ADP Research Institute

Środowisko pracy dynamicznie się zmienia

16/02/2016

Postęp technologiczny i przemiany kulturowe zawsze napędzały ewolucję globalnego środowiska pracy, jednak teraz wszystko dzieje się jeszcze szybciej. Błyskawiczne wprowadzanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dostarcza coraz nowszych informacji i wiedzy, które w połączeniu z nasileniem globalnej konkurencji, rozwojem komunikacji w czasie rzeczywistym i wysoką mobilnością pracowników, prowadzą do znaczących zmian w stylu życia i pracy.

Liderzy biznesu, którzy są odpowiedzialni za kreowanie współczesnych miejsc pracy, nieustannie zadają sobie pytania – W jaki sposób nowe tendencje wpływają na zmianę oczekiwań pracowników? Czy organizacje mogą wyjść naprzeciw tym przemianom i przygotować się na nie?

ADP Research Institute poświęcił cały ubiegły rok na wnikliwą i kompleksową analizę zmieniającego się globalnego środowiska pracy. Badanie Evolution of Work, opublikowane w styczniu 2016 r., prezentuje najważniejsze trendy występujące na międzynarodowym rynku. Aby zdobyć szczegółowe informacje na temat wyników badania, zapraszamy do odwiedzenia strony ADP Research Institute.

 

ADP_Evolution-of-Work_grafika-3

W raporcie z badania znajdziecie więcej informacji, m.in:

  • pięć nadrzędnych potrzeb, które podzielają pracownicy z całego świata – wolność, wiedzę, zarządzanie własną karierą, stabilność, poczucie istotności wykonywanej pracy – oraz ich znaczenie dla pracodawców
  • postrzeganie zmieniającego się miejsca pracy
  • informacje o oczekiwaniach wobec pracownika w zakresie przystosowywania się do różnych ról
  • najważniejsze potrzebach pracowników
  • korzyści i ryzyka wynikające z automatyzacji i nowoczesnej technologii

W badaniu wzięli udział pracownicy z kilku części świata, zajmujący zróżnicowane stanowiska w firmach reprezentujących odmienne sektory rynku.

Współczesne środowisko i warunki pracy znacząco różnią się od tych, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze kilka lat temu – gdy stałe godziny pracy i jedna lokalizacja były powszechne. Dziś pracownicy mają więcej autonomii i zarazem kontroli nad tym gdzie, jak i kiedy będą pracować. Ścieżki kariery są także mniej linearne. Działy zarządzania zasobami ludzkimi robią wszystko, aby zespoły w różnych częściach świata miały poczucie jedności. Szeregowi pracownicy oczekują natomiast, że praca nie tylko będzie im zapewniała stabilność finansową, lecz również będzie miała znaczenie dla losów firmy.

Nasi badacze przepytali ponad 2 tys. pracowników z 13 krajów – w tym z rynków wschodzących w Ameryce Łacińskiej oraz w regionie Azji i Pacyfiku – aby zrozumieć, jak różne części świata reagują na zmiany i przygotowują się na ich nadejście.

Sondaż przeprowadziliśmy wśród następujących grup:

  • Pokolenia Y i kierownictwa wyższego szczebla – aby zdobyć informacje, w jaki sposób przejawiają się ludzkie potrzeby w zależności od zajmowanego stanowiska lub tytułu zawodowego,
  • Pracowników dużych i małych firm – w celu określenia, jak wielkość miejsca pracy wpływa na nowe trendy i ich ewolucję,
  • Pracowników umysłowych i fizycznych – aby przekonać się, jak różnią się tendencje i indywidualne potrzeby w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Badanie dowiodło, że pracownicy potrzebują zmian, a pracodawcy muszą szukać sposobów, aby się do nich dostosowywać. Głównym zadaniem postawionym przed badaniem Evolution of Work było zdefiniowanie potrzeb pracowników na współczesnym rynku pracy oraz wskazanie działań pracodawców, w celu zachowania konkurencyjności w nieustannie ewoluującym świecie. Jesteśmy zdania, że to zadanie udało nam się zrealizować – już niebawem będziecie się mogli o tym sami przekonać!

Ahu Yildirmaz, Head of ADP Research Institute

Tagi:ADP Research InstituteEvolution of Work