Evolution of Work

Jak zmienia się globalna kadra pracownicza i co należy z tym zrobić?

17/08/2016

Wszyscy słyszeliśmy, że „kadra pracownicza na świecie się zmienia”, prawda? Ale rzadko tym słowom towarzyszy wyjaśnienie jak się zmienia i co powinniśmy w tej sprawie zrobić jako specjaliści w zakresie zasobów ludzkich. Wyjaśniamy.

Kadra pracownicza dzieli się i rozprasza. W większości branż technologia coraz częściej pozwala nam wykonywać pracę w dowolnym miejscu, więc nie ma już potrzeby, by pracownicy byli „przywiązani” do biurka lub hali produkcyjnej. Z raportu ADP Evolution of Work wynika, że 95% ankietowanych uważa, że wkrótce będą mogli pracować z dowolnego miejsca na świecie1. Zgodnie z oficjalnymi statystykami, spośród 30,2 milionów osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii w styczniu i marcu 2014 r. 4,2 miliony pracowało z domu, co stanowi 13,9% wszystkich pracowników – najwyższy odsetek w historii gromadzenia danych na ten temat 2.

Kadra pracownicza ewoluuje również z szeregu pełnoetatowych pracowników w kierunku elastycznego modelu pracowników zatrudnianych na krótkoterminowe kontrakty. Według Deloitte już ponad jedna trzecia (34%) wszystkich pracowników w USA to pracownicy kontraktowi, a ponad połowa (51%) pracodawców deklaruje, że zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat będzie rosło. Podobną tendencję w Europie obserwuje Federacja Międzynarodowych Pracodawców 3.

Opisane zjawisko nazywa się „kadrą pracowniczą na żądanie” – zgrabny termin pokazujący, jak przedsiębiorstwa wykorzystują rozległe sieci specjalistów i profesjonalistów.

Dla działów HR oznacza to oczywiście większe komplikacje. Ze względu na rosnącą liczbę pracowników zdalnych specjaliści z dziedziny HR będą musieli podjąć większy wysiłek, aby zapewnić łączność i współpracę między członkami zespołów. Kadra 500 pracowników na pełny etat może z łatwością przekształcić się w zespół 1000–5000 osób zatrudnionych w oparciu o kontrakty na różne okresy. Kontrola ich pracy, wyników i rozwoju jest jeszcze trudniejsza, jeśli pracują z domu lub zdalnie.

W rzeczywistości tylko firmy dysponujące odpowiednimi procesami i technologiami mogą cieszyć się taką elastycznością. Niestety większość organizacji boryka się z niedostatkami przestarzałych systemów, co paraliżuje ich funkcjonowanie. Jeśli macie wyrzuty sumienia, że ciągle korzystacie z arkuszy Excela, by być na bieżąco, uwierzcie – nie jesteście sami. Jest to bardziej rozpowszechniona metoda, niż mogłoby się wydawać. Z drugiej strony – jest ona niewystarczająca. Nie da się uchwycić złożoności obecnej kadry pracowniczej w prostym arkuszu kalkulacyjnym.

Potrzebny jest pojedynczy, wszechstronny system HCM (Human Capital Management), by odzwierciedlić dzisiejsze środowisko pracy. Wdrożenie jednolitego rozwiązania pozwala organizacjom ograniczyć koszty pracy, poprawić zgodność z przepisami i umożliwić pracownikom podejmowanie lepszych decyzji służących realizacji celów biznesowych. To zupełnie nowa koncepcja oferująca pracownikom kontraktowym i etatowym znacznie większe zaangażowanie, elastyczność i innowacyjność. Z kolei działy HR mogą przyjąć bardziej ludzkie podejście do zarządzania kadrami, rozwojem pracowników i kierowników. Jednakże złe podejście i działanie w pojedynkę może spowodować, że złożoność zamieni się w sieć, z której nie da się wyplątać.

W naszym ostatnim raporcie można znaleźć szersze podsumowanie trendów obserwowanych w obszarze zatrudnienia pracowników oraz informacje, w czym przydają się rozwiązania do zarządzania czasem pracy i urlopami. 

1 Instytut badawczy ADP Research Institute , Evolution of Work, 2016
2 UK Office for National Statistics, Characteristics of Home Workers, 2014
3 European Human Resource Trends, FedEE Global

Tagi:Evolution of Workglobalizacjakadra pracowniczapracownicy zdalniwyzwanie kadrowezarządzanie pracownikami