BPO

Trójwymiarowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

28/01/2016

Czy można zaprojektować i wdrożyć odpowiednią strategię HR bez dogłębnej znajomości ludzi, procesów i technologii?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista, jednak nadal nie wszystkie firmy dostrzegają konieczność wprowadzania kompleksowych rozwiązań, obejmujących różne aspekty funkcjonowania organizacji. Dynamicznie rozwijający się biznes, wzrost konkurencji niezależnie od branży oraz międzynarodowa walka o klientów i największe talenty, z każdym miesiącem uwidaczniają jednak braki wielu organizacji w ich systemach HR.

Istnieje wiele form outsourcingu i modeli systemów dostarczania usług

Niektóre są proste, ale dają niepełną perspektywę. Inne oferują natomiast całościowe podejście do prowadzonej działalności biznesowej. Na rynku rozwiązań HCM (Zarządzanie Kapitałem Ludzkim) istnieją trzy typy rozwiązań:

 • jednowymiarowe (1D),
 • dwuwymiarowe (2D),
 • trójwymiarowe (3D).

Jedne z nich skupiają się na ludziach, inne na procesach, jeszcze inne na technologii. Gotowe, jednowymiarowe rozwiązania oferują tylko minimum funkcjonalności obejmujących listy płac, korzyści pozapłacowe czy rekrutację, jakby były to elementy oprogramowania niemające wiele wspólnego z innymi działami firmy. Lepsze wyniki można uzyskać, łącząc dwa z powyższych elementów ze sobą — jest to podejście dwuwymiarowe (2D), które pozwala na stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu, jednak nadal z wieloma brakami i niedociągnięciami.

Czym zatem charakteryzuje się rozwiązanie BPO (3D)? Jakie korzyści niesie ze sobą?

Model BPO w odróżnieniu od modelu 1D np. SaaS to jedyne całościowe, trójwymiarowe rozwiązanie HCM, obejmujące ludzi, procesy i technologie. Zamiast niepełnego, pojedynczego obrazu, otrzymujemy jasny i klarowny film 3D (odtwarzany w czasie rzeczywistym) na temat całego obszaru HR firmie.

Jeśli jednak nadal nie jesteście przekonani, poniżej prezentujemy kilka kluczowych korzyści, które niesie ze sobą rozwiązane BPO:

 • Standaryzacja wszystkich systemów i procesów
 • Zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania (TCO)
 • Elastyczność i zdolność adaptacji
 • Natychmiastowa aktualizacja technologii
 • Przewidywanie ryzyka związanego z regulacjami prawnymi i ze zgodnością z przepisami
 • Partnerstwo z lokalnymi i globalnymi ekspertami
 • Dział HR mający czas, aby projektować i wdrażać strategię
 • Lepsza kontrola nad procesami dotyczącymi pracowników
 • Samoobsługa pracowników oraz menedżerów zmniejszająca biurokrację

Oczywiście, rozwiązanie BPO na pierwszy rzut oka, ze względu na zakres oferowanych usług może wydawać się zdecydowanie droższe. W tym przypadku rozwiązania 1D i 2D mogą wydawać się bardziej adekwatne. Warto jednak pamiętać, że koszty „widoczne” stanowią tylko 37% wszystkich kosztów posiadania systemów HCM i zarządzania nimi. Pozostałe 63% kosztów jest niewidoczne i obejmuje konserwację systemu, jego integrację z istniejącymi systemami, aktualizacje i związaną z tymi zadaniami pracę.

Tylko wykonanie kroku naprzód i przejście na rozwiązania 3D w ramach usług BPO będzie miało realny wpływ na ludzi i procesy oraz umożliwi określenie 100% kosztów w Waszej firmie.

Więcej informacji o trójwymiarowym modelu HCM znajdziecie w naszym raporcie: „Trzy wymiary rozwiązań HCM: czy Twój dział HR działa efektywnie?”, który jest dostępny na stronie ADP

Tagi:BPOHCMHRHR standardisationSaassystem HRzarządzanie kapitałem ludzkim