HCM

Zaangażowanie pracowników – kwestie zasadnicze

21/01/2016

Jakie są aktualne trendy w dziedzinie zaangażowania pracowników? Z perspektywy menadżerów, najnowsze pozycje literatury naukowej przynoszą pesymistyczne wiadomości. Według badania Gallupa „State of the Global Workplace” tylko 13% pracowników angażuje się w swoją pracę1.

W raporcie „Quantum Workplace 2015”, który dotyczy trendów obserwowanych w dziedzinie zaangażowania pracowników, stwierdza się, że ponad jedna trzecia zatrudnionych zaledwie „uczestniczy” w pracy (24,3%), albo wręcz „nie wykazuje zaangażowania” (7,1%)2. Osoby te nie lubią swojej pracy, ani miejsca pracy. Możemy się założyć, że odejdą z niej, kiedy tylko będą miały okazję.

Zaangażowanie pracowników ma wpływ na wyniki osiągane przez firmę

Może to się wydawać szaloną tezą. Wszyscy jednak wiemy, jak ważne jest zaangażowanie pracowników w kontekście ogólnych wyników firmy. Poniżej, prezentujemy garść informacji, które to dodatkowo potwierdzają:

 • W 2011 r. Alex Edman, profesor w dziedzinie finansów w Wharton Business School, opracował analizę sytuacji giełdowej spółek ujętych w zestawieniu “Best Companies to Work For” – firm, dla których warto pracować, publikowanego przez magazyn Fortune w latach 1984–2009.
  W swojej analizie stwierdził on, że firmy te osiągały wyniki lepsze o 2–3% w skali roku niż konkurencja.3
 • Według Instytutu Gallupa zespoły, których oceny uplasowały się w górnym kwartylu skali pomiaru zaangażowania pracowników, osiągały wyniki lepsze o 10% pod względem ocen klientów w stosunku do firm z dolnego kwartyla, o 22% jeżeli chodzi o zyskowność i o 21%
  w kategorii produktywności.4
 • Amerykański gigant handlowy Best Buy zaobserwował, że wzrost zaangażowania pracowników
  o 0,1% w jednym konkretnym sklepie, przełożył się na wzrost rocznych przychodów o 100 tys. USD.5
 • Firmy, które w ostatnich trzech latach odnotowały wyższy poziom stabilności kadr, cieszyły się znacznie większym odsetkiem bardziej zaangażowanych pracowników (70%) niż firmy, w których trwałość zatrudnienia była mniejsza (59%).6
 • Firmy, których pracownicy wykazują zaangażowanie, mogą z jednej akcji osiągnąć zysk wyższy
  o 147% niż firmy konkurencyjne.7

Mam mówić dalej? Pracownicy firmy powinni być jej najlepszymi i najbardziej zaufanymi rzecznikami, nie powinni narzekać na firmę wszystkim, którzy chcą ich wysłuchać – a w dobie mediów społecznościowych takie informacje mogą dotrzeć do bardzo wielu osób. Kadra wykazująca zaangażowanie może być pierwszą linią obrony globalnej reputacji firmy. Z kolei, wielu pracowników niewykazujących zaangażowania może przynieść marce pracodawcy nieodwracalne szkody.

Czy dział HR może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników?

Co więc leży u podstaw zaangażowania i jego braku, a także co możemy zrobić w obu tych sytuacjach? Leon Vergnes, Wiceprezes i dyrektor generalny ADP International w obszarze EMEA, udzielił wsparcia ogólnoeuropejskiemu projektowi badawczemu8 realizowanemu na dużej próbie 11 257 dorosłych pracujących w ośmiu krajach: we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W badaniu stwierdzono, że wielu pracowników odczuwa niepewność zatrudnienia (48%), obawia się pogorszenia perspektyw zawodowych (37%) i uważa, że gospodarce grozi spowolnienie (30%). Spostrzeżenia te można także potraktować jako sugestie dotyczące obszarów, w których pracodawcy powinni zintensyfikować swoje działania, tak aby zwiększyć zaangażowanie u pozostałej części swojej kadry.

„Korzystaj z najnowszej technologii i innowacji, aby sprzyjać równowadze między życiem zawodowym a prywatnym Twoich pracowników i kadry zarządzającej”, sugeruje Leon Vergnes. Innowacje, które obejmują korzystanie z rozwiązań mobilnych i narzędzi samoobsługi, sprzyjają zmniejszeniu nakładów pracy administracyjnej i sprawiają, że pracownicy mogą poczuć, że przyczyniają się do sukcesu całej organizacji.

Zaangażowanie pracowników to pochodna dbałości o ludzką stronę biznesu. Czy w ogóle istnieje inny biznes? To ludzie tworzą wielkie firmy, a nie odwrotnie. Doskonałe zarządzanie, doskonałe działanie i doskonałe wyniki są owocami pracy wysoce zmotywowanych, wysoce zaangażowanych i szczęśliwych ludzi. Dobrą wiadomością jest to, że mamy możliwości i narzędzia, by sprawić, że te założenia się urzeczywistnią.

Więcej obserwacji z dziedziny HR na temat zaangażowania pracowników znajduje się w najnowszym raporcie ADP „Zaangażowanie – siła napędowa efektywnego biznesu

1 Gallup (2013), State of the Global Workplace

2 Quantum Workplace (2015), Employee Engagement Trends Report

3 Edmans, A (2011), ‘Does the stock market fully value intangibles? Employee satisfaction and equity prices’, Journal of Financial Economics

4 Gallup (2013), ‘How Employee Engagement Drives Growth’

5 Davenport, TH et al (2010), ‘Competing on Talent Analytics’, Harvard Business Review, October

6 Quantum Workplace (2015), Employee Engagement Trends Report

7 Gallup (2013), ‘How Employee Engagement Drives Growth’

8 ADP, ‘The Workforce View in Europe 2015⁄16’, Oct 2015

Tagi:HCMHRinnowacjezaangażowanie kadryzaangażowanie kadrzaangażowanie pracownikówzmotywowani ludzie