ewolucja środowiska pracy

Jak nadążyć za zmianami w środowisku pracy: dlaczego wiedza ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności

14/09/2016

Ostatnich kilka lat to okres dynamicznych zmian w środowisku pracy. Technologie w dalszym ciągu wpływają na to, jak pracujemy, a potrzeby pracowników w większym stopniu niż kiedyś zmieniają się pod wpływem zmiennych wymagań ekonomicznych. W rezultacie dostęp do wiedzy i informacji ma coraz większe znaczenie dla pracowników, którzy muszą przystosować się do zmieniających się ról i rywalizować między sobą na globalnym rynku pracy. Pracodawcom często zależy na tym, by ich pracownicy robili więcej w krótszym czasie, wykonywali zróżnicowane zadania i szybko zdobywali nowe umiejętności. Wyzwanie polega na tym, by pracodawca miał pewność, że udostępnia pracownikom zasoby niezbędne do gromadzenia wiedzy i efektywnej wymiany informacji.

ADP Research Institute® (ADP RI), wyspecjalizowana grupa działająca w ramach ADP®, przeprowadziła badanie jakościowe i ilościowe wśród pracodawców oraz pracowników, którego celem było wskazanie kilku głównych trendów przyczyniających się do zmian w środowisku pracy. Jednym z zaobserwowanych trendów było wykorzystanie i wymiana wiedzy jako niezbędnej praktyki wśród globalnych i wszechstronnie wykwalifikowanych pracowników. Badanie obejmowało analizę czterech głównych regionów: Ameryki Północnej, Europy, Ameryki Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku. W każdym z tych regionów pracodawcy i pracownicy inaczej zarządzają wiedzą w miejscu pracy. Pracodawcy mogą wyprzedzać trendy, udostępniając swoim pracownikom odpowiednie narzędzia i zachęcając ich do dzielenia się wiedzą w swojej organizacji.

Wykorzystanie wiedzy w organizacji

Wraz ze zmianami w środowisku pracowniczym wiedza i sposoby jej rozpowszechniania zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Pracownicy z pokolenia baby boomer wkrótce przejdą na emeryturę, zabierając ze sobą lata doświadczenia i zgromadzoną wiedzę. Aby dana organizacja mogła tę wiedzę zatrzymać, pracownicy muszą mieć dostęp do systemów i procedur, które umożliwią im dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi. Kolejną zmianą w środowisku pracowniczym jest trend polegający na częstej zmianie zakresu obowiązków. Pracownicy muszą szybko podejmować się nowych projektów i zadań, a w razie potrzeby zastępować współpracowników na innych stanowiskach, co wymaga od nich nauki nowych obowiązków lub poznania różnych aspektów danej branży. Proces ten może przebiegać sprawnie pod warunkiem, że pracownicy będą mieli do dyspozycji dotychczasowe zasoby lub platformy edukacyjne. Pracownicy są teraz z zasady bardziej obciążeni pracą niż w przeszłości i wykonują więcej zadań wymagających krytycznego myślenia lub wykorzystania posiadanej wiedzy, a mniej czynności automatycznych. Wykonywanie tego rodzaju pracy wymaga od pracowników zdolności łatwego gromadzenia informacji i współpracy.

Aby odpowiedzieć na te potrzeby, pracodawcy mogą znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zapewnić pracownikom dostęp do pożądanych narzędzi szkoleniowych i platform do wymiany informacji. Rozwiązania te obejmują zasoby oferujące kształcenie na żądanie, na przykład w postaci kursów szkoleniowych online lub platformy komunikacyjne, które umożliwiają pracownikom szybką i wydajną wymianę informacji i współpracę z dowolnego miejsca. Pracodawcy mogą ponadto zadbać o to, by pracownikom dano czas na opanowanie nowych umiejętności, w tym m.in. na udział w szkoleniach odbywających się w firmie, programach kształcenia ustawicznego lub konferencjach i innych imprezach branżowych. Oprócz udostępnienia właściwych narzędzi i zasobów przedsiębiorstwo może wspierać kulturę opartą na rozwijaniu i rozpowszechnianiu wiedzy w organizacji. Pracowników powinno się zachęcać do poszerzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kompetencji zgodnie z określonymi przez nich celami w zakresie rozwoju zawodowego i potrzebami firmy.

Zróżnicowanie procesu uczenia się w miejscu pracy w poszczególnych regionach

Pracodawcy i pracownicy z Ameryki Północnej, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez ADP RI, byli zdania, że posiadają już dostęp do narzędzi i zasobów niezbędnych do zdobywania i wymiany informacji potrzebnych im do wykonywania swoich obowiązków. Wiele osób odczuwa już pozytywny wpływ związany z możliwością nawiązania kontaktu z globalną siecią zawodową i kształcenia na żądanie z wykorzystaniem technologii. Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy pozytywnie oceniali te zmiany i cieszyli się z możliwości ciągłego rozwoju w swojej pracy.

Podejście Europejczyków było natomiast nieco inne. Mimo iż twierdzili oni, że dzięki zastosowaniu technologii mają już do dyspozycji więcej możliwości uczenia się i nawiązywania kontaktu z innymi osobami w miejscu pracy, część respondentów sceptycznie podchodziła do wykorzystania mediów społecznościowych jako narzędzia współpracy, a wielu pracowników wyrażało obawy związane z koniecznością częstego zdobywania nowych umiejętności lub zmiany zakresu obowiązków. W odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania w miejscu pracy w kilku krajach w regionie podejmowane są działania obejmujące wprowadzenie do szkół nauczania przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem technologii.

Respondenci w Ameryce Łacińskiej deklarowali natomiast, że zmiana polegająca na wykorzystaniu technologii i mediów społecznościowych jako narzędzia współpracy i wymiany wiedzy w miejscu pracy jest wyraźnie odczuwalna. Pracownicy i pracodawcy, którzy wzięli udział w ankiecie w tym regionie, uważali, że technologia ułatwia im budowanie głębszych relacji i szybką naukę nowych umiejętności. Ich zdaniem trend polegający na ciągłej zmianie ról w miejscu pracy panuje już w organizacjach od jakiegoś czasu i będzie się w najbliższych latach umacniał.

Region Azji i Pacyfiku zajmuje wiodącą pozycję pod względem kształcenia na żądanie i zasobów technologicznych ułatwiających wymianę wiedzy w miejscu pracy. Respondenci z tego regionu potwierdzili silny wpływ trendu polegającego na wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy w miejscu pracy w celu ciągłego uczenia się i zmiany ról oraz cieszyli się ze zwiększonego dostępu do zasobów i narzędzi niezbędnych im do wykonywania swojej pracy. Pracodawcy z tego regionu deklarowali, że często zachęcają pracowników do ciągłego uczenia się.

Wraz z ewolucją środowiska pracy wymiana wiedzy i informacji jest niezbędna do realizacji zadań i utrzymania konkurencyjności. Wykorzystanie technologii pozwala obecnie na wydajniejsze wykonywanie wielu tradycyjnych zadań, a duża część podstawowych czynności jest dziś zautomatyzowana. Wraz z zastosowaniem tych rozwiązań zmienił się charakter codziennej pracy wielu pracowników, od których oczekuje się teraz szybkiego zdobywania nowych umiejętności, większych nakładów pracy oraz częstej zmiany pełnionych obowiązków zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Udostępnianie pracownikom niezbędnych zasobów i wspieranie procesu uczenia się i wymiany wiedzy pozwoli pracodawcom mieć pewność, że ich organizacja nadąża za tymi zmianami.

Oryginalny post znajduje się na blogu pod adresem: http://www.adp.com/tools-and-resources/adp-research-institute/insights/insight-item-detail.aspx?id=DD6E7111-B41B-4DED-BA2D-9545546116F6

Tagi:ewolucja środowiska pracykonkurencyjnośćmiejsce pracywiedza