dział kadr

Jak być liderem w dobie szybko zmieniającego się świata VUCA?

11/10/2016

Środowisko biznesowe pierwszy raz w historii możemy określić skrótem VUCA, oznaczającym niestabilność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. Organizacje zmagają się z coraz to nowymi przeciwnościami wynikającymi z szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jednak, niezmiennie – nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądało jutro. Okazuje się, że ponad połowa firm, które w 2000 r. osiągnęły największe dochody brutto według rankingu Fortune 500, dzisiaj już nie istnieje – jednym z powodów jest nieumiejętność przystosowania się do rzeczywistości świata VUCA. Jednocześnie, zmieniający się świat oferuje nam szereg możliwości, które usprawniają i ułatwiają naszą pracę – na przykład dzięki internetowi i technologii inteligentnej chmury mamy dostęp do wszystkich danych, ilekroć takiego dostępu potrzebujemy. Możemy również korzystać w czasie rzeczywistym ze zgromadzonych danych, co pozwala nam na możliwie szybką reakcję na kryzysy i zmiany. Jednak, w praktyce większość firm nie dotrzymuje kroku czasom i nie wykorzystuje pełnego potencjału rewolucji technologicznej.

Umiejętność analizy danych

Najnowsze badanie firmy PwC wskazuje, że tylko 1/3 najważniejszych decyzji podejmowanych przez kadrę zarządzającą opiera się na danych wewnętrznych i analityce. Tylko te firmy, które potrafią okiełznać moc oferowaną przez dane, przetrwają i będą prosperować w dzisiejszym, niepewnym świecie. Również zespoły w działach kadrowych muszą radzić sobie z dynamiką zmian, próbując dotrzymać kroku najnowszym technologiom i nowelizacjom ustaw, stawiając przy tym czoła wyzwaniom związanym ze zróżnicowaniem kadry pracowniczej. Działy HR wciąż poświęcają zbyt wiele czasu na pozyskiwanie odpowiednich danych niezbędnych do podjęcia decyzji lub zbyt długo oceniają skutki wcześniejszych wdrożeń. Za dużo czasu zabiera również gromadzenie i organizowanie danych oraz weryfikacja ich poprawności. Działalność prowadzona w ten sposób, jest niezwykle czasochłonna i zwiększa koszty infrastruktury IT, wsparcia i konserwacji. Międzynarodowy rozwój firm jest uzależniony od zdolności działów HR do skutecznego wdrożenia lokalnych przepisów, rekrutacji nowych pracowników i zapewnienia spójności danych.

Jak radzić sobie z rzeczywistością VUCA?

Aby przetrwać i efektywnie prosperować w świecie VUCA, firma nie może pozwolić sobie na wątpliwości. Organizacja musi mieć pewność, że trafnie odpowiada na trudności związane z rynkiem, optymalizacją kosztów czy na oczekiwania pracowników. Narzędzia zapewniane przez partnera outsourcingowego, np. samoobsługa dla pracowników, dostępność w oprogramowaniu mobilnym, globalne wsparcie eksperckie w trybie 24/7, zapewniają szybkość reakcji, których potrzebują prezesi, aby uniknąć pułapek i w pełni wykorzystać możliwości w świecie VUCA. Badanie Accenture dotyczące ryzyka związanego ze zgodnością prawną dowodzi, że zdecydowana większość (81%) ankietowanych uważa optymalizację operacji za konieczną w celu zarządzania bardziej złożonym ryzykiem w trudnych warunkach kadrowych. Sukces odniosą te firmy, które skorzystają z ujednoliconych, zlecanych procesów kadrowo-płacowych. Czy jesteś gotowy na wyzwania VUCA?

Więcej informacji na temat wyzwań, które niesie ze sobą świat VUCA dostępnych jest
w naszym raporcie:
Jak być liderem w świecie VUCA: inwestycje w działy kadr

ADP Polska

Tagi:dział kadrHRVUCAzarządzanie kapitałem ludzkim