmie możliwe jest rozpoznawanie pojawiających się trendów?

Tak powinno być. Na przykład dla wielu organizacji najważniejszym celem biznesowym jest kontynuacja wzrostu w drodze ekspansji na nowe rynki.

Jak bardzo powszechny jest ten trend?

Większość dyrektorów personalnych przewiduje w ciągu paru lat zwiększenie zatrudnienia poza krajem, w którym zlokalizowana jest siedziba firmy. Ta „ekspansja na nowe rynki” świadczy o dynamicznie zmieniającym się zasięgu działalności na świecie, ze względu na wzrost liczby pracowników międzynarodowych i zagranicznych.

Przeciętnie, globalne przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z 33 systemami płacowymi i 31 systemami kadrowymi, ale te liczby stale rosną. To bardzo dużo! W związku z tym pojawia się również szereg wyzwań. Aby naprawdę sprawnie działać na szczeblu globalnym, przedsiębiorstwo powinno starać się wprowadzać uproszczenia w drodze konsolidacji systemów. To umożliwia im skupianie się na celu, a nie na środkach. Przecież jeżeli ktoś bez przerwy patrzy na kierownicę, to nie widzi, dokąd jedzie.

Przeprowadzone niedawno badanie pokazało, że tylko 14% firm ma w swoich systemach kadrowych jakiekolwiek funkcje analityczne. W związku z tym nic dziwnego, że tylko 15% członków wyższej kadry zarządzającej przyznało, że zmieniło w ubiegłym roku jakąś decyzję biznesową w reakcji na informacje otrzymane od działu personalnego.

W ten sposób umyka ważna szansa. Dzięki optymalizacji infrastruktury, osoby zarządzające kapitałem ludzkim w Twojej firmie mogą korzystać z wielu strategicznych możliwości, takich jak prognozy niedoborów wykwalifikowanych pracowników, zarządzanie globalną mobilnością talentów czy rozwój przyszłej kadry kierowniczej. W ten sposób obszar personalny może stać się zasobem, swego rodzaju tajną bronią, która wspiera całokształt przedsięwzięć podejmowanych przez firmę, nadając pierwszeństwo obszarom o największym znaczeniu, podejmuje decyzje w zakresie zarządzania personelem w oparciu o zgromadzone dane i pomagając ograniczać ryzyko.