etyka

Czy w procesie rekrutacji kładziesz nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu?

18/05/2016

Oczekiwania młodych pracowników


Poszukiwanie zatrudnienia samo w sobie jest ciężką pracą. Decyzja o uczestnictwie w procesie rekrutacji lub przyjęciu danej oferty może być wypadkową różnych czynników. Zdaniem rekruterów, kwestie mogące przyciągnąć uwagę potencjalnych kandydatów to głównie wymagania dotyczące stanowiska, lokalizacja, wysokość wynagrodzenia i dostępne świadczenia. Jednak ostatnio, w związku z powrotem zainteresowania etyką biznesu i zrównoważonym rozwojem, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) stały się atutem wykorzystywanym przez pracodawców  w celu pozyskania potencjalnych pracowników.


Współczesne firmy bardziej świadomie inicjują i promują działania w dziedzinie CSR. Jednocześnie, kandydaci w coraz większym stopniu kierują się aspektami społecznymi przy poszukiwaniu pracy. Przywiązują dużą wagę do reputacji organizacji i stopnia jej zaangażowania w kwestie społeczne. Chcą mieć pewność, że ich przyszły pracodawca podejmuje działania za zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarach, które są im szczególnie bliskie.


Młodsi pracownicy poszukują dalekowzrocznych pracodawców, umiejętnie wprowadzających w życie założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju i CSR. Jak wskazuje badanie przeprowadzone przez GreenBiz(1), pracownicy z pokolenia tzw. Millenialsów chcą pracować dla liderów, których podziwiają, w firmach, będących dobrym przykładem realizacji praktyk CSR.


Trend ten znajduje potwierdzenie w globalnym raporcie Millenial Survey 2014 firmy doradczej Deloitte (2), według którego 63% osób z generacji Y, przekazuje darowizny na cele charytatywne, 43% aktywnie angażuje się w wolontariat lub działa w lokalnych organizacjach, zaś 52% podpisało różnego rodzaju petycje


W ciągu najbliższej dekady pracownicy z pokolenia Millenialsów będą stanowić większość zawodowo czynnej populacji, dlatego też firmy chcące osiągnąć sukces powinny kłaść nacisk na działania CSR, które przemawiać będą do coraz młodszej i bardziej społecznie zaangażowanej grupy kandydatów. Jednak wdrożenie kompleksowych programów CSR w obszarach takich jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, ochrona zdrowia, prawa człowieka czy inne kwestie społeczne może nie wystarczyć, jeżeli nie mają odzwierciedlenia w procesie rekrutacji. Uwzględnienie w nim elementów polityki odpowiedzialnego biznesu może w istotny sposób zwiększyć potencjał przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania talentów. Umiejętne wyrównanie poziomu wiedzy rekruterów i potencjalnych kandydatów na temat strategii CSR firmy może przyciągnąć do niej talenty i osoby podzielające wartości organizacji.


Trzy etapy


Poniżej przedstawiamy trzy metody włączenia kluczowych komunikatów i osiągnięć firmy w dziedzinie CSR do procesu rekrutacyjnego:


1. Dbaj o zakładkę „Kariera” na swojej stronie internetowej.  Zakładka „Kariera” to zwykle pierwsze miejsce na stronie internetowej, do którego zagląda potencjalny kandydat poszukujący informacji na temat organizacji. Dlatego warto wyeksponować w tym miejscu informacje o działalności firmy w obszarze CSR, żeby zwrócić uwagę osoby zainteresowanej na określone programy korporacyjne. Skuteczną metodą informowania kandydatów jest promowanie artykułów, nagród oraz publikowanie zdjęć i materiałów wideo przedstawiających pracowników w roli wolontariuszy lub biorących udział w imprezach charytatywnych.

2. Szkol rekruterów. W wyścigu o pozyskanie najbardziej utalentowanych pracowników rekruterzy powinni umieć odpowiednio przedstawić potencjalnym kandydatom osiągnięcia firmy z obszaru CSR. W tym celu przedsiębiorstwa muszą zapewnić pracownikom działów HR właściwe przeszkolenie w zakresie ich polityki CSR. Po przeprowadzeniu wstępnego szkolenia organizacje powinny pamiętać o sesjach powtórkowych oraz stale podkreślać znaczenie inicjatyw CSR.

3. Powiąż idee CSR ze swoją marką. Podkreślanie wpływu organizacji na społeczeństwo – w wymiarze lokalnym lub globalnym – mówi potencjalnym kandydatom wiele o wartościach , jakimi kieruje się dana organizacja. Przestawiaj koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu jako integralny element kultury korporacyjnej. Może to nie tylko zaważyć na jego decyzji o wyborze twojej firmy, ale również wpłynąć na postrzeganie twojej marki w przyszłości przez innych potencjalnych cennych pracowników.


Programy CSR mogą stanowić dodatkowy atut przy rekrutacji pożądanych kandydatów. Mogą też okazać się decydującym czynnikiem dla osoby, która rozważa kilka różnych ofert i chce wybrać najlepszą opcję z punktu widzenia obranej ścieżki kariery. Ponadto, kandydaci, którzy w trakcie rekrutacji zwracają uwagę na charakter programów CSR mają spore szanse, by w przyszłości stać się liderami w zakresie wprowadzania w życie zasad CSR w swoim miejscu pracy.


Wdrożenie inicjatyw CSR i nagłaśnianie osiągnięć w tym obszarze w celu przyciągnięcia talentów należy dziś do najlepszych praktyk. Daje też pewność, że firma zatrudnia kandydatów, którzy będą promować i doskonalić kulturę organizacyjną oraz budować rozpoznawalność marki.

BIBLIOGRAFIA
(1) http://www.greenbiz.com/article/6-criteria-recruiting-csr-competent-leaders
(2) http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html

 

Oryginalny post znajduje się na blogu pod adresem: http://www.adp.com/spark/articles/is-corporate-social-responsibility-part-of-your-recruiting-emphasis-7-200
 

By Dave Imbrogno

Tagi:etykakultura korporacyjnaspołeczna odpowiedzialność biznesuzarządzanie kapitałem ludzkim