ADP Research Institute

The Evolution of Work: zmienny charakter globalnej kadry pracowniczej

15/03/2016

Obecnie, miejsce pracy ulega zmianom szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Aby odnieść sukces i nieustannie się rozwijać, pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę z pięciu tendencji, które obowiązują w każdym regionie geograficznym i w każdej branży oraz nauczyć się nimi zarządzać. Pracownikom najbardziej zależy na większej swobodzie i wolności wyboru, możliwości uczenia się w czasie rzeczywistym, większej autonomii, poczuciu stabilności, a także na możliwości pracy nad ważnymi dla nich projektami. Te potrzeby są motorem transformacji miejsc pracy na całym świecie. Powyższe wnioski są częścią wyników globalnego badania Evolution of Work przeprowadzonego  w 2016 r. przez instytut badawczy ADP Research Institute®. Objęło ono 2 tys. pracowników z 13 krajów  i dotyczyło tendencji rządzących miejscem pracy.

Raport z badania zawiera następujące informacje:

Mimo że zmiany zachodzące w środowisku pracy są postrzegane pozytywnie, istnieją obawy, że automatyzacja i inteligentne maszyny mogą zastąpić ludzi w wykonywanych przez nich zadaniach. 92% uczestników badania jest przekonanych, że nowoczesne technologie pomagają zacieśnić współpracę i interakcje niezależnie od miejsca i czasu. Jednak 45% badanych obawia się, że automatyzacja, inteligentne maszyny i sztuczna inteligencja mogą zastąpić człowieka przy wykonywaniu powtarzalnych zadań.

 

Poziom otwartości na zmiany w środowisku pracy jest różny w poszczególnych regionach świata. 81% respondentów z regionu Azji i Pacyfiku entuzjastycznie postrzega przyszłość
i wykazuje otwartość na zmiany, zwłaszcza związane z rozwojem technologii. Europejczycy natomiast, nieufnie podchodzą do transformacji w środowisku pracy – optymizm w tej kwestii wyraziło tylko 59% ankietowanych. Obawiają się, że nieustanne zmiany będą wymagały od nich zdobywania nowych umiejętności.

Nowa definicja bezpieczeństwa zatrudnienia wymaga od pracowników dostosowania się do konieczności odgrywania różnych ról. Kiedyś, bezpieczeństwo zatrudnienia kojarzono ze stałym etatem. Dziś natomiast, ze względu na zmiany w środowisku pracy – a zwłaszcza rosnącą skalę automatyzacji – pracownicy definiują bezpieczeństwo jako sieć zawodową i możliwość skorzystania z jej kontaktów w celu znalezienia pracy, która będzie dawała perspektywę awansu i stanowiła kolejny etap rozwoju kariery. 60% respondentów uważa, że standardowy wiek emerytalny z czasem przestanie obowiązywać.

 

Młodsi pracownicy spełnienie zawodowe kojarzą z poszukiwaniem głębszego znaczenia
w pracy, a nie tylko z wysokim wynagrodzeniem.
89% procent uczestników badania zdecyduje się rozwijać swoje zainteresowania i hobby, które mogą mieć wpływ na społeczeństwo, a 82% będzie samodzielnie planowało swój grafik.

 

Działy HR muszą usprawnić globalną współpracę. Personel działów zarządzania zasobami ludzkimi zdał sobie sprawę, że aby znaleźć najlepszych pracowników, musi szukać ich na całym świecie. Niemniej, nadal w wielu przypadkach ciężko jest sprostać przygotowaniu i wdrożeniu takiego nowego pracownika i zagwarantować płynną współpracę zespołów, których członkowie znajdują się w różnych, często odległych, miejscach. 95% respondentów jest zdania, że będzie
w stanie wykonywać swoją pracę z dowolnego miejsca na ziemi.

 

W celu zachowania przewagi konkurencyjnej, pracodawcy powinni tworzyć takie środowisko pracy, w którym zapewnią większą swobodę i pozwolą na ściślejszą współpracę, muszą też radzić sobie
z obawami pracowników dotyczącymi bezpieczeństwa zatrudnienia, oraz zagwarantować możliwość wykonywania pracy o dużym znaczeniu.

Odwiedźcie naszego bloga koniecznie również w przyszłym miesiącu. Wówczas, Dermot O’Brien, Dyrektor ds. HR w ADP podzieli się z Wami spostrzeżeniami, w jaki sposób trendy przyszłości wpłyną na działania specjalistów Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Aby dowiedzieć się więcej o naszym badaniu, sprawdźcie stronę http://www.adp.pl/evolution-of-work

Tagi:ADP Research InstituteEvolution of Workzarządzanie kadrami