automatyzacja pracy

Czy obawy związane z automatyzacją pracy mają wpływ na strategię rekrutacyjną Twojej organizacji?

26/07/2016

Jeśli obawy dotyczące automatyzacji pracy wpływają na zdolność organizacji do przyciągania utalentowanych pracowników, to czas zweryfikować swoją strategię rekrutacyjną. Biorąc pod uwagę fakt, że technologie stały się w różnych branżach ważnym elementem realizacji zadań, wielu pracowników szukających nowych możliwości zatrudnienia w tych sektorach obawia się, że wpłyną one na stabilność pracy. Strach przed tym, że zastąpi nas program komputerowy lub algorytm, może skłonić osoby poszukujące pracy do zmiany branży lub samodzielnego znalezienia możliwości szkolenia zawodowego.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ADP Research Institute pt. Ewolucja środowiska pracy (1), 43% respondentów uważa, że „automatyzacja zastąpi pracowników wykonujących powtarzalne czynności” już w najbliższym czasie, a 51% sądzi, że nastąpi to dopiero w przyszłości. Około 37% pracowników oczekuje, że nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyzacji i sztucznej inteligencji w dużym stopniu wpłyną na nasze życie, a u 45% ankietowanych trend ten wzbudza negatywne odczucia.

Biorąc pod uwagę przekonania panujące wśród personelu, dyrektorzy ds. zasobów ludzkich w branżach o dużym stopniu automatyzacji mogą mieć szczególne trudności ze znalezieniem utalentowanych pracowników.

Branże oparte na automatyzacji

Według doniesień organizacji Society for Human Resources Management (SHRM) (2), w ostatnich miesiącach znacznie zwiększyły się „trudności z naborem pracowników” na kluczowe stanowiska w różnych sektorach. Biorąc pod uwagę podwyżki wynagrodzeń dla nowych pracowników i wzrost liczby zgłaszanych wakatów, nie ulega wątpliwości, że wielu dyrektorów działów HR musi walczyć o najlepszych kandydatów. Choć specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi w większości branż opartych na automatyzacji dobrze znają obawy osób poszukujących pracy, związane z tym , że ich stanowisko pracy wkrótce może stać się zbędne. Niepokój w stosunku do automatyzacji pracy nie dotyczy wyłącznie wybranych branż, czy ról.

Automatyzacja nie dotyczy jedynie zaawansowanych maszyn produkcyjnych czy robotów w sektorach przemysłowych. Zaawansowane technologie odtwarzające typowe czynności są wprowadzane w miejsce zadań wykonywanych dotychczas przez pracowników działów marketingu, sprzedaży, a nawet zarządzania. Dyskusja panelowa przeprowadzona niedawno przez firmę McKinsey (3) poruszająca kwestię przyszłości automatyzacji i miejsc pracy potwierdza, że zdania ekspertów na temat wpływu postępu w dziedzinie automatyzacji na siłę roboczą i przebieg naturalnego procesu likwidacji miejsc pracy są podzielone.

Kierownictwo działu HR powinno realizować strategię swojej organizacji w zakresie pozyskiwania talentów, mając na względzie obawy osób poszukujące pracy związane z automatyzacją i stabilnością zatrudnienia w przyszłości.

Przewiduj przyszłość – i informuj o niej pracowników

Zadanie kierownictwa polega na ciągłym wybieganiu w przyszłość. Ważne jest, by wziąć pod uwagę rozwój automatyzacji oraz jej potencjalny wpływ na naszą branżę i organizację. W wielu przypadkach technologie z tego zakresu powodują zakłócenia i są z natury trudne do przewidzenia. Wizja naszej branży za dziesięć lat z uwzględnieniem technologii może pomóc dyrektorom działów HR w opracowaniu strategii rekrutacyjnej ukierunkowanej na przyszłość.

Pytania od osób poszukujących zatrudnienia dotyczące przyszłości poszczególnych stanowisk są nieuniknione. Prawdziwym powodem do obaw dla dyrektorów działów HR są jednak pytania, których nikt nie zadał. Przekazując informacje dotyczące rekrutacji w ramach komunikacji zewnętrznej, nie należy bać się stwierdzić, że nasza branża dąży do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyzacji i przyjęcia nowych łańcuchów wartości, gdy nadarzy się taka możliwość. Co ważniejsze, warto podkreślić, że organizacja wspólnie z pracownikami zamierza stawić czoła przyszłym zmianom poprzez uczenie ich, jak korzystać z nowych technologii, aby mieli większe możliwości uczestniczenia w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Utwórz solidne programy kształcenia pracowników

Współcześnie pracownicy doceniają możliwości rozwoju. Z badania przeprowadzonego przez Deloitte University Press (4) wynika, że kształcenie pracowników jest tak samo ważne dla rozwoju talentów, jak wynagrodzenie. Opracowanie obszernej strategii kształcenia umożliwi zatrzymanie personelu i ułatwi działania rekrutacyjne. Pokazanie pracownikom, że zależy nam na przygotowaniu ich na przyszłość, może zmniejszyć obawy u osób, które postrzegają automatyzację jako zagrożenie dla swojego miejsca pracy.

Wykorzystanie przykładów z własnej organizacji, by pokazać rozwój i zmiany, jakie zaszły wśród naszych pracowników po wprowadzeniu w przedsiębiorstwie zautomatyzowanych procesów, pozwoli nam omówić to zagadnienie w bardziej przystępnej formie dla osób poszukujących pracy. Informując o tym, jak programy praktycznych szkoleń, mentoringu i zwrotu opłat za studia pomogły naszym pracownikom w dostosowaniu swojej kariery do zmieniającej się organizacji, pokazujemy, że inwestycja w rozwój naszych talentów ma charakter długofalowy.

Przyciąganie najbardziej utalentowanych pracowników wymaga skutecznej strategii rekrutacyjnej, zakładającej, że zmiany będą wprowadzane, ale z udziałem dotychczasowych pracowników. Szczerość w stosunku do planowanego zastosowania automatyzacji i obszerne programy kształcenia pracowników z pewnością zachęcą do związania się z Twoją organizacją osoby poszukujące pracy i mające obawy co do stabilności zatrudnienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prowadzenia naboru pracowników w dobie automatyzacji, pobierz raport: Ewolucja środowiska pracy (5).

ŹRÓDŁA:

  1. http://www.adp.pl/hcm-umbrella/evolution-of-work 

  2. https://www.shrm.org/research/monthlyemploymentindices/line/pages/default.aspx

  3. http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/automation-jobs-and-the-future-of-work

  4. http://dupress.com/articles/employee-engagement-strategies/

  5. http://www.adp.pl/hcm-umbrella/evolution-of-work 

Oryginalny post znajduje się pod adresem: http://www.adp.com/spark/articles/is-the-threat-of-job-automation-affecting-your-recruitment-strategy-8-321

Jasmine Gordon

Tagi:automatyzacja pracystrategia rekrutacyjnazobowiązania wobec pracowników