Wzrost różnorodności dzięki pokoleniu Y

22/12/2015

Firmy cieszące się reputacją pracodawców dbających o różnorodność mają większe szanse na przyciąganie do siebie najbardziej utalentowanych pracowników, którzy w kolejnych latach przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Różnorodność pod każdym względem – wieku, płci, rasy, pochodzenia, orientacji seksualnej, niepełnosprawności itp. – ma wpływ na zespół i zapewnia wielość spojrzeń na funkcje i decyzje biznesowe. Różnorodny personel jest źródłem większej innowacyjności i kreatywności.

Firmy innowacyjne, które chcą przyciągać i zatrzymywać u siebie najbardziej utalentowanych ludzi, powinny zwracać baczną uwagę na zmiany, jakie pojawiają się wśród personelu wraz z pokoleniem Y. Przewiduje się, że w ciągu jednego dziesięciolecia ta grupa demograficzna (zwana również millenialsami) będzie stanowić większość zatrudnionych. Dla organizacji, które chcą przyjmować do pracy kandydatów z pokolenia Y – a każda firma będzie musiała ich zatrudniać – ważne będzie dokładne zapoznanie się z motywami ich działania.

Kandydaci z pokolenia Y

Grupie tej zależy na różnorodności, etyce organizacyjnej i pomocy swoim społecznościom. W badaniu przeprowadzonym przez The Intelligence Group ®1 stwierdzono, że 64% przedstawicieli pokolenia Y przyjęłoby gorzej płatną pracę, w której mogliby się realizować, nawet gdyby mieli możliwość zarabiać dwa razy więcej w pracy, która z kolei nie przyniesie im spełnienia.

Aby przyciągać przedstawicieli tego pokolenia i zatrzymać ich w firmie, praca musi się stać bardziej angażująca. Podczas rekrutacji trzeba pokazać, jak na danym stanowisku rozwiązuje się problemy, usprawnia procesy albo służy innym. Jeżeli potrafimy skutecznie pokazać swoją różnorodność kulturową oraz cechy przemawiające do millenialsów, mamy większe szanse na przekonanie do siebie tej grupy demograficznej.

Pokolenie Y a częsta zmiana pracy

Millenialsi często zmieniają pracę w pierwszych latach dorosłego życia, przeplatając okresy samozatrudnienia z krótkimi epizodami u różnych pracodawców. Chociaż tzw. job-hopping tradycyjnie jest postrzegany negatywnie, jest to po prostu proza życia dla większości osób z pokolenia Y.

Według firmy PwC pokolenie Y poszukuje różnych doświadczeń, ponieważ chce zdobywać przeróżne umiejętności i kwalifikacje, dzięki którym lepiej dopasuje się do potrzeb rynku pracy. W przeciwieństwie do wcześniejszych pokoleń, millenialsi nie mają nic przeciwko pracy na rozmaitych stanowiskach, u wielu różnych pracodawców. Organizacja mogąca zaoferować różnorodne zadania, szkolenia i jasno sprecyzowaną drogę ku coraz większej odpowiedzialności, ma większe szanse na pozyskanie i zatrzymanie kandydatów z tego pokolenia.

Mobilność millenialsów

Pokolenie Y nie tylko pragnie różnorodności w życiu zawodowym, ale również w największym stopniu ze wszystkich pokoleń, funkcjonuje w rzeczywistości cyfrowej. Jego przedstawiciele są mobilni, towarzyscy i wiecznie w ruchu. Przedsiębiorstwa, które potrafią nawiązywać kontakt z kandydatami na wielu różnych platformach i zapewniają swoim pracownikom elastyczność, z większym prawdopodobieństwem przykują uwagę i wzbudzą zaangażowanie różnych kandydatów z pokolenia millenialsów.