czynniki motywacji pracowników

Technologia HR służąca zwiększaniu zaangażowania pracowników

22/02/2016

Główny ekspert naukowy Instytutu Gallupa opracował następujący przepis na zaangażowanie pracowników: „pracownicy muszą mieć jasność co do swojej roli, dysponować odpowiednimi zasobami do jej wypełniania oraz widzieć związek między swoją rolą a ogólnymi celami działania organizacji”1.

Jednak podobnie jak w przypadku wszystkich przepisów na sukces, potrzebne są narzędzia, które umożliwią ich realizację – nie da się upiec ciasta, mając tylko mąkę, masło i jajka, potrzebne jest jeszcze naczynie, w którym wymieszamy wszystkie składniki oraz piekarnik. Podobnie, nie da się zwiększać zaangażowania całej kadry bez nowoczesnej technologii HCM i dogłębnej wiedzy z zakresu HR.
Według badań ADP2, istnieją trzy czynniki motywacyjne, które wpływają na poziom zaangażowania pracowników:

  • właściwa równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (29%)
  • dostępność elastycznych schematów pracy (33%)
  • zróżnicowany i często zmieniający się zakres obowiązków (24%)

Co zatem jest tym naczyniem, w którym wymieszamy składniki oraz piekarnikiem, w którym upieczemy ciasto w kształcie szczęśliwego pracownika? W ADP elementy te nazywamy „pięcioma filarami HCM”. Są to: świadczenia dodatkowe, administracja HR, zarządzanie talentami, zarządzanie czasem i zwolnieniami oraz płace. Kompleksowo wyposażony dom zbudowany na tych pięciu filarach jest tym, czego potrzebujesz, aby zrozumieć kwestię zaangażowania pracowników i wpłynąć na jego poziom, a także by stworzyć markę pracodawcy i utrzymać ją przez długi czas w dobrej kondycji.


Ważna i przystępna technologia zwiększa zaangażowanie pracowników
 

Przede wszystkim chodzi o to, by stawać się zasobem coraz bardziej ludzkim. Zarządzanie ludźmi polega na rozumieniu ich jako grupy i jako poszczególnych jednostek oraz na pomaganiu im. Działanie
to zaczyna się od zastosowania elastycznej, solidnej, łatwej w użyciu technologii, która zapewnia kontrolę i przejrzystość we wszystkich najważniejszych funkcjach kadr i płac. Gdy już zostanie ona wdrożona, można stworzyć wirtualną kolejkę świetnie wykształconych i zmotywowanych kandydatów, określić największe talenty na szczeblu wewnętrznym i opracować programy kształcenia i rozwoju, aby w rezultacie zwiększać zaangażowanie i motywację pracowników poprzez oferowanie im szans na rozwój kariery. Jeżeli uda się z powodzeniem zrealizować te działania, z roku na rok twoja firma będzie odnosić duże korzyści dzięki zatrudnianiu lepiej wyszkolonej i profesjonalnej kadry.

Współcześnie istnieje wiele prostych w użyciu, łatwych do zintegrowania technologii i rozwiązań pozyskiwanych na zasadzie outsourcingu, które można wykorzystać do realizacji tych działań. Zespoły HR, które je stosują, zmieniają swój status z zespołów postrzeganych jako kosztowna funkcja administracyjna na komórki będące głównym elementem strategii zwiększania zaangażowania pracowników. Ze względu na to, że dobra technologia w połączeniu z pozytywnymi doświadczeniami użytkownika związanymi z korzystaniem z niej, przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników, wiele stosowanych dotychczas w firmie rozwiązań można zastąpić rozwiązaniem zapewnianym przez jednego dostawcę. Umożliwi to samoobsługę pracowników w systemie i zapewni menadżerom łatwy dostęp do danych analitycznych, a jednocześnie odciąży pracowników działów IT
i HR.


Rozwiązanie HCM pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych

Przekształcenie firmowego systemu HCM w jedno, uniwersalne rozwiązanie zapewniane przez rzetelnego partnera umożliwi podejmowanie lepszych decyzji biznesowych przy jednoczesnej gwarancji generowania bardziej szczegółowych informacji o pracownikach firmy. Można nawet przygotować analizę porównawczą wyników osiąganych przez firmę dzięki funkcji dostępu do największej bazy danych zawierającej statystyki HCM i przykłady dobrych praktyk.

Korzystanie z pojedynczego rozwiązania pozyskanego na zasadzie outsourcingu sprawia, że firmy stają się bardziej konkurencyjne. Jednak czy wiesz co jest w tym wszystkim najlepsze? Fakt, że to rozwiązanie niezwykle podoba się pracownikom, ponieważ czują, że mają większą kontrolę, kiedy aktualizują dane za pomocą telefonów komórkowych, tabletów, pracując zdalnie. Zawsze gdy chcą szybko przejrzeć zestawienie zarobków, wprowadzić jakieś dane do systemu, złożyć wniosek o urlop, wysłać zawiadomienie o planowanym spóźnieniu, przejrzeć informacje o planie dodatkowych świadczeń, zapoznać się z rachunkiem emerytalnym... Wszystkie niezbędne do tego funkcje mają w zasięgu ręki. Pracownicy czują, że pracodawca im ufa, a z kolei pracodawca pozyskuje te cenne informacje w czasie rzeczywistym przy minimalnym wysiłku i minimalnych kosztach. Nie trzeba spędzać długich godzin na czynnościach administracyjnych, jeżeli pracownicy chętnie wykonają je sami. Jest to więc sytuacja korzystna dla wszystkich stron, o ile to w ogóle możliwe. 

Więcej obserwacji z dziedziny HR na temat zaangażowania pracowników znajduje się w najnowszym raporcie ADP „Zaangażowanie – siła napędowa efektywnego biznesu

 

1 Baldoni, J(2013), ‘Employee Engagement Does More than Boost Productivity’, Harvard Business Review, 04 July

2 ADP, ‘The Workforce View in Europe 2015⁄16’, Oct 2015

Tagi:czynniki motywacji pracownikówHCMprogramy kształcenia i rozwojuzaangażowanie kadrzaangażowanie pracowników