Evolution of Work 2.0

ADP: Europejscy pracodawcy nie dotrzymują obietnic – Raport: Evolution of Work 2.0. Nastawienie „Ja” vs „My”

28/11/2017

Według wyników raportu „Evolution of Work 2.0” – Nastawienie „Ja” vs „My”, europejscy pracodawcy nie spełniają oczekiwań swoich pracowników. Badania wskazują na znaczne nieprawidłowości w kontekście dotrzymywania obietnic warunków pracy. Ponad połowa (57%) pracowników w Europie twierdzi, że ich oczekiwania, po dołączeniu do nowej firmy nie zostały spełnione. Aż 60% pracowników jest otwartych na nowe możliwości rozwoju kariery tj. zmianę pracy i prawie połowa (47%) pracowników sugeruje, że odejdzie z pracy, jeżeli ich oczekiwania nie zostaną spełnione. Wniosek jest prosty: pracodawcy muszą walczyć o pozyskanie pracowników oraz robić dużo więcej niż dotychczas aby ich utrzymać w swoich organizacjach.

Co przyciąga pracownika a co sprawia, że odchodzi?

Generalnie pracodawcy liczą się z tym, że ich pracownicy są mniej lojalni. Podwładni są jednak zdania, że byliby bardziej przywiązani do   swoich   firm,   gdyby   te    traktowały ich w sposób bardziej ludzki i wywiązywały się w obietnic ustalonych na początku współpracy. Pracownicy podkreślają, że ich lojalność w stosunku do pracodawcy nie jest kwestią osobistego nastawienia a konkretnych zachowań dotyczących zarządzania talentami. Bezsprzecznie, kluczowym argumentem, który decyduje o pozostaniu w firmie jest zapewnienie pracownikowi jasnej ścieżki rozwoju. Niestety ten aspekt również kuleje. Pracownicy we wszystkich badanych krajach deklarują, że rzadko słyszą o możliwości awansu  wewnątrz   przedsiębiorstwa  niż  pracodawcy. Ci  drudzy  natomiast   zapewniają,  że dają takie możliwości i informują o nich.

To, co przyciągnęło pracownika do miejsca pracy, to w większości te same rzeczy, które sprawiły, że  zdecydował  się  na o  dejście.  Pracodawcy  muszą  zmienić  swoją  postawę  i zaspokoić szerszy zestaw potrzeb w zakresie osobistego rozwoju pracowników. Obecnie pracodawcy bardzo starają się pozyskać uzdolnionych pracowników, skupiając się tym samym na początkowych etapach tj. rekrutacji czy onboardingu. Jednak, aby zatrzymać pracowników w organizacji, pracodawcy muszą pamiętać, co im obiecali na początku i zagwarantować, że te obietnice zostaną spełnione. Najważniejsza  rola  pracodawcy w  dużej  mierze  zaczyna  się właśnie  w  tym  momencie  i przejawia się na wielu obszarach, począwszy od rozwoju, szkoleń po dobrą atmosferę w pracy – mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska

Wszystko w rękach pracodawców

Europejscy pracownicy dość nisko oceniają swoich pracodawców pod kątem najważniejszych obszarów zarządzania talentami. Ta rozbieżność jest kluczowym problemem dla specjalistów z obszaru HR. Firmy muszą rozpoznać wzajemne oddziaływanie  tych  różnic,  a  także  opracować  narzędzia,  techniki  i  programy  mające na   celu   zlikwidowanie  rozbieżności.  Poczucie   docenienia   wydaje   się   być   jednym  z ważniejszych dla pracowników czynnikiem satysfakcji z pracy oraz kwestią, w której pracodawcy mogą się jeszcze znacznie poprawić.

ADP Polska

Tagi:Evolution of Work 2.0raport ADPrynek pracyZatrudnienie