globalizacja

Pięć tendencji, które zredefiniują zarządzanie kapitałem ludzkim

12/04/2016

Czy wiesz, że zgodnie z wynikami badania Towers Watson's Global Talent Management and Rewards (1), jedna trzecia pracodawców na całym świecie odnotowała wzrost fluktuacji kadr? Ponadto, wysoki odsetek organizacji miał problem z utrzymaniem przy sobie kluczowych grup pracowników, czyli tych posiadających najważniejsze umiejętności, wysoki potencjał i osiągających najlepsze wyniki. Jeszcze więcej pracodawców napotyka trudności ze znalezieniem takich pracowników.

Te dość alarmujące statystyki wyraźnie uwypuklają wyzwania, pojawiające się w obliczu zaciekłej walki o najlepszych pracowników. Stawką w niej jest produktywność firm, możliwości wzrostu, rozwój personelu i utrzymanie wysokiego poziomu motywacji oraz efektywne zarządzanie osiąganymi przez niego wynikami. Aż 87% firm (2) prowadzi reorganizację albo restrukturyzację lub też rozważa zmianę w zakresie pozyskiwania pracowników. Zachodzące nieustannie zmiany mają odbicie w pojawiających się tendencjach, które mogą wystawić na próbę nawet najlepiej skonstruowane programy zarządzania wysoko cenionymi pracownikami.

Statystyki pokazują, że jakość strategii zarządzania kapitałem ludzkim firmy może wyraźnie wpłynąć na jej działalność i przyszłość. Podejście organizacji do obsady etatów, polegające głównie na zarządzaniu pracownikami i wspieraniu ich stałego rozwoju, przejawia się w strategicznych wskaźnikach dotyczących np. poziomu zadowolenia lub utrzymania pracowników, ale także w zadowoleniu i zachowaniach klientów. Najlepsze programy zarządzania kapitałem ludzkim są oparte na strategii i dostosowują metody zarządzania kadrami do wartości i celów firmy. W konsekwencji, podmioty decyzyjne zyskują swobodę reakcji na zachodzące w biznesie zmiany.

Tymczasem liderzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi dokładają wszelkich starań, aby w swoich działaniach uwzględniać poniższe pięć tendencji, mających wpływ na strategię zarządzania personelem w ich firmie:

TENDENCJA NR 1: Przyspieszenie procesów globalizacyjnych

Zjawisko globalizacji dotyczy również współczesnej siły roboczej. Zgodnie z niedawno przeprowadzonymi badaniami (3), 40% pracowników pracuje w kraju innym niż ten, w którym znajduje się główna siedziba ich organizacji. Począwszy od planowania wynagrodzeń, poprzez oceny pracownicze, aż po narzędzia uczenia się – pracownicy na całym świecie wymagają efektywności ustandaryzowanych procesów zarządzania kapitałem ludzkim o globalnym zasięgu.

TENDENCJA NR 2: Zmiany demograficzne

Według centrum badawczego Pew Research Center® (4), w 2015 r. pokolenie Y stanowiło największą grupę wśród pracowników. Ten dynamicznie rozwijający się segment kadry pracowniczej wymaga najnowocześniejszych narzędzi i zasobów, dostępnych także w wersji mobilnej. Wyniki badania przeprowadzonego przez Frost & Sullivan® (5) potwierdzają tę tendencję i dowodzą, że ponad 70% firm północnoamerykańskich wdrożyło szeroki wachlarz programów dla kadr mobilnych, które pomagają podnieść produktywność, usprawniają proces sprzedaży i sprzyjają zmniejszeniu ilości papierkowej roboty. Coraz większego znaczenia nabierają też media społecznościowe. W tych warunkach mobilne narzędzia do zarządzania personelem, integracja społeczna i wyraźne komunikowanie zasad dotyczących mediów społecznościowych są niezbędne.

TENDENCJA NR 3: Integracja rozwiązań

Proste rozwiązania są najlepsze, dowodzi temu przeprowadzone w 2015 r. badanie, według którego pracodawcy na całym świecie zarządzają średnio 33 systemami płacowymi i 31 systemami kadrowymi (6), czyli o 40% więcej niż rok wcześniej. W przypadku wielonarodowych organizacji z siedzibą w krajach rynków wschodzących, np. w regionie Azji i Pacyfiku i Ameryce Łacińskiej, sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż dotyczy średnio 40–50 różnych systemów płacowych i kadrowych.

Rezultat? Przytłoczenie obowiązkami zespołów zajmujących się kadrami. Nowe rozwiązania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, które integrują różne systemy i funkcje szybko się upowszechniają. Ich główną zaletą jest to, że pomagają zmniejszyć liczbę błędów, zredukować nakłady pracy, zminimalizować zadania wykonywane manualnie i odciążyć zespoły ds. HR tak, by mogły skupić się na zadaniach strategicznych.

TENDENCJA NR 4: Większa zgodność z przepisami

Firmy muszą stawiać dziś czoła rosnącym wymaganiom regulacyjnym. Proces osiągania zgodności z przepisami – zasad dotyczących zatrudnienia, praktyk pracy, regulacji podatkowych, warunków odnośnie prywatności danych i równouprawnienia – jest czasochłonny i kosztowny. Stanowi jednocześnie ruchomy cel, ponieważ terminy związane z regulacjami podatkowymi dotyczącymi pracowników stają się coraz krótsze. Ponadto, wielu pracowników nie jest wystarczająco dobrze wyszkolonych w kwestii przygotowywania dokumentacji tak, aby uniknąć lub zminimalizować ewentualne grożące kary.

TENDENCJA NR 5: Wzrost działań na rzecz ograniczenia kosztów

Jako, że coraz więcej organizacji przyjmuje globalną perspektywę analizując czynniki wpływające na ich wyniki finansowe, planowanie polityki korporacyjnej w zakresie kapitału ludzkiego nabiera szczególnego znaczenia. Jest to obszar, w którym niewystarczające starania mogą skutkować potrzebą ogromnego nakładu środków finansowych, w związku z nieskutecznymi procedurami lub niemożnością zdobycia lub utrzymania kluczowych pracowników. Przeprowadzone w 2014 r. przez Nelson Hall badanie dowodzi, że firmy z Ameryki Północnej, które wdrożyły strategię zarządzania kapitałem ludzkim są w stanie zmniejszyć koszty związane z obsługą kadrową jednego pracownika o średnio 26%.

Dla organizacji, które patrzą w przyszłość, przeznaczenie jest kwestią wyboru, a nie przypadku. Zatrudnianie, zarządzanie i utrzymywanie najlepszych pracowników wymaga programu zarządzania personelem, który będzie dobrze służył biznesowi, niezależnie od tego, czy rynek się kurczy czy powiększa. Organizacja, która zna możliwości swoich pracowników, potrzeby klientów i dysponuje produktami oraz usługami, które sprzyjają osiągnięciu sukcesu, powinna być dobrze przygotowania na wyzwania, które mogą pojawiać się wraz ze zmieniającymi się tendencjami w odniesieniu do zarządzania kapitałem ludzkim.

ŹRÓDŁA

(1)    https://www.towerswatson.com/en/Insights/IC-Types/Ad-hoc-Point-of-View/2015/03/Viewpoint-Strategies-for-engaging-and-retaining-top-talent

(2)    http://fr.slideshare.net/jbersin/21st-century-talent-management-imperatives-for-2014-and-2015

(3)    http://www.adp.com/solutions/multinational-business/insights

(4)    http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/05/11/millennials-surpass-gen-xers-as-the-largest-generation-in-u-s-labor-force/

(5)    http://www.frost.com/prod/servlet/press-release.pag?docid=290142726

(6)    http://www.adp.com/solutions/large-business/insights/

Oryginalny post znajduje się na blogu pod adresem: http://blog.adp.com/2015/10/08/5-trends-that-will-redefine-human-capital-management/

Tagi:globalizacjatrendyzarządzanie kapitałem ludzkim