ewolucja środowiska pracy

Kultura korporacyjna przy pracy zdalnej? – 5 porad dla dyrektorów działów HR

27/06/2016

Dzięki postępowi technologicznemu, który w ostatnich latach umożliwił zwiększenie elastyczności środowiska pracy, coraz więcej pracowników dużych przedsiębiorstw pracuje z domu lub zdalnego biura. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ADP Research Institute (1), perspektywa pracy z dowolnego miejsca na świecie wzbudza pozytywne emocje u 81% pracowników. Ponadto 41% ankietowanych oczekuje, że trend ten będzie miał wpływ na ich życie osobiste, a 49% uważa, że stanowi on odzwierciedlenie współczesnego środowiska pracy, w odróżnieniu od jego przyszłego kształtu.

W czasach elastycznej organizacji pracy koncepcja budowania pozytywnej kultury korporacyjnej w zdalnych miejscach pracy ma coraz większe znaczenie. Dyrektorzy działów HR w przedsiębiorstwach, w których istnieje system pracy niestacjonarnej lub planuje się jego wprowadzenie, powinni postrzegać kulturę korporacyjną jako narzędzie umożliwiające zwiększenie produktywności pracowników zdalnych i przyciąganie talentów.

Zdaniem Josha Bersina (2), analityka procesów HR działania z zakresu „employment branding” stanowią kluczowy element strategii pozyskiwania specjalistów. Właściwe prezentowanie kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa potencjalnym pracownikom może „zapewnić organizacjom lepszą pozycję na rynku” oraz pomóc im „przyciągać wysokiej jakości kandydatów”. Nie należy ponadto bagatelizować roli kultury firmy jako narzędzia umożliwiającego zatrzymanie i zaangażowanie pracowników zdalnych.

Poniżej przedstawiliśmy pięć ważnych zasad, które pozwolą dyrektorom działów HR umocnić pozytywną kulturę korporacyjną wśród zespołów zdalnych:

1. Jasno określ swoją kulturę organizacyjną

Jeśli dyrektor i personel działu HR nie są w stanie określić wartości kultury firmy, pracownicy też z pewnością nie będą potrafili tego zrobić. Każde przedsiębiorstwo posiada swoją kulturę korporacyjną, niezależnie od tego, czy dział HR podjął właściwe kroki, by zdefiniować i udokumentować jej wartości. Jak ostrzegają autorzy serwisu CIO (3), „jeśli pozwolimy, by kultura firmy rozwijała się w sposób organiczny, bez wytycznych i założeń ramowych ze strony kierownictwa oraz bez uwzględnienia kwestii ważnych dla pracowników, może okazać się, że stworzyliśmy kulturę, której wcale nie chcemy”. Wskazanie wartości umożliwia zarządowi i kierownictwu aktywne, a zarazem kontrolowane budowanie kultury przedsiębiorstwa.

W dobie Internetu trudno jest ukryć jakiekolwiek tajemnice. Taka sytuacja może grozić pogorszeniem się reputacji w sieci organizacji o słabej lub słabo zdefiniowanej kulturze korporacyjnej, co w konsekwencji może zniweczyć starania o pozyskanie utalentowanych pracowników. Firmy posiadające dobrze zdefiniowaną i pozytywną kulturę korporacyjną mogą zdobyć wyraźną przewagę na konkurencyjnym rynku rekrutacyjnym.

W procesie pozyskiwania menedżerów kod kulturowy może zostać zastosowany jako narzędzie pozwalające ocenić, czy kandydat nadaje się na dane stanowisko.

2. Zatrudniaj mądrze

Według czasopisma Harvard Business Review (4) (HBR), „dopasowanie pod względem kultury oznacza prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie postępować w sposób odzwierciedlający najważniejsze przekonania, postawy i zachowania, które składają się na kulturę danej organizacji lub będzie w stanie się do nich dostosować”. Selekcja pracowników w oparciu o zdolność dostosowania się do kultury przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie w przypadku ich późniejszego zatrzymania w organizacji oraz pozwala z dużą dokładnością przewidzieć ich przyszłe wyniki w pracy. W przypadku rekrutacji pracowników bezpośrednio na stanowiska zdalne z możliwością elastycznego systemu pracy, ocena dopasowania pod względem kultury organizacyjnej jest szczególnie ważna. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że pracownicy, którzy podzielają wartości przedsiębiorstwa i jego kod kulturowy, będą wydajnie pracować i skutecznie komunikować się z firmą podczas pracy z domu.

W artykule zaznaczono, że wartości związane z kulturą przedsiębiorstwa – takie jak współpraca, pod kątem których ocenia się kandydatów w procesie rekrutacji, nie koniecznie muszą znajdywać odzwierciedlenie w dotychczasowym doświadczeniu kandydata. Osoby prowadzące rekrutację powinny poprosić kandydata, by scharakteryzował idealną według niego kulturę korporacyjną i ocenić, czy jej cechy pokrywają się z wartościami organizacji.

3. Stosuj środki motywujące

Środki motywujące mogą być skutecznym narzędziem ułatwiającym zapoczątkowanie zmian w przedsiębiorstwie. Docenianie osiągnięć, bodźce finansowe oraz inne czynniki motywacyjne dla pracowników, którzy podzielają wartości firmy mogą zwiększyć przestrzeganie zasad kultury korporacyjnej.

Autorzy serwisu dla osób poszukujących pracy Recruiter (5) sugerują, by przyznawać „nagrody pracownikom, którzy znajdą najlepsze aplikacje i narzędzia umożliwiające zwiększenie produktywności i będą je stosować w swoich zespołach”. Poproszenie pracowników o znalezienie technologii, którą można zastosować w organizacji, dodając jednocześnie element rywalizacji, może być świetnym narzędziem, które pozwoli nam obiektywnie zmierzyć ich wyniki względem oczekiwań w zakresie kultury korporacyjnej.

4. Pamiętaj o zaletach bezpośrednich kontaktów

Bezpośrednie spotkania i wspólne wyjazdy w regularnych odstępach czasu, na przykład raz w roku, umożliwiają dyrektorom działu HR i kierownictwu umocnienie relacji między członkami zespołów zdalnych. Według autorów portalu Remote.co (6) takie formy integracji mogą „podnieść morale i poprawić pracę zespołową”, bez rezygnacji z elastycznego systemu pracy, bardzo cenionego przez pracowników niestacjonarnych. Poprzez zachęcanie pracowników do budowania głębszych relacji kierownictwo może zwiększyć zaufanie między członkami zespołu.

5. Korzystaj z właściwych technologii

Niezależnie od wielkości, zespoły zdalne mogą korzystać z technologii, które służą umacnianiu różnych aspektów pozytywnej kultury korporacyjnej. Dyrektorzy działów HR powinni we współpracy ze specjalistami ds. IT opracować zestaw narzędzi, które umożliwią osiągnięcie maksymalnej produktywności, współpracy i komunikacji. Wykorzystanie technologii w ramach odpowiednich procesów sprawia, że pracownicy zdalni poczują się mocno związani ze swoim pracodawcą.

Technologie umożliwiające umocnienie kultury korporacyjnej wśród zespołów zdalnych obejmują m.in.:

 • czaty do komunikacji między członkami zespołów i grup projektowych;

 • programy do zarządzania zadaniami i terminami w ramach projektów;

 • narzędzia do prowadzenia wideokonferencji i szkoleń;

 • narzędzia umożliwiające wspólną prace na plikach, w tym m.in. kontrolę wersji
  i udostępnianie dokumentów.

Technologia nie powinna nigdy definiować kultury zespołu. Właściwie dobrane narzędzia mogą jednak ułatwić realizację misji dyrektora działu HR, jaką jest ułatwienie pozytywnej współpracy między członkami zespołów zdalnych.

Budowanie pozytywnej kultury korporacyjnej wśród pracowników zdalnych pozwala zatrzymać ich na dłużej, zwiększając jednocześnie zdolność przedsiębiorstwa do rekrutowania odpowiednich członków zespołu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zdalnego zarządzania, pobierz raport: Ewolucja środowiska pracy (7) .

ŹRÓDŁA:

 1. http://www.adp.pl/hcm-umbrella/evolution-of-work

 2. http://www.bersin.com/blog/post/2012/02/Recruitment-is-NOT-Talent-Acquisition.aspx

 3. http://www.cio.com/article/2875140/careers-staffing/define-your-corporate-culture-

 4. https://hbr.org/2015/07/recruiting-for-cultural-fit

 5. https://www.recruiter.com/i/5-corporate-incentives-that-can-drastically-improve-company-culture/

 6. https://remote.co/the-importance-of-company-culture-in-a-remote-office/

 7. http://www.adp.pl/hcm-umbrella/evolution-of-work

Oryginalny post znajduje się pod adresem:

http://www.adp.com/spark/articles/corporate-culture-in-remote-workplaces-5-tips-for-chros-7-331

By Jasmine Gordon

Tagi:ewolucja środowiska pracykultura korporacyjnakultura przedsiębiorstwapraca zdalna