milenialsi

Zmiana pokoleniowa w środowisku pracy: 5 sposobów na wyprzedzenie trendu

30/05/2016

Na współczesnym rynku pracy zachodzi zmiana pokoleniowa, która wywiera olbrzymi wpływ na funkcjonowanie organizacji i podejście do zatrudniania pracowników. Jak dowodzą badania instytutu Pew Research Centre (1), pokolenie Millenialsów, tj. osób urodzonych w latach 1981-1997 stanowi obecnie w Stanach Zjednoczonych najliczniejsze grono wśród populacji czynnej zawodowo. Przedstawiciele tej grupy wiekowej prezentują inne postawy i oczekiwania wobec pracy. W związku z tym, mądrze zarządzane firmy powinny szybko zaadaptować się do wielu wyzwań związanych z utrzymaniem i rozwojem zawodowym coraz to młodszego personelu.

Jedno jest pewne – zmiana pokoleniowa w środowisku pracy jest nieunikniona.

Poniżej przedstawiamy pięć sposobów na złagodzenie przebiegu transformacji:

1. Wykorzystaj technologie cyfrowe

W porównaniu do poprzednich pokoleń, Millenialsi zdecydowanie lepiej radzą sobie z nowinkami technologicznymi, upatrując w nich często remedium na wiele wyzwań w środowisku zawodowym. Technologia spełnia również zasadniczą funkcję w ich życiu prywatnym. Większość z nich chętnie korzysta z mediów społecznościowych oraz odczuwa psychiczną i fizyczną więź ze swoimi smartfonami i innymi urządzeniami elektronicznymi. Przedstawiciele tego pokolenia oczekują, że w miejscu pracy spotkają się z podobnym entuzjastycznym nastawieniem do najnowocześniejszych rozwiązań

Jak dowodzi najnowszy raport instytutu badawczego ADP Research Institute® zatytułowany Evolution of Work (2), nowe technologie „uelastyczniły” otoczenie zawodowe, oferując pracownikom „większe poczucie swobody” przy jednoczesnym wzroście efektywności i zapewnieniu komunikacji „wolnej od tradycyjnych ograniczeń, związanych z czasem i lokalizacją”.

Każdy program wdrażany przez dział HR lub pozostałe struktury organizacji powinien posiadać elementy najnowszej technologii, które spełnią oczekiwania Millenialsów. Uruchamiasz nowy program szkoleniowy? Zadbaj o przygotowanie jego cyfrowej wersji, która zapewni przedstawicielom pokolenia Y dostęp do treści szkolenia z dowolnego miejsca i o dowolnie wybranej porze.

2. Postaw na spersonalizowane usługi, takie jak eLearning i eBenefits

Millenialsi przyzwyczajeni są do pozyskiwania informacji za pomocą urządzeń mobilnych, ponieważ dorastając uczyli się niemal wszystkiego za pośrednictwem technologii. Dokładnie tego samego oczekują w zakresie dostępu do usług, świadczeń i szkoleń (3). Dlatego zadbaj, żeby czuli, że rozumiesz ich potrzeby i zapewnij im szereg możliwości dostępu do informacji korporacyjnych.

3. Buduj środowisko pracy oparte na współpracy i kreatywności

Millenialsi chcieliby, żeby ich innowacyjność była wspierana i doceniana przez pracodawcę. Chętnie angażują się we współpracę poprzez wideokonferencje oraz narzędzia dostępne w mediach społecznościowych, np. w serwisie Yammer (4). Stąd Twoja przestrzeń biurowa powinna sprzyjać kreatywności i wymianie pomysłów.

4. Przedstaw Misję i Wartości firmy w formie jasnego i mocnego przekazu

Millenialsi chętnie wspierają lokalne społeczności i podzielają entuzjazm dla zmiany na lepsze otaczającego ich świata. „Dzisiejsze pokolenie pracowników przywiązuje coraz większą wagę do sensu wykonywanej pracy i priorytetem staje się dla nich nie tyle wynagrodzenie, co satysfakcja ze zrobienia czegoś ważnego,” czytamy w raporcie ADP Research Institute, pt. Evolution of Work (5). Jak pokazują wyniki badania firmy Cone Communications  (6), poświęconego podejściu Millenialsów do idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), 62% respondentów gotowych jest „zarabiać mniej, by pracować w społecznie odpowiedzialnej firmie.” Millenialsi chcą pracować dla organizacji, których misją jest zmienianie świata. Sukcesu przedsiębiorstwa nie postrzegają wyłącznie przez pryzmat wyników finansowych. Chcą upatrywać w nim odpowiedzi na społeczno-ekonomiczne problemy lokalnych i globalnych społeczności.

Firma, której zależy na pozyskaniu i utrzymaniu pracowników z pokolenia Y, musi wziąć pod uwagę ich prospołeczne aspiracje. Jej zadaniem jest zaprezentowanie, w jaki sposób praca dla tej właśnie organizacji przybliży ich do realizacji zamierzonych celów. Nawiązywanie kontaktu z Millenialsami za pomocą mediów społecznościowych i zamieszczanie na stronie korporacyjnej informacji na temat wartości firmy oraz podejmowanych przez nią inicjatyw wspierających m.in. ideę zrównoważonego rozwoju to bardzo ważny element strategii pozyskiwania i utrzymywania nowego pokolenia talentów. Na przykład, jak podaje magazyn Fortune (7), spółka Quicken Loans z siedzibą w Detroit przyciąga kandydatów z pokolenia Y dbaniem o lokalną społeczność i kulturą otwartych drzwi-prezes firmy udostępnia swój numer telefonu komórkowego każdemu nowemu pracownikowi.

5. Zapewnij spójną informację zwrotną

Millenialsi chętnie poddają się coachingowi i mentoringowi. Zależy im na intensywnej komunikacji ze swoimi przełożonymi/menedżerami oraz otrzymaniu wyrazów uznania dla swojej pracy. Oczekując, że młodsi pracownicy na wzór poprzednich pokoleń będą w milczeniu wykonywać polecenia służbowe, ryzykujesz alienację i w konsekwencji utratę specjalistów.

Twoje przedsiębiorstwo przeobraża się w związku ze zmianą pokoleniową. Dlatego też, zadaniem kierownictwa HR będzie wypracowanie wdrożeń, które pozwolą dostosować Twoją organizację do oczekiwań nowego pokolenia.

BIBLIOGRAFIA:

  1. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/05/11/millennials-surpass-gen-xers-as-the-largest-generation-in-u-s-labor-force/

  2. http://www.adp.com/tools-and-resources/adp-research-institute/research-and-trends/research-item-detail.aspx?id=DF55E8A7-906A-4E81-A941-E886886BC9B2

  3. http://www.adp.com/tools-and-resources/adp-research-institute/research-and-trends/research-item-detail.aspx?id=DF55E8A7-906A-4E81-A941-E886886BC9B2

  4. https://www.yammer.com/

  5. http://www.adp.com/tools-and-resources/adp-research-institute/research-and-trends/research-item-detail.aspx?id=DF55E8A7-906A-4E81-A941-E886886BC9B2

  6. http://www.conecomm.com/stuff/contentmgr/files/0/6579872bc969cf4ba2168e04b368424e/files/2015_cone_communications_millennial_csr_study___press_relea

  7. http://fortune.com/2014/05/15/10-great-workplaces-for-millennials/

Oryginalny post znajduje się na blogu pod adresem: http://www.adp.com/spark/articles/the-generational-workplace-shift-5-ways-to-stay-ahead-of-the-curve-8-260

By Chuck Leddy

 

Tagi:milenialsiprzejściazmiana pokoleniowa w środowisku pracy