najlepsze praktyki

Gotowi na innowacje? Rosnąca popularność wideorekrutacji

24/05/2016

Wideo-rozmowy kwalifikacyjne stanowią obecnie podstawę procesu rekrutacji. Jak wynika z najnowszego raportu firmy Aberdeen, ankietowane firmy deklarowały o gotowości do korzystania z technologii wideo na jednym z etapów procesu pozyskiwania talentów.


Organizacje decydują się na wdrożenie nowego standardu, żeby skrócić czas trwania procedur rekrutacyjnych, zmniejszyć ich koszt i usprawnić komunikację z najbardziej obiecującymi kandydatami. Taka formuła przeprowadzania  rozmów kwalifikacyjnych może ograniczyć wydatki, związane z procesem pozyskiwania nowych pracowników poprzez wyeliminowanie  kosztów podróży kandydatów  Dzięki temu można pozbyć się też problemów odnoszących się do  ustalania terminu spotkania z osobami mieszkającymi poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy.


Przyjęcie strategicznego podejścia do  procesu wideo-rekrutacji, pozwoli zmaksymalizować korzyści zarówno dla menedżerów zatrudniających nowych pracowników, jak i samych kandydatów jest konieczne.


Na żywo lub rejestrowane


Można wyróżnić dwie podstawowe formy wideo-rozmów kwalifikacyjnych: rozmowy na żywo i nagrywane wywiady asynchroniczne. Każda metoda charakteryzuje się różnymi  zaletami i korzyściami, na podstawie których firmy mogą zdecydować, która strategia wideorekrutacji najlepiej wpisuje się w ich potrzeby.


Wideo-rozmowy na żywo dają rekruterom możliwość przeprowadzenia z kandydatem wywiadu najbardziej zbliżonego w formie do tradycyjnej rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadzący mogą w czasie rzeczywistym obserwować reakcje potencjalnego pracownika na zadane pytania oraz na bieżąco wyjaśniać ewentualne niejasności lub zadawać dodatkowe pytania w oparciu o udzielone odpowiedzi.


Natomiast w trybie nagrywanych wywiadów asynchronicznych rekruterzy mają możliwość zarejestrowania pytań do kandydata lub przygotowania listy zagadnień na piśmie. Kandydat może odpowiedzieć na nie w bardziej kontrolowanych warunkach i w dogodnym dla siebie terminie. W przypadku nagrywanych wywiadów aplikanci mają więcej czasu na przemyślenie każdego pytania i sformułowanie optymalnej odpowiedzi. Taka forma wideo-rekrutacji może być wygodniejsza dla osób, które czują się niepewnie uczestnicząc w procesie kwalifikacyjnym przez Internet i teoretycznie dostarcza rekruterom bardziej przemyślanych odpowiedzi.


Najlepsze praktyki
Przed włączeniem wideo-rozmów kwalifikacyjnych do procesu pozyskiwania talentów, firmy powinny przeanalizować szereg czynników. Na etapie tworzenia strategii wideorekrutacji należy wziąć pod uwagę takie kluczowe kwestie jak: treść zadawanych pytań, liczba dozwolonych prób w przypadku rejestrowania odpowiedzi kandydata oraz kryteria oceny wyników wideo-rozmowy. Poniżej przedstawiamy trzy najlepsze praktyki, których zastosowanie warto rozważyć:

1.Zadawaj przemyślane pytania. Tak, jak w przypadku każdej innej rozmowy kwalifikacyjnej, aby ocenić czy kandydat spełnia oczekiwania organizacji należy zadawać mu starannie przemyślane pytania. Najlepiej sprawdzają się te, które wymagają od kandydata opisania konkretnych doświadczeń i osiągnięć zawodowych. Znacznie więcej dowiemy się o danej osobie prosząc ją o podanie rozwiązania potencjalnego problemu, jaki może pojawić się na jego nowym stanowisku, niż pytając o nazwę zajmowanego ostatnio stanowiska.

2. Określ parametry rejestracji. Systemy wideorozmów kwalifikacyjnych mogą oferować wiele opcji zapisu udzielanych przez kandydata odpowiedzi. Pracodawca może pozwolić kandydatowi na nagranie dowolnej liczby ujęć, ściśle określić ich możliwą liczbę, a nawet wprowadzić wymóg przysyłania pierwszej zarejestrowanej odpowiedzi. Niektóre systemy pozwalają nawet ukryć pytania do czasu rozpoczęcia przez kandydata nagrywania. Jak nietrudno się domyślić, kandydaci zdecydowanie swobodniej czują się pracując z systemami, które pozwalają na kilka prób udzielenia odpowiedzi. Natomiast, organizacje mogą być zdania, że najdokładniejszy obraz kandydata zapewni im pierwsza nagrana odpowiedź, gdyż jest najbardziej zbliżona do tej, jaka mogłaby paść w trakcie tradycyjnie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.         

3. Oceniaj treść, nie jakość nagrania. Ocena wyników wideorozmowy kwalifikacyjnej może sprawiać problemy, jednak zasadniczo nie różni się od oceny rozmowy przeprowadzonej na żywo. Istotne znaczenie ma w tym przypadku skoncentrowanie się na treści udzielonych odpowiedzi, a nie na technicznych aspektach nagrania – zwłaszcza, jeżeli kandydat korzysta ze sprzętu udostępnionego mu na potrzeby nagrania rozmowy. Zamiast na jakości nagrania, rekruterzy powinni skupić uwagę na mowie ciała kandydata, kontakcie wzrokowym i treści udzielanych odpowiedzi.

Technologia

W miarę jak wzrasta znaczenie Internetu w procesie rekrutacji, coraz istotniejsze stają się aplikacje mobilne i wideo. Firmy z różnych branż częściej wykorzystują możliwości, jakie dają im wideo-rozmowy kwalifikacyjne. Systemy wideo takie jak Skype®, które początkowo zapewniały pracodawcom łączność ze zdalnymi pracownikami szybko znalazły nowe zastosowania w procesie rekrutacyjnym.


Inne rozwiązania obejmują spersonalizowane systemy opracowane przez firmę rekrutującą bądź systemy wdrażane we współpracy z dostawcą usług RPO (Recruitment Process Outsourcing – outsourcing procesów rekrutacji) lub oferowane przez podmioty,  takie jak Interview4® czy Montage®.


Wiele systemów śledzenia aplikacji (ATS) umożliwia integrację wideorozmowy kwalifikacyjnej z formularzem lub innym elementem danej technologii. Aby zagwarantować powiązanie nagrania kandydata z jego aplikacją i profilem, konieczna jest bezpośrednia współpraca organizacji z dostawcą rozwiązania ATS. Niezbędne może okazać się też zwrócenie się do zespołu odpowiedzialnego za techniczną obsługę rekrutacji z prośbą o stworzenie harmonijnego procesu.


Budowanie strategii


Możliwość komunikacji z kandydatami za pomocą różnych platform ma coraz większe znaczenie zarówno dla samych organizacji, jak i osób poszukujących pracy. Wideorozmowa kwalifikacyjna jest prostą, a jednocześnie skuteczną metodą. Z jednej strony gwarantuje oszczędność czasu i środków przeznaczanych na rekrutację, a z drugiej ­– eliminuje wiele niedogodności i zapewnia kandydatom komfort. Stworzenie strategii wideorekrutacji dostosowanej do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa nie tylko poprawi Twój wizerunek jako pracodawcy, ale również znacznie uprości proces pozyskiwania i identyfikacji kluczowych talentów.

By Dave Imbrogno

 

Tagi:najlepsze praktykipozyskiwanie talentówproces rekrutacjitechnologiawideo-rekrutacja