praca zdalna

Czy automatyzacja i ujednolicenie systemu zarządzania czasem pracy może być kluczem do sukcesu firmy?

26/09/2016

W dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, działy HR nieustannie stawiają czoła nowym wyzwaniom, dlatego coraz trudniej jest im zarządzać kadrami, a w szczególności – czasem pracy.

Skala wyzwania

Przy wzroście popularności pracy w domu lub zdalnej, optymalizacja zatrudnienia staje się kluczowym zadaniem dla działów HR. Brytyjski rząd w 2014 roku przeprowadził badanie opinii, którego celem było zrozumienie zmieniającego się charakteru zatrudnienia. Wyniki pokazały, że około 13,9% (4,2 mln z 30,2 mln) osób przyjętych do pracy między styczniem a marcem 2014 r. pracowało z domu – to najwyższy zanotowany odsetek od czasu prowadzenia podobnych statystyk.

Wraz ze wzrostem liczby pracowników zdalnych, działy HR muszą pracować ciężej, aby zapewnić ducha pracy zespołowej. Jak pokazują wyniki raportu firmy ADP pt.,,Ewolucja środowiska pracy”, aż 95% respondentów wierzy, że będzie w stanie pracować z dowolnego miejsca na świecie. To rodzi obawy, którym pracodawcy muszą sprostać.

Eksperci ds. prawa pracy uważają, że praca w domu rodzi wiele przeszkód, które musi pokonać zarówno pracodawca, jak i pracownik, aby tego typu układ przebiegał bezproblemowo. Wyzwaniem mogą być: odczuwalna przez pracodawcę utrata kontroli nad pracownikami, potencjalna szkoda dla kultury biurowej i ducha pracy zespołowej, trudności w zapewnieniu pracującym w domu oraz pracownikom biurowym wsparcia na takim samym poziomie, przezwyciężanie obaw dotyczących zaufania, a także lęk, że osoba pracująca w domu nie będzie przykładać się do pracy.

Ujednolicenie podejścia do zarządzania pracownikami oraz planowania ich pracy wzmacnia pozycję firmy na rynku i ułatwia kontrolę. Jak pokazują badania, mniej niż 2/5 podmiotów monitoruje obciążenia związane z nieobecnością pracowniczą, co sprawia, że firmy nie są w stanie dynamicznie się rozwijać.

Więcej praktycznych informacji dot. zarządzania czasem pracy i sposobów na efektywne przeprowadzenie tego procesu znajdziecie w naszym najnowszym raporcie „Utrapienia czasu prasy: HR na rozdrożu”: http://www.adp.pl/utrapienia-czasu-pracy/hr-na-rozdrozu

Tagi:praca zdalnawspółpracazarządzanie czasem pracyzarządzanie kapitałem ludzkim