komunikacja cyfrowa

Komunikacja w zakresie zasobów ludzkich – jak informować o nowych inicjatywach

19/07/2016

Informowanie o kwestiach dotyczących zasobów ludzkich ma istotne znaczenie nie tylko w przypadku rekrutacji nowych pracowników, ale również w bieżących kontaktach z członkami zespołów. Jednym z największych wyzwań dla dyrektorów działów HR jest utrzymanie zaangażowania pracowników. Jak wynika z badania przeprowadzonego niedawno przez Society for Human Resource Management (1), główną taktyką stosowaną, by sprostać temu wyzwaniu jest budowanie kultury korporacyjnej, w ramach której członkowie kierownictwa podkreślają znaczenie zaufania, otwartej komunikacji i uczciwości, prezentując jednocześnie taką postawę.

Jeśli Twojej organizacji zależy na wprowadzaniu najnowszych inicjatyw umożliwiających zatrzymanie najlepszych pracowników, konieczne jest informowanie o nich w ramach regularnej komunikacji z pracownikami. Nowe zasady dotyczące telepracy, karnety na siłownię i inne nowoczesne świadczenia pracownicze na niewiele się zdadzą, jeśli pracownicy nie będą o nich wiedzieć lub nie będą rozumieć, na czym polegają. To właśnie dlatego skuteczna komunikacja w zakresie HR jest tak ważna.

Poniżej przedstawiliśmy cztery sposoby na usprawnienie komunikacji z pracownikami. Ich zastosowanie pomoże przekonać Twój personel, że Wasza firma wyprzedza konkurencję i pozostaje znakomitym miejscem pracy.

1. Szanuj czas swoich pracowników

Niezależnie od tego, jak bardzo pracownicy cenią sobie wszystkie fantastyczne inicjatywy i świadczenia oferowane im przez dział HR, pamiętaj, że przychodzą do pracy, by wykonywać swoje obowiązki, a dobrych pracowników wyróżnia to, że powierzone im zadania starają się wykonywać jak najlepiej. Jeśli osoby odpowiedzialne za komunikację w dziale HR stale bombardują pracowników nowymi informacjami, mogą z czasem stać się głusi na kolejne komunikaty.

Warto zwrócić uwagę na to, jak często komunikujemy się z pracownikami i ograniczyć przekazywane informacje do niezbędnego minimum. Jeśli raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu dział komunikacji korporacyjnej rozsyła do pracowników swój newsletter, postaraj się zawrzeć w nim aktualne zagadnienia dotyczące HR.

Unikaj bezpośrednich spotkań jako głównej formy komunikacji. Zwykle wymagają one poświęcenia sporej ilości cennego czasu, a przedstawiane na nich informacje można na ogół równie skutecznie przekazać w innej formie, pozwalającej w większym stopniu uszanować czas pracowników (np. webinaria i komunikacja elektroniczna).

2. Wykorzystuj różne formy komunikacji

Nie ma jednej zasady, która gwarantowałaby skuteczną komunikację w zakresie HR. Najskuteczniejszym sposobem dotarcia do różnych grup pracowników jest zastosowanie zróżnicowanego podejścia. Jak wynika ze zrealizowanego przez ADP badania pt. Ewolucja środowiska pracy (2), 79% pracowników pozytywnie ocenia technologie, które „umożliwią zacieśnienie współpracy i interakcji niezależnie od miejsca i czasu”. Zgodnie z powyższym, dobrym pomysłem byłoby przeprowadzenie wśród pracowników ankiety dotyczącej preferowanych przez nich sposobów otrzymywania informacji oraz technologii komunikacji, którą uważają za najbardziej użyteczną. Niezależnie jednak od ich wskazań, komunikacja cyfrowa w dzisiejszych miejscach pracy powinna stanowić ważną część strategii i być wykorzystywana w połączeniu z bardziej tradycyjnymi formami komunikacji drukowanej.

Firma Melcrum (3), która specjalizuje się w technologiach komunikacyjnych opracowała przewodnik na temat kanałów komunikacji, w którym szczegółowo opisuje, jakie rodzaje wiadomości najlepiej się sprawdzają w przypadku poszczególnych rodzajów informacji. Specjaliści Melcrum radzą, by „dobrać kanał komunikacji do celu, jaki zamierzamy osiągnąć – może to być na przykład szerzenie świadomości lub zdobycie zaangażowania”.

3. Bądź do dyspozycji

Nawet, jeśli wydaje nam się, że przekazaliśmy personelowi informacje na temat wszystkich możliwych kwestii, pracownicy i tak będą mieć pytania. Pamiętaj, by komunikaty zawierały informacje na temat tego, gdzie powinni kierować pytania. Według specjalistów z ADP Research Institute, tylko mniej więcej połowa pracowników uważa, że uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące HR (4) jest „bardzo” lub „niezwykle” łatwe. Należy im to więc ułatwić poprzez utworzenie specjalnego adresu e-mail lub konta na Twitterze, które będą monitorowane i wykorzystywane do terminowego udzielania odpowiedzi.

4. Skup się na tym, co najważniejsze

W przypadku każdego rodzaju komunikacji, kierownicy ds. HR powinni skupić się na najważniejszych celach i kluczowym przekazie dla pracowników. Zamiast chaotycznie udostępniać informacje, warto przed ich przekazaniem zastanowić się, jakie są nasze najważniejsze cele i upewnić się, że mają one znaczenie dla pracowników.

Jeśli chcemy na przykład przedstawić nowo zatrudnioną osobę, opowiedzmy o tym, w jaki sposób przyczyni się do sukcesu organizacji lub na czym będzie polegać jej współpraca z innymi pracownikami i działami. W przypadku, gdy informacje dotyczą elastycznego podejścia do czasu pracy, wyjaśnij, w jaki sposób to rozwiązanie umożliwi większej liczbie pracowników wykonywanie swoich zadań i przyczyni się do większej produktywności wszystkich zespołów. Informacje nie powinny zawisnąć w próżni, więc zastanów się, jakie znaczenie dla danej grupy odbiorców mają nowo wprowadzone inicjatywy i jasno wytłumacz, czego dotyczą.

Regularna komunikacja z pracownikami to jedyny sposób, aby umożliwić im otrzymywanie aktualnych informacji na temat inicjatyw prowadzonych na ich rzecz przez dział HR. Utworzenie lepszego, bardziej produktywnego miejsca pracy dla zespołów pozwala stale i skutecznie promować osiągnięcia w tym zakresie, aby maksymalnie zwiększyć świadomość i poczucie kontaktu z całym przedsiębiorstwem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat komunikacji w zakresie zasobów ludzkich, pobierz raport: Ewolucja środowiska pracy (2) .

ŹRÓDŁA:

  1. https://www.shrm.org/Research/SurveyFindings/Documents/15-0502%20Bus_HC_Challenges_Report_FINAL.pdf

  2. https://indd.adobe.com/view/5b54e57c-d9f9-44f6-aff0-fcbcadbb59c8

  3. https://www.melcrum.com/research/strategy-planning-tactics-intranets-digital-social-media/choosing-right-communication

  4. http://www.adp.pl/hcm-umbrella/evolution-of-work 

Oryginalny post znajduje się pod adresem: http://www.adp.com/spark/articles/human-resources-communication-how-to-communicate-new-initiatives-7-356

 

Tagi:komunikacja cyfrowakomunikacja HRnowe inicjatywy