ADP

Produkcja napędza zatrudnienie i rozwój Nowoczesnej Gospodarki!

8/11/2016

Za nami podsumowanie kolejnego kwartału w firmach Nowoczesnej Gospodarki! Przeprowadzone przez nas badania dowodzą, że przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego nadają ton dynamicznemu rozwojowi tego segmentu polskiego rynku pracy. Firmy specjalizujące się w produkcji zwiększyły zatrudnienie średnio aż o 7,96% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Analiza wzrostu zatrudnienia w okresie lipiec – wrzesień br. wskazuje na dominację firm produkcyjnych zatrudniających powyżej 500 pracowników. W przedsiębiorstwach tych odnotowano 8,69% wzrost zatrudnienia w stosunku do analogicznego okresu z roku 2015. Jest to jeden z najlepszych wyników zarejestrowanych w całej historii tworzonych przez nas raportów. Firmy produkcyjne zatrudniające mniej niż 500 osób odnotowały niższą dynamikę wzrostu i zakończyły III kw. br. z wynikiem na poziomie 4,97%.

Analiza rynku pokazuje, że trzeci kwartał to również wzrost zatrudnienia w sektorze firm usługowych – najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa tego segmentu stworzyły o 2,62% więcej miejsc pracy niż w okresie lipiec – wrzesień 2015 roku. Odwrotnie niż w sektorze produkcyjnym – znacznie wyższy wzrost zatrudnienia odnotowany został w mniejszych firmach, które zakończyły III kw. 2016 r. z bardzo dobrym wynikiem na poziomie +5,74%. Z kolei, duże przedsiębiorstwa usługowe, zwiększyły zatrudnienie o 1,04% rok do roku. Warto podkreślić, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, znacznie zwiększyła się różnica w tempie wzrostu zatrudnienia pomiędzy firmami usługowymi o różnej wielkość.

Co istotne, najlepszy od 25 lat wynik odnotował również ogół rynku badany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ostatnich czterech kwartałach (poczynając od IV kw. 2015 r.) rejestrowano konsekwentny rozwój zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach, jednak odnotowany w III kw. br. wzrost zatrudnienia na poziomie 3,16% jest rekordowy w całej historii naszych raportów i nastraja optymistycznie na kolejne miesiące.

Ponad 4% wzrost zatrudnienia odnotowany przez najbardziej innowacyjne polskie firmy dowodzi, że otwartość na innowacje oraz chęć wdrażania rozwiązań usprawniających zarządzanie biznesem przynosi bardzo dobre efekty. Przedstawiciele awangardy biznesu zdają sobie sprawę z dynamiki zmian metod dostępnych na rynku zatrudnienia. Stąd, ich działy HR wdrażają nowoczesne rozwiązania, by przyciągnąć najlepszych specjalistów, którzy zagwarantują rozwój firmy na wielu płaszczyznach – oceniła Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska

Z porównania naszych danych i danych GUS wynika również, że ogół rynku coraz odważniej naśladuje Nowoczesną Gospodarkę i konsekwentnie rozwija zatrudnienie, napędzając tym samym całą polską gospodarkę.

* Nowoczesna Gospodarka to firmy, które stale usprawniają bieżącą działalność. Są to przedsiębiorstwa elastyczne, które uzyskały pewną zdolność adaptacji do zmieniających się warunków gospodarczych. Są otwarte na nowoczesne rozwiązania organizacyjne i w obszarze zarządzania, outsourcują wybrane zadania biznesowe. Dzięki temu mogą rozwijać się w szybszym tempie – właśnie w tych obszarach, które stanowią ich podstawową działalność. W efekcie przyjętej strategii, firmy Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – stale monitorują swoje wyniki, optymalizują działalność w poszczególnych obszarach, stawiają na eksport, tną niepotrzebne koszty, zwiększają inwestycje w core business, a zadania, które mogą wydzielić – po prostu powierzają profesjonalistom. Cyklicznie publikowane przez nas raporty potwierdzają, że jest to dobry i sprawdzony model zarządzania. Co jest jednak szczególnie warte podkreślenia – Nowoczesna Gospodarka to awangarda biznesu. Firmy te wyznaczają standardy zarządzania, a ogół rynku bierze z nich przykład. Model prowadzenia biznesu stosowany przez Nowoczesną Gospodarkę przynosi wymierne korzyści zarówno firmom z jej sektora – niezależnie od ich wielkości, jak i całemu rynkowi (wzrost zatrudnienia w jednym segmencie pociąga za sobą tworzenie nowych miejsc pracy w innych sektorach).

Tagi:ADPGUSHRrynek pracy