jednolita współpraca pracowników

Współpraca między różnymi oddziałami firmy – przewodnik dla dyrektorów działów HR

20/09/2016

Sposób, w jaki organizacje przyciągają najbardziej utalentowanych pracowników szybko się zmienia. Globalizacja, mobilność talentów, outsourcing oraz zwiększający się odsetek osób pracujących zdalnie i „wolnych strzelców” kształtują na nowo środowisko pracy. Dzisiejsze zespoły muszą znaleźć sposób, który pozwoli im nawiązać kontakt, budować relacje i osiągnąć wysoką produktywność opartą na współpracy pomimo dzielących ich odległości, różnic czasowych, a nawet barier językowych. Zapewnienie skutecznej współpracy między lokalizacjami przedsiębiorstwa stanowi dziś dla dyrektorów działów HR jedno z największych wyzwań kulturowych i technologicznych.

Biorąc pod uwagę fakt, że duże organizacje szukają największych talentów na całym świecie, ujednolicenie współpracy między pracownikami ma kluczowe znaczenie. Zgodnie z ustaleniami raportu instytutu badawczego ADP Research Institute® pt. Ewolucja środowiska pracy (1), międzynarodowe organizacje należą do przedsiębiorstw, które najchętniej wprowadzają nowe technologie i trendy, aby osiągnąć ten cel. Z obserwacji firmy badawczej Aberdeen Group (2) wynika, że prawdopodobieństwo rekrutacji, wdrożenia, zatrzymania i zapewnienia rozwoju największym talentom w danej organizacji jest największe, gdy każdy z tych etapów realizowany jest przy użyciu właściwej technologii.

W jaki więc sposób dyrektorzy działów HR mogą ustalić, jakiego rodzaju technologie należy wdrożyć w celu zwiększenia skutecznej współpracy między oddziałami w różnych lokalizacjach?

Poznanie wyzwań w zakresie współpracy między lokalizacjami

Osoby kierujące działami HR muszą się mierzyć z różnymi wyzwaniami związanymi ze współpracą między poszczególnymi lokalizacjami przedsiębiorstwa. Określenie tych wyzwań i poznanie rozwiązań technologicznych, które pomogą im sprostać, pozwala dyrektorom działów HR ustalić priorytety w zakresie inwestycji technologicznych.

Produktywność i widoczność projektów

Autorzy rozwiązań i zespoły projektowe rzadko pracują w odosobnieniu. Zamiast tego, starają się oni znaleźć sposób, który umożliwi im wspólną pracę w celu osiągnięcia możliwie jak najlepszych wyników. Produktywność i widoczność projektów są ze sobą ściśle powiązane. Pakiety programów do współpracy ułatwiają śledzenie poszczególnych czynności, ocenę wpływu danych zadań oraz monitorowanie postępów w realizacji projektu. Wyeliminowanie logistycznych barier współpracy dzięki zastosowaniu programów do zarządzania projektami i sprawnemu udostępnianiu zasobów kreatywnych umożliwia zespołom wydajniejszą pracę i budowanie harmonijnych relacji.

Skuteczniejsza komunikacja

Narzędzia do komunikacji usprawniające współpracę między różnymi lokalizacjami przedsiębiorstwa są coraz bardziej zaawansowane. Multimodalne platformy komunikacyjne umożliwiają zespołom przesyłanie wiadomości za pośrednictwem komunikatora, czatu głosowego, e-maila, wspólną pracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym oraz wideo-rozmowy z udziałem wielu uczestników. Możliwość łatwej komunikacji zwiększa szanse na to, że zespoły wypracują pozytywne schematy współpracy oraz będą się ze sobą swobodnie komunikować w celu uniknięcia problemów. Elastyczność w wyborze formy komunikacji w zależności od danej sytuacji sprawia, że komunikacja przebiega naturalnie i sprawnie nawet wtedy, gdy współpracowników dzielą tysiące kilometrów.

Programy i narzędzia dla pracowników mobilnych

Globalna kadra pracownicza potrzebuje narzędzi sprzyjających mobilności niezależnie od miejsca, w którym przebywa pracownik, w tym m.in. urządzeń mobilnych, rozwiązań w chmurze oraz narzędzi do przechowywania danych. Wspieranie mobilności i likwidacja przeszkód utrudniających realizację prac w dowolnym miejscu – od siedziby klienta po domowe biuro – umożliwia zespołom skuteczny udział w projektach, niezależnie od ewentualnych zmian kadrowych w organizacji.

Możliwości uczenia się

Wymiana wiedzy i zapewnienie pracownikom możliwości uczenia się jest jednym z największych wyzwań związanych ze współpracą między różnymi lokalizacjami. Kiedy zadanie pytania naszemu współpracownikowi wymaga od nas czegoś więcej, niż przejście kilku kroków korytarzem i nie możemy usiąść z nim przy stole, by przekazać mu wiedzę, musimy postawić na technologie, które wypełnią te luki. Według badania pt. „Ewolucja środowiska pracy”, 82 proc. ankietowanych chętnie korzysta z technologii, dzięki którym mogą nauczyć się dowolnej rzeczy w dowolnym miejscu. Modele uczenia się na żądanie pozwalają zespołom być na bieżąco ze zmianami, jakie zachodzą w dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy. Właściwe zarządzanie wiedzą oraz odpowiednie zasoby do uczenia się pozwalają uniknąć sytuacji, w której lokalizacja byłaby wadą.

Niezawodne oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim

Zarządzanie kadrą pracowniczą na całym świecie oraz dbanie o sensowne połączenie ich wysiłków również wymaga zintegrowanego zaplecza. Nie dziwi więc fakt, że programy do zarządzania kapitałem ludzkim o wysokiej funkcjonalności są przedmiotem coraz większego zainteresowania. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ADP Research Institute na temat wykorzystania technologii big data (3), globalne przedsiębiorstwa zarządzają średnio 33 systemami płacowymi i 31 systemami kadrowymi. Przekłada się to nie tylko na niepotrzebne nakłady pracy administracyjnej, ale uniemożliwia organizacjom pełne wykorzystanie potencjału technologii big data do gromadzenia informacji o ludzkich aspektach ich działalności. Jednolita współpraca pracowników wymaga od nich spójnego doświadczenia.

Technologie mogą być pomocnym narzędziem dla dyrektorów działów kadr poruszających się po meandrach zarządzania talentami. Poznanie aspektów sprzyjających skutecznej współpracy między różnymi lokalizacjami przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem ułatwiającym organizacjom określenie priorytetów w zakresie inwestycji technologicznych.

Więcej informacji na temat globalnego miejsca pracy można znaleźć w raporcie Ewolucja środowiska pracy: zmienny charakter globalnego miejsca pracy (4).

BIBLIOGRAFIA:

  1. http://www.adp.pl/hcm-umbrella/evolution-of-work  

  2. http://www.aberdeen.com/research/8559/ra-recruitment-talent-acquisition/content.aspx

  3. http://www.adp.com/solutions/large-business/insights/insights-detail.aspx?id=27076A67-31F0-4F4A-B05C-C4C59FBB0173&promid=GESNA15MNCSDY&campid=70140000000cwo4&elqCampaignId=1611&cid=pr_ADP_GES_MNC_WP_1611

  4. http://www.adp.pl/hcm-umbrella/evolution-of-work 

Oryginalny post znajduje się na blogu pod adresem: http://www.adp.com/spark/articles/collaboration-across-locations-a-guide-for-chros-8-495

Liz Alton

Tagi:jednolita współpraca pracownikówpraca zdalnawspółpraca między oddziałami