dobre samopoczucie pracowników

Zarządzanie stresem w miejscu pracy – specjalne metody i programy

22/08/2016

Stres jest powszechnym zagrożeniem w miejscu pracy, niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa i branży. Trudno znaleźć inny czynnik, który w takim samym stopniu jak stres wpływa na problemy zdrowotne wśród pracowników, spadek produktywności, nieobecności, wypalenie zawodowe, decyzje o odejściu z pracy i wypadki w miejscu pracy. Dyrektorzy działów HR powinni dążyć do wprowadzenia programów poświęconych zapobieganiu przyczynom i skutkom stresu.

Przyczyny stresu w miejscu pracy

W raporcie przygotowanym przez firmę Healthcare Advocates (1) przyczyny stresu opisano następująco: „Czynniki stresu w pracy są różnorodne i mogą obejmować niejasne oczekiwania wobec pracownika, presję czasową oraz hałas na stanowiskach pracy. Istotnym czynnikiem stresu jest także brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, co może dodatkowo zwiększać obciążenie stresem”.

Ustalenia raportu opracowanego przez ADP Research Institute® pt. „Ewolucja środowiska pracy” (2) stanowią dodatkowy kontekst dla przyjętej tutaj definicji stresu w miejscu pracy. Jak wynika z ogólnoświatowego badania, zarówno pracownicy z pokolenia milenijnego, jak i tzw. pracownicy wiedzy (osoby posiadające od 5 do 15 lat doświadczenia zawodowego) negatywnie oceniają niektóre trendy panujące w miejscu pracy, takie jak: zatrudnianie większej liczby pracowników kontraktowych zamiast etatowych (tendencję tę negatywnie ocenia 50% pracowników z pokolenia milenijnego i 57% pracowników wiedzy) oraz zwiększenie automatyzacji procesów w celu zastąpienia pracowników wykonujących powtarzalne czynności (trend ten spotyka się z dezaprobatą odpowiednio 57% i 51% pracowników). Badanie ADP wykazało ponadto, że spory odsetek pracowników wiedzy (48%) negatywnie odnosi się do podwyższenia wieku emerytalnego oraz szybkiego tempa zmian zachodzących w dzisiejszym świecie biznesu i wiążącego się z tym obciążenia pracowników, od których wymaga się wykonywania obowiązków przypisanych do różnych stanowisk i szybkiego opanowywania nowych umiejętności (40%).

Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie te czynniki nadal będą powszechne, programy nauczania pracowników powinny stanowić ważny element działań na rzecz walki ze stresem.

Siedem strategii zarządzania stresem.

1. Analiza stresu. Kiedy już poznamy główne wskaźniki stresu, należy przeanalizować dane dotyczące absencji i rotacji pracowników, wskaźniki ich stanu zdrowia, liczbę skarg pracowników oraz trendy dotyczące produktywności organizacji. Warto też dokładnie przyjrzeć się wynikom badań satysfakcji pracowników. Tego rodzaju analiza, która wymaga agregacji danych dotyczących pracowników (3), pozwala poznać zakres i koszty związane ze stresem w naszej organizacji.

2. Przeprowadzenie oceny ryzyka dla zdrowia (HRA). Ocena ryzyka dla zdrowia jest narzędziem, które pomaga organizacjom i indywidualnym pracownikom poznać czynniki zagrożeń dla zdrowia, takie jak stres w miejscu pracy. Według amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes of Health) (4), ocena ta powinna być częścią procesu opracowania działań interwencyjnych mających na celu ograniczenie czynników ryzyka. Kwestionariusz oceny ryzyka dla zdrowia zawierałby na przykład pytania dotyczące stresu i satysfakcji z pracy, a także aktywności fizycznej, odżywiania, snu i innych czynników zewnętrznych.

3. Proste rozwiązania na początek. Strategie radzenia sobie ze stresem nie powinny być nadmiernie skomplikowane. Warto na przykład rozpocząć od poinformowania pracowników w sposób jasny i przejrzysty o ich obowiązkach i oczekiwaniach wobec nich (i ich ewentualnego skorygowania) oraz podkreślenia misji organizacji.

4. Rozwianie obaw dotyczących równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Stres w miejscu pracy jest w dużym stopniu związany z poczuciem, że zachowanie odpowiedniej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym jest niemożliwe. Dyrektorzy działów HR mogą wypracować strategie w celu ograniczenia tego czynnika stresu poprzez zwiększenie elastyczności pracy w postaci możliwości zdalnego wykonywania pracy, elastycznych godzin pracy, wsparcia dla pracowników mających dzieci/opiekujących się osobami starszymi oraz elastycznych świadczeń pozapłacowych.

5. Ocena środowiska biurowego. Wszyscy pracownicy muszą sobie radzić z natłokiem obowiązków i w coraz większym stopniu wykonywać swoją pracę w pomieszczeniach wspólnych, ale warto pamiętać, że udostępnienie im przestrzeni umożliwiającej koncentrację i refleksję/„naładowanie baterii” też jest ważne. Miejsce pracy wpływa na stan zdrowia i produktywność, dlatego ocena stresu w miejscu pracy powinna obejmować analizę przestrzeni fizycznej. Według autora artykułu, który ukazał się na łamach The Guardian (5), „(...) stworzenie odpowiednich warunków do pracy w biurze to nie fizyka kwantowa – wystarczy naturalne światło, odpowiednia kontrola temperatury i dobre wyposażenie. Nawet najmniejsze zmiany są dla pracowników sygnałem, że ich cenimy i dbamy o ich dobre samopoczucie. Odzwierciadleniem tych starań będą odczucia pracowników dotyczące wykonywanej pracy”.

6. Wykorzystanie technologii w walce ze stresem. Kolejnym sposobem na zmniejszenie stresu w pracy są aplikacje poprawiające produktywność pracowników biurowych, które pomagają im lepiej zarządzać swoim czasem i przepływem pracy. Coraz więcej aplikacji mobilnych i narzędzi online posiada funkcje umożliwiające poprawę produktywności i zarządzanie czasem, w tym m.in. kalendarze, listy zadań do wykonania i przypomnienia/alarmy, które ułatwiają pracownikom organizację pracy, dając im jednocześnie większe poczucie kontroli.

7. Zachęcanie do „uważności”. Niektóre firmy opracowały programy uczenia się dla pracowników skupione wokół koncepcji „uważności” (ang. mindfulness), które zachęcają do cichej refleksji/medytacji jako sposobu radzenia sobie ze stresem. Według autora artykułu opublikowanego w serwisie Alternet (6), przydatność tego rodzaju technik potwierdzają największe przedsiębiorstwa, takie jak General Motors, Google oraz Procter & Gamble.

Nic nie wskazuje na to, by stres w miejscu pracy miał zniknąć. Organizacje powinny więc śledzić czynniki przyczyniające się do stresu w pracy oraz związane z nim koszty. Uwzględnienie przedstawionych powyżej propozycji sprawi, że będziesz na najlepszej drodze do skutecznej kontroli stresu w swojej organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiennego charakteru globalnego miejsca pracy pobierz raport „Ewolucja środowiska pracy: zmienny charakter globalnego miejsca pracy” (7)

BIBLIOGRAFIA:

  1. http://healthadvocate.com/downloads/webinars/stress-workplace.pdf

  2. http://www.adp.pl/hcm-umbrella/evolution-of-work 

  3. http://www.adp.pl/hcm-umbrella/overview

  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC548523/

  5. https://www.theguardian.com/sustainable-business/good-office-design-stress-productivity

  6. http://www.alternet.org/personal-health/how-mindfulness-movement-went-mainstream-and-backlash-came-it

  7. http://www.adp.pl/hcm-umbrella/evolution-of-work

Oryginalny post znajduje się na blogu pod adresem: http://www.adp.com/spark/articles/employee-learning-programs-to-manage-workplace-stress-7-507

By Chuck Leddy

Tagi:dobre samopoczucie pracownikówstres w miejscu pracyzarządzanie stresem